COVID-19 Sürecinde Ev Dışı Gıda Tüketiminin Değişimi (Change in Consumption of Food Away from Home During the Covid-19)

Authors

  • Murat İsmet HASEKİ
  • Sibel OĞUZ
  • Zafer BUZCU
  • Celile ÖZÇİÇEK DÖLEKOĞLU

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1273

Keywords:

COVID-19, Food Away from Home (FAFH), Pandemic, Food Consumption, Türkiye

Abstract

With the economic development, changing consumer demands and needs in many countries have also changed the food consumption patterns outside the home. Knowing the reasons why consumers consume food outside the home is important for the segmentation of the market, the self-positioning of the businesses, and therefore for maintaining their existence. In the dynamic market, it is even more important to determine the behavior of consumers, especially in extraordinary situations. The COVID-19 pandemic, which affected the whole world in 2020, has led to radical changes in all industries, and the service sector has evolved into a new path. This study focused on the change in out-of-home food consumption during the COVID-19 pandemic in Türkiye. The aim of the study is to reveal changes at the consumer level and to determine the effect of COVID-19 on out-of-home food consumption. For this purpose, an online survey was conducted with 800 people selected by simple random method in the provinces of Edirne, Iğdır, Sinop, Muş Adana, Gaziantep, Diyarbakır, and Kayseri. Compared to pre-COVID-19, there has been a decrease of approximately 8 points in food consumption outside the home. While consumers continue to consume food out of the home (FAFH) mostly for social and psychological, savings and hedonic reasons, they do not consume primarily for health and nutritional reasons.

References

Agarwal, S., Huang, P., Luo, C., Qin, Y., & Zhan, C. (2021). Assessment of online food ordering and delivery in Singapore during the COVID-19 pandemic. JAMA Network Open, 4(9), e2126466. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.26466

Akar Şahingöz, S. & Öztürk, B. (2021). Covid –19 pandemisi normalleşme sürecinde bireylerin yiyecek ve içecek tercihleri. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (2), 187-214.

Akarçay, E. & Suğur, N. (2015). Dışarıda yemek: Eskişehir’de yeni orta sınıfın fast-food yeme-içme örüntüleri, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 18(1), 1-29; https://doi.org/10.18490/sad.19085.

Akbay C. & Boz, İ. (2005) Kahramanmaraş’ta ailelerin ev ve ev dışı gıda tüketim talebi ve tüketici davranışlarının ekonomik analizi, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(1), 122-131.

Akbay, C., (2005). Kahramanmaraş’ta hanehalklarının gıda tüketim talebi ekonometrik analizi, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(1), 114-121.

Akdemir, S., Kougnigan, E., Keskin, F., Açiksari, Y., & Miassi, Y. (2020). Effects of COVID-19 on food consumption habits in Turkey. International Conference on COVID-19 Studies, 812-823.

Alaimo L. S., Fiore, M., & Galati, A. (2020). How the COVID-19 pandemic is changing online food shopping human behaviour in Italy. Sustainability, 12(22), 9594. https://doi.org/10.3390/su12229594

Alanlar, E. (2021). Pazar sepeti analizi ile birliktelik kurallarının belirlenmesi: perakende sektöründe COVID-19 etkisi. Yüksek lisans tezi. Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Karabük.

Alhusseini, N. & Alqahtani, A. (2020). COVID-19 pandemic's impact on eating habits in Saudi Arabia. Journal of Public Health Research, 9(3), 1868. https://doi.org/10.4081%2Fjphr.2020.1868

Ali, S., Khalid, N., Javed, H. M. U., & Islam, D. M. Z. (2020). Consumer adoption of online food delivery ordering (OFDO) services in Pakistan: The impact of the COVID-19 pandemic situation. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(1), 10. https://doi.org/10.3390/joitmc7010010

Al-Musharaf, S. (2020). Prevalence and predictors of emotional eating among healthy young Saudi women during the COVID-19 pandemic. Nutrients, 12(10), 2923. https://doi.org/10.3390/nu12102923

Baker S. R., Farrokhnia R. A., Meyer S., Pagel M. & Yannelis, C. (2020). How does household spending respond to an epidemic consumption during the 2020 COVID-19 pandemic. The Review of Asset Pricing Studies, 10(4), 834-862.

