Return to Article Details Yerel Halkın Turizme Yönelik Kızgınlık Algısının Yaşam Kalitesi ve Turizme Verilen Destek Üzerindeki Etkisi: Mardin İli Örneği (The Impact of Local People's Perception of Irritation Towards Tourism on Quality of Life and Support for Tourism: The Case of Mardin Province) Download Download PDF