2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board

Research Article
The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of Gastronomy in Brazil
Rafael FERRO, Mirian REJOWSKİ
Pages 2803-2824
DOI: 10.21325/jotags.2022.1117
Abstract Full Text

Research Article
The Impact of Sensory Branding on Tourist Experience
Özgür SARIBAŞ, Cengiz DEMİR
Pages 2825-2842
DOI: 10.21325/jotags.2022.1118
Abstract Full Text

Research Article
Development of Studies on Tourism Guidance and Technology from Past to Present: A Bibliometric
Analysis with Visual Mapping Technique

Ezgi KIRICI TEKELİ
Pages 2843-2861
DOI: 10.21325/jotags.2022.1119
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Mardin’e Gelen Yerli Ziyaretçilerin Gastronomi Deneyimlerinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi (Examination of Gastronomy Experiences of Domestic Visitors visiting the Mardin Based on Demographic Characteristics)
Betül KODAŞ, Mahmut SEKİZKARDEŞ
Pages 2862-2880
DOI: 10.21325/jotags.2022.1120
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Restoran Atmosferinin Memnuniyet ve Tekrar Ziyaret Niyeti Üzerindeki Etkisi
(The Effect of Restaurant Atmosphere on Satisfaction and Revisit Intention)
Mehmet POLAT
DOI: 10.21325/jotags.2022.1121
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yöresel Yemeklerin Tanıtılmasında Uluslararası Spor Organizasyonlarının Yeri
(The Role of International Sports Organizations in the Promotion of Local Dishes)
Pınar IŞILDAR
Pages 2901-2926
DOI: 10.21325/jotags.2022.1122
Abstract Full Text

Research Article
The Effect of Local Food Consumption Motivation Factors to Travel İntention of Gastronomic Purpose from the Perspective of Construal Level Theory

Nermin EROL, İrfan YAZICIOĞLU
Pages 2927-2941
DOI: 10.21325/jotags.2022.1123
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Otel Hizmetlerinin Değerlendirilmesinde Gizli Dirichlet Ayrımı ile Analiz: Kastamonu İli Örneği
(Analysis with Latent Dirichlet Allocation in the Evaluation of Hotel Services: The Case of Kastamonu)
İbrahim BUDAK, Alptekin SÖKMEN
Pages 2942-2954
DOI: 10.21325/jotags.2022.1124
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Sokak Satıcıları Açısından Safranbolu’daki Sokak Lezzetlerinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Street Foods In Safranbolu From The Point of View of Street Vendors)
Ayşe Nur USLU, Sibel AYYILDIZ, Yurdanur YUMUK
Pages 2955-2972
DOI: 10.21325/jotags.2022.1125
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yerel Toplumların Turizmin Gelişimiyle Birlikte Yaşadığı Değişimler: Eskişehir Örneği
(Changes That Local Communities Experienced With The Development of Tourism: The Case of Eskişehir)
Cüneyt TOKMAK, Derya AVCI, Doğu BARANAYDIN
Pages 2973-2992
DOI: 10.21325/jotags.2022.1126
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Aşağıdan Yukarıya Uygulanan Etkileme Taktiklerinin Performans Değerlendirme ve Terfi Kararlarına Etkisi: Otel Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma
(The Effect of Upward Influence Tactics on Performance Evaluation and Promotion Decisions: A Study on Hotel Managers) Gözde ÖZKAYA, Eda ÖZGÜL KATLAV
Pages 2993-3011
DOI: 10.21325/jotags.2022.1127
Abstract Full Text

Research Article
English Language and Tourism Education: A Bibliometric Approach
M. Bahadır KALIPCI, Erkan Kadir ŞİMŞEK

Pages 3012-3033
DOI: 10.21325/jotags.2022.1128
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Gastronomi Turizmi Kapsamında Yöresel Ürünlerin Geliştirilmesi: Kastamonu Pastırması Örneği
(Development of Local Products within the Scope of Gastronomy Tourism: The Case of Kastamonu Pastrami)
Sümeyye MUTLU , Hakkı ÇILGINOĞLU
Pages 3034-3054
DOI: 10.21325/jotags.2022.1129
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Üniversite Öğrencilerinin YouTube’da ASMR Yemek İçeriği İzleme Deneyimleri ve Yeme
Davranışlarına Etkisi (University Students’ Experiences of Watching ASMR Food Videos and Its Effect on Eating Behaviors)
Esradeniz DOĞAN, Melek YAMAN
Pages 3055-3076
DOI: 10.21325/jotags.2022.1130
Abstract Full Text