Bekar, A. & Dönmez, F. G. (2016). Tüketicilerin dışarıda yemek yeme nedenlerine ilişkin bir değerlendirme, Social Sciences, 11(1), 1-15; 10.12739/NWSA.2016.11.1.3C0134.

Bektarım, N., Çakıcı, C., & Ballı, E. (2019). Sokak lezzetleri tüketim sıklığı. The Third International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 678-684.

Bemanian, M., Mæland, S., Blomhoff, R., Rabben, Å. K., Arnesen, E. K., Skogen, J. C., & Fadnes, L. T. (2021). Emotional eating in relation to worries and psychological distress amid the COVID-19 pandemic: A population-based survey on adults in Norway. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(1), 130. https://doi.org/10.3390/ijerph18010130

Ben Hassen, T., El Bilali, H., & Allahyari, M. S. (2020). Impact of COVID-19 on food behavior and consumption in Qatar. Sustainability, 12(17), 6973. https://doi.org/10.3390/su12176973

Bezerra, I. N., Souza, M. A., Pereira, R. A., & Sichieri, R. (2013). Consumption of foods away from home in Brazil. Rev Saude Publica, 47(1), 200-211. 10.1590/s0034-89102013000700006.

Bıtrak, O. O. & Hatırlı, S. A. (2019). Isparta ilinde hanehalklarının ev dışı gıda tüketimini etkileyen sosyo-ekonomik faktörlerin analizi, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(2), 46-63. https://doi.org/10.29131/uiibd.591909.

Błaszczyk-Bębenek, E., Jagielski, P., Bolesławska, I., Jagielska, A., Nitsch-Osuch, A., & Kawalec, P. (2020). Nutrition behaviors in Polish adults before and during COVID-19 lockdown. Nutrients, 12(10), 3084. 10.3390/nu12103084

Blick, M., Abidoye, B. O., & Kirsten, J. F. (2018). An investigation into food-away-from-home consumption in South Africa. Development Southern Africa, 35(1), 39-52.

Bureau of Labor Statistics (2023). Average annual food away from home expenditures of United States households from 2010 to 2021 https://www.statista.com/statistics/237215/average-away-from-home-food-expenditures-of-united-states-households/.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.

Cecchetto, C., Aiello, M., Gentili, C., Ionta, S. & Osimo, S. A. (2021). Increased emotional eating during COVID-19 associated with lockdown, psychological and social distress. Appetite, 160, 105122. 10.1016/j.appet.2021.105122

Chenarides, L., Grebitus, C., Lusk, J. L., & Printezis, I. (2021). Food consumption behavior during the COVID‐19 pandemic. Agribusiness, 37(1), 44-81. https://doi.org/10.1002%2Fagr.21679

Coulthard, H., Sharps, M., Cunliffe, L., & van den Tol, A. (2021). Eating in the lockdown during the COVID 19 pandemic; self-reported changes in eating behaviour, and associations with BMI, eating style, coping and health anxiety. Appetite, 161, 105082. https://doi.org/10.1016%2Fj.appet.2020.105082

Çakıcı, S. & Cankül, D. (2022). Restoran tercihinde sosyal görünürlüğün etkisi. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 10(4), 3097-3122. http://doi.org/10.21325/jotags.2022.1132

Çakıcı, S. & Sünnetçioğlu, A. (2022). Dışarıda yemek yeme amaçlarında sosyal görünürlüğün etkisi. Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, 5(2), 754-768. 10.33083/joghat.2022.166

Çakmak Kafadar, G. & Mercan, Y. (2022). Covıd-19 pandemisinde yetişkinlerin gıda tercihlerindeki davranışları, algılanan stres durumları ve etkileyen faktörler. Karya Journal of Health Science, 3(3), 255-260. https://doi.org/10.52831/kjhs.1144740

Çalmaşur, G. & Daştan, H. (2020). Erzurum ilinde hanehalklarının ev dışı gıda tüketimini etkileyen faktörler, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(1), 97-111; https://doi.org/10.29131/uiibd.681035.

Çavuş, O., Bayhan, I., & Ismail, B. B. (2022). An overview of the effect of COVID-19 on household food waste: How does the pandemic affect food waste at the household level? International Journal on Food System Dynamics, 13(1), 1-16.

