Return to Article Details Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama Bağlamında Müşteri Değerlendirmeleri ile Gastronomi İmajı Arasındaki İlişki: Gaziantep Üzerine Bir Araştırma (The Relationship Between Customer Evaluations and Gastronomy Image in the Context of Electronic Word of Mouth Download Download PDF