Çetinkaya, H. (2017). Tüketicilerin alışveriş merkezlerinde yemek yeme nedenleri ve tercihlerinin değerlendirilmesi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.

Demirbaş, N., Tepe, F., Özer, C., & Salalı, E. (2022). COVID-19 pandemi sürecinde tüketicilerin gıda israf davranışlarında değişim: Bursa ve Eskişehir illeri için bir karşılaştırma. Balkan & Near Eastern Journal of Social Sciences, 8(3), 9-16.

Dilber, A. & Dilber, F. (2020). Koronavirüs (COVID-19) salgınının bireylerin beslenme alışkanlıkları üzerindeki etkisi: Karaman ili örneği. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 8(3), 2144-2162. 10.21325/jotags.2020.653

Dinçer, S. & Kolcu, M. (2021). COVID-19 Pandemisinde toplumun beslenme alışkanlıkların incelenmesi: İstanbul örneği. Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi, 5(2), 193-201. 10.25048/tudod.928003

Dinesh T. & Roshan, D. (2023). Food away from home market research, 2031. https://www.alliedmarketresearch.com/food-away-from-home-market-A31829.

Doğan, S. (2020). Identifying the potential effects of Coronavirus prevention (COVID-19) on the restaurants / cafes and the consumer preferences after post-epidemic in Turkey. Turkish Studies, 15(6), 415-432. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.45932

Doğdubay, M. & Saatçi, G. (2016) Dışarıda yemek yeme alışkanlığında etkili faktörlerin belirlenmesinde alternatif bir yöntem olarak planlanmış davranış teorisi, Bölgesel Turizm, 92-101.

Ekeyılmaz S. (2006). Antalya ilinde ev dışı gıda talebi. Yüksek lisans tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Ertürk, M. (2018). Tüketicilerin dışarıda yemek yeme nedenleri, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(3), 1203-1224; https://doi.org/10.21547/jss.396287.

Filimonau, V., Vi, L. H., Beer, S., & Ermolaev, V. A. (2022). The COVID-19 pandemic and food consumption at home and away: An exploratory study of English households. Socio-Economic Planning Sciences, 82, 101125. 10.1016/j.seps.2021.101125

Gavilan, D., Balderas-Cejudo, A., Fernández-Lores, S., & Martinez-Navarro, G. (2021). Innovation in online food delivery: Learnings from COVID-19. International Journal of Gastronomy and Food Science, 24, 100330. https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2021.100330

Gençyürek Erdoğan, M. (2020). COVID-19 döneminde E-ticaret ve dijital reklam, Selçuk İletişim Dergisi, 13(3), 1296-1318; https://doi.org/10.18094/josc.776605.

Goddard, E. (2020). The impact of COVID‐19 on food retail and food service in Canada: Preliminary assessment. Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue canadienne d'agroeconomie, 68(2), 157-161. https://doi.org/10.1111%2Fcjag.12243

Gómez, M. I. (2008). Eating in the streets of Maracaibo: public space, social visibility and urban experience. Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales, (55), 69-83.

Goolsbee, A. & Syverson, C. (2021). Fear, lockdown, and diversion: Comparing drivers of pandemic economic decline 2020. Journal of Public Economics, 193, 104311. https://doi.org/10.1016%2Fj.jpubeco.2020.104311

Gönül, S. & Karlı, B. (2020). Antalya ilinde hanehalklarının ev dışı gıda tüketimi ve tüketici eğilimleri, Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 25(1), 10-19; https://doi.org/10.37908/mkutbd.618516.

Gül, A., Akbay, A. Ö., Dölekoğlu, C. Ö., Özel, R., & Akbay, C. (2003). Adana ili kentsel alanda ailelerin ev dışı gıda tüketimlerinin belirlenmesi, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, No: 95, Ankara.

Gülçiçek Tolun, B. & Bulut, N. (2021). COVID-19 Pandemi Sürecinde Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (45), 15-31. https://doi.org/10.30794/pausbed.799595

Gülçubuk, B. (2020). COVID-19 Sürecinde Tarım, Gıda ve Emek Politikalarının Geleceğinde Direnç Noktalar. “COVID-19’un Bugünü ve Sonrası” içinde. Editör: Kavas Bilgiç, A. & Öçal, E. Ö., ss. 80-95, Ankara: Memleket Yayınları.

Güler, O. & Günaylı, H. (2021). COVID-19 sürecinde değişen beslenme alışkanlıkları: COVID-19 hastalığını geçiren aileler örnekleminde nitel durum araştırması. Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(2), 67-81.

Güney, O. I. & Sangün, L. (2021). How COVID-19 affects individuals' food consumption behaviour: a consumer survey on attitudes and habits in Turkey. British Food Journal, 123(7), 2307-2320. https://doi.org/10.1108/BFJ-10-2020-0949

Gürel, S. (2020). COVID-19 salgını sürecinde televizyonda ve sosyal medyada yayınlanan gıda reklamlarının sağlık eğitimi alan öğrencilerin besin seçimi üzerine etkilerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Entitüsü, Ankara.

Haskaraca, G. & Bostancı, E. (2020). Changes in the online food and meat shopping habits of Turkish adults during COVID-19 pandemic. Icontech International Journal, 4(3), 65-79. https://doi.org/10.46291/ICONTECHvol4iss3pp65-79

Herle, M., Smith, A. D., Bu, F., Steptoe, A., & Fancourt, D. (2021). Trajectories of eating behavior during COVID-19 lockdown: Longitudinal analyses of 22,374 adults. Clinical Nutrition ESPEN, 42, 158-165. 10.1016/j.clnesp.2021.01.046

Hong, C., Choi, H. H., Choi, E. K. C., & Joung, H. W. D. (2021). Factors affecting customer intention to use online food delivery services before and during the COVID-19 pandemic. Journal of Hospitality and Tourism Management, 48, 509-518. https://doi.org/10.1016%2Fj.jhtm.2021.08.012.

Husain, W. & Ashkanani, F. (2020). Does COVID-19 change dietary habits and lifestyle behaviours in Kuwait: A community-based cross-sectional study. Enviromental Health and Preventive Medicine, 25(61), 1-13. https://doi.org/10.1186/s12199-020-00901-5

İflazoğlu, N. & Aksoy, M. (2020). Tüketicilerin COVID-19 salgını sürecinde yiyecek-içecek işletmelerinden bekledikleri hizmetin niteliğine ilişkin bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(4), 3362-3377. 10.21325/jotags.2020.766

İri, R. (2021) COVID-19 pandemi sürecinin Niğde ve yöresindeki tüketicilerin internet üzerinden satın alma davranışlarına etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(37), 570-602; https://doi.org/10.14520/adyusbd.790752.

İştin, E. A. & Avcı, C. (2022). Adana sokak lezzetlerine ilişkin tutumların ve Adana sokak lezzetlerinin belirlenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10(3), 1581-1603. http://doi.org/10.21325/jotags.2022.1057

Jang, S., Ham, S., & Hong, G. S. (2007). Food-away-from-home expenditure on senior households in the United States: A double-hurdle approach, Jounrnal of Hospitaly & Tourism Research, 31(2), 147-167; https://doi.org/10.1177/1096348006297287.

Janssen, M., Chang, B. P. I., Hristov, H., Pravst, I., Profeta, A., & Millard, J. (2021). Changes in food consumption during the COVID-19 pandemic: analysis of consumer survey data from the first lockdown period in Denmark, Germany, and Slovenia. Frontiers in Nutrition. 8(8), 635859. doi: 10.3389/fnut.2021.635859

Kama, S. (2015). Tüketicilerin restoran tercihlerinde fiziksel kanıtların rolünün incelenmesi üzerine nitel bir araştırma. Yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Kartari, A., Özen, A. E., Correia, A., Wen, J., & Kozak, M. (2021). Impacts of COVID-19 on changing patterns of household food consumption: An intercultural study of three countries. International Journal of Gastronomy and Food Science, 26, 100420. https://doi.org/10.1016%2Fj.ijgfs.2021.100420

Keelan, C. D., Henchion, M. M., & Newman, C. F. (2009). A double-hurdle model of Irish households' foodservice expenditure patterns, Journal of International Food & Agribussiness Marketting, 21, 269-285; https://doi.org/10.1080/08974430802589758.

Kemp, S. (2021). Datareportal. Digital 2021: Turkey. https://datareportal.com

Keskin, S. (2020). COVID-19 salgını sürecinde kısıtlamaların ve endişelerin tüketici davranışına etkileri, Ahi Evran Akademi, 1(2), 69-82.

Kim, E. J. (2002). The impact of economic and socio-demographic characteristics on the decision to eat out: whether to eat out where to eat out. Doktora Tezi, Ohio State University, Human Ecology.

Korkut Gençalp, D. (2020). COVID-19 salgını döneminde ilk ve acil yardım öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite durumlarının değerlendirilmesi, Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1(1), 1-15.

Kutluay Tutar, F. & Yazırlı, N. (2016) Hanehalkı ev dışı gıda tüketimini etkileyen faktörler: Nazilli örneği, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 367-392.

Lowe, M. R. & Butryn, M. L. (2007). Hedonic hunger: a new dimension of appetite? Physiology & Behavior, 91(4), 432-439. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2007.04.006

Macit, M. S. (2020). COVID-19 salgını sonrası yetişkin bireylerin beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklerin değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(3), 277-288. https://doi.org/10.26559/mersinsbd.769698

Madalı B. (2022). Evaluation of changes in food shopping behavior and eating habits during the COVID-19. Current Perspectives on Health Sciences, 3(3), 102-108.

Madalı, B., Alkan, Ş. B., Örs, E. D., Ayrancı, M., Taşkın, H., & Kara, H. H. (2021). Emotional eating behaviors during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional study. Clinical Nutrition ESPEN, 46, 264-270. https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2021.09.745

MarketingTürkiye (2020). Pandemi, Türkiye’de hızlı tüketim ürünlerinin satışını arttırdı. https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/pandemi-turkiyede-hizli-tuketim-urunlerinin-satisini-artirdi/

McAtamney, K., Mantzios, M., Egan, H., & Wallis, D. J. (2021). Emotional eating during COVID-19 in the United Kingdom: Exploring the roles of alexithymia and emotion dysregulation. Appetite, 161, 105120. https://doi.org/10.1016/j.appet.2021.105120

Mehrolia, S., Alagarsamy, S., & Solaikutty, V. M. (2021). Customers response to online food delivery services during COVID‐19 outbreak using binary logistic regression. International Journal of Consumer Studies, 45(3), 396-408. https://doi.org/10.1111/ijcs.12630

Mottaleb, K. A., Rahut, D. B., & Mishra, A. K. (2017). Consumption of food away from home in Bangladesh: Do rich households spend more? Appetite, 119, 54-63. https://doi.org/10.1016/j.appet.2017.03.030

Muştu, Ç., Ceylan, V., & Sarıışık, M. (2020). COVID-19 virüs salgını kaynaklı karantina sürecinin evsel gıda atıklarına etkileri. Tarım Ekonomisi Dergisi, 26(2), 157-165.

Mutlu, S. & Gracia, A. (2006). Spanish food expenditure away from home (FAFH): by type of meal. Applied Economics, 38(9), 1037-1047. https://doi.org/10.1080/00036840500399750

Nakıboğlu, G. (2020). COVID-19 küresel tedarik zincirlerinde yaşananlar ve dönüşüm, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 1-16.

Nayga Jr. R. M. & Capps Jr. O. (1992). Determinants of food away from home consumption: An update. Agribusiness, 8(6), 549-559.

Nayga, R. M. & Capps, O. (1994). Impact of socio-economic and demographic factors on food away from home consumption. Journal of Restaurant & Foodservice Marketing, 1(2), 45–69.

Nişancı, Z. N., Özdoğan, Y., & Bölüktepe, F. E. (2018). Dışarıda yemek yeme davranışının nedenlerini belirlemeye yönelik İzmir ilinde bir araştırma, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 60-71

Oğuz, S., Ballı, E., & Buzcu, Z. (2020). Yerel halkın sokak lezzetlerine karşı algıları: Adana örneği. Turizm Akademik Dergisi, 7(2), 107-121.

Onurlubaş, E., Doğan, H. G., & Gürler, A. Z. (2015). Türkiye'de ev dışı gıda tüketiminin durumu ve tüketici eğilimleri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(38), 917-924.

Ozbun, T. (2022). Brazil: consumer spending changes due to COVID-19 by category 2020. https://www.statista.com/statistics/1113083/consumer-spending-change-coronavirus-brazil/ .

Özdemir, B. (2010). Dışarıda yemek yeme olgusu: Kuramsal bir model önerisi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(2), 218-232.

Özer, S. & Okat, Ç. (2021). Yeni koronavirüs (COVID-19) günlerinde bireylerin yeme tutumlarının incelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 84-102.

Panzone, L. A., Larcom, S., & She, P. W. (2021). Estimating the impact of the first COVID-19 lockdown on UK food retailers and the restaurant sector. Global Food Security, 28, 100495. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100495

Ruíz-Roso, M. B., de Carvalho Padilha, P., Matilla-Escalante, D. C., Brun, P., Ulloa, N., Acevedo-Correa, D. et al. (2020). Changes of physical activity and ultra-processed food consumption in adolescents from different countries during COVID-19 pandemic: An observational study. Nutrients, 12(8), 2289. 10.3390/nu12082289.

Sidor A. & Rzymski P. (2020). Dietary choices and habits during Covid-19 lockdown: experience from Poland. Nutrients, 12(6), 1657. 10.3390/nu12061657

Solunoğlu, A. & Nazik, M. H. (2018). Sokak lezzetlerine ilişkin tüketici tercihleri: Gaziantep örneği. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 6(3), 40-59.

Şahin, T. (2021). COVID-19 Pandemi sürecinin sporcuların beslenme davranışları üzerine etkisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-9.

Tayfun, A. & Kara, D. (2007). Turizm işletme belgeli restoranlardan hizmet alan müşterilerin memnuniyet düzeyleri üzerine bir Araştırma, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(21), 273-292.

Taylor, W. J. & Verma, R. (2010). Customer preferences for restaurant brands, cuisine, and food court configurations in shopping centers. Cornell Hospitality Report, 10(3),

Traş, M. F. & Şengül, S. (2017). Cohort effect on food away from home in Turkey: A double hurdle approach, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 35, 59-80; https://doi.org/10.25294/auiibfd.322644 .

TÜİK (2019). Hanehalkı tüketim harcamalarının türlerine göre dağılımı. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Tuketim-Harcamasi-2019-33593

TÜİK (2023). https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=ticaret-ve-hizmet-115&dil=1 .

Yang, Y., Liu, H., & Chen, X. (2020). COVID-19 and restaurant demand: early effects of the pandemic and stay-at-home orders. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(12), 3809-3834.

Yasar, R. K. & Aytekin, Ö. Ü. (2021). COVID-19 ve beslenme arasındaki ilişkiye güncel bir bakış. Akademik Gıda, 19(1), 108-115. https://doi.org/10.24323/akademik-gida.927735

Yeşilyurt, H. (2022). Üniversite öğrencilerinin sokak yemeklerine yönelik tercihlerinin ve hijyen algılarının belirlenmesi. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 6(2), 264-276. https://doi.org/10.32958/gastoria.1100577

Zeballos, E. & Dong, X. (2022). The effect of COVID‐19 on food sales. Applied Economic Perspectives and Policy, 44(4), 2131-2144. https://doi.org/10.1002/aepp.13201

Zhao, A., Li, Z., Ke, Y., Huo, S., Ma, Y., Zhang, Y., Zhang, J., & Ren, Z. (2020). Dietary diversity among Chinese residents during the COVID-19 outbreak and its associated factors. Nutrients, 12(6), 1699. https://doi.org/10.3390/nu12061699

Zhu, C., Lopez, R. A., Gao, Y., & Liu, X. (2021). The COVID‐19 pandemic and consumption of food away from home: Evidence from high‐frequency restaurant transaction data. China & World Economy, 29(6), 73-94. https://doi.org/10.1111/cwe.12395

Zuluğ, A., Temur, D. M., Kaya, S., & Ertem, M. (2022). Modeling of food consumption behavior in the quarantine period applied during the coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) outbreak in Turkey. Sustainability, 14(4), 1975. https://doi.org/10.3390/su14041975.

Published

10/01/2023

How to Cite

HASEKİ , M. İsmet ., OĞUZ , S. ., BUZCU , Z. ., & ÖZÇİÇEK DÖLEKOĞLU, C. . (2023). COVID-19 Sürecinde Ev Dışı Gıda Tüketiminin Değişimi (Change in Consumption of Food Away from Home During the Covid-19). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(3), 1891–1918. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1273

Most read articles by the same author(s)