Research Article
How Crises Are Reflected in Tourism Industry: The Case of Türkiye
Maksut ÖZKEŞKEK, Oktay EMİR, Emre Ozan AKSÖZ
Pages 3077-3096
DOI: 10.21325/jotags.2022.1131
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Restoran Tercihinde Sosyal Görünürlüğün Etkisi
(The Effect of Social Visibility on Restaurant Choice)
Salih ÇAKICI, Duran CANKÜL
Pages 3097-3122
DOI: 10.21325/jotags.2022.1132
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Türkiye’ye Seyahat Eden Turistlerin Çekici Seyahat Motivasyon Faktörleriyle Demografik Özelliklerinin Karşılaştırılması
(Comparison of Attractive Travel Motivation Factors and Demographic Characteristics of Tourists Traveling to Turkey)
Nil KONYALILAR
Pages 3123-3138
DOI: 10.21325/jotags.2022.1133
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turizmde Yeşil Pazarlama Kapsamında Yeşil Anahtar Uygulaması: Ankara Örneği
(Green Key  Implementation within the Scope of Green Marketing in Tourism: The Case of Ankara)
Sevgi KANIGÜR, Kurban ÜNLÜÖNEN
Pages 3139-3153
DOI: 10.21325/jotags.2022.1134
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turizmin Çevresel Etkilerine Yönelik Algı, Kentsel Aidiyet Duygusu ve Turizm Gelişimini Destekleme Tutumu Arasındaki İlişki
(The Relationship Between the Perception of Tourism’s Environmental Impacts, the Urban Belonging and the Attitude to Support Tourism Development)
Yakup ÖZTÜRK
Pages 3154-3172
DOI: 10.21325/jotags.2022.1135
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Mesleki Damgalama, Mesleki Benlik Saygısı ve Kariyer Bağlılığı İlişkisi: Otelcilik Sektöründe Bir Uygulama
(The Relationships Between Occupational Stigma, Occupational Self-Esteem and Career Commitment: An Application in the Hospitality Industry)
Yusuf DÜNDAR
Pages 3173-3192
DOI: 10.21325/jotags.2022.1136
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Neofobi, Neofili ve Çeşitlilik Arayışının Restoranlarda Müşterilerin Gıda Atık Davranışı Üzerine Etkisi
(The Effect of Neophobia, Neophilia and Variety Seeking on the Food Waste Behavior of Customers in Restaurants)
Ebru GÜNEREN, Neslihan Aybike HÖKELEKLİ, Muhammed YILDIZ
Pages 3193-3212
DOI: 10.21325/jotags.2022.1137
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Lezzetin Nostaljisi: Yiyecek ve Bellek İlişkisi Üzerine
(The Nostalgia of Taste: Depending on the Relationship of Food and Memory)
Reşad Emre ÖZGÜNEŞ, Düriye BOZOK
Pages 3213-3228
DOI: 10.21325/jotags.2022.1138
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Dondurarak Kurutma Yöntemi ile Elde Edilen Yumurta Tozunun Pandispanya Yapımında Kullanımı
(The Use of Egg Powder Obtained by The Freeze-Drying Method in The Making of Sponge Cake)
Özlem YATKIN, Melike SAKİN YILMAZER
Pages 3229-3244
DOI: 10.21325/jotags.2022.1139
Abstract Full Text

Derleme Makale
Hizmet Pazarlaması Bakış Açısıyla Tarımsal Turizm İşletmelerinde Üretim Planlaması ve Yönetimi Faaliyetlerine Yönelik Bir Analiz
(An Analysis of Production Planning and Management Activitıes in Agricultural Tourism Enterprises with the Perspective of Service Marketing)
Ahmet AYDIN
Pages 3245-3261
DOI: 10.21325/jotags.2022.1140
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yerel Halkın Ekoturizme Yönelik Algısı ve Tutumları: İbradı Örneği
(Local People’s Perception and Attitudes Towards Ecotourism: The Case of İbradı)
Özlem DAĞDELEN, İlker ÇİNBİLGEL
Pages 3262-3286
DOI: 10.21325/jotags.2022.1141
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımı: Diyarbakır Örneği
(Use Of Social Media In Food And Beverage Businesses: The Case of Diyarbakır)
Yasemin ÇÖKÜK, Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK
Pages 3287-3309
DOI: 10.21325/jotags.2022.1142
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yerli Turistlerin Sokak Lezzeti Algılarının Davranış Niyeti ve Memnuniyet Üzerindeki Etkisi
(The Effect of Street Flavors Perceptions of Domestic Tourists on Behavioral Intention and Satisfaction)
Zafer BUZCU, Sibel OĞUZ, Erdinç BALLI
Pages 3310-3331
DOI: 10.21325/jotags.2022.1143
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Isabella Üzümü ve Kefir İlaveli Fonksiyonel Dondurma
(Functional Ice Cream with Isabella Grape and  Kefir)
Yazgı PATAR, Fulya SARPER
Pages 3332-3350
DOI: 10.21325/jotags.2022.1144
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Gösterişçi Tüketimin Kültürel Bağlamda Deneyimsel Satın Almaya Etkisi: Sosyal Medyada Statü ve Kimlik İspatı
(The Effect of Conspicuous Consumption on Experiential Purchasing in the Cultural Context: Status and Identity Proof in Social Media)
Süreyya Pınar ÖZBEK, Evren GÜÇER
Pages 3351-3385
DOI: 10.21325/jotags.2022.1145
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Sağlık Çalışanlarının Ötenazi Turizmine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
(Attitude Scale Development Study of Healthcare Professionals Towards Euthanasia Tourism)
Aliye AKIN, Hakan Tahiri MUTLU, Adnan AKIN
Pages 3386-3400
DOI: 10.21325/jotags.2022.1146
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Ulusal Turist Rehberliği Kongrelerinin Bibliyometrik Analizi (2018-2022)
(Bibliometric Analysis of  National Tour Guiding Conferences (2018-2022))
Semra AYCI, Duygu YETGİN AKGÜN
Pages 3401-3417
DOI: 10.21325/jotags.2022.1147
Abstract Full Text

Derleme Makalesi
Kültürel Miras ve Dijitalleşme Konusunda Yayınlanmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi
(Bibliometric Analysis of Published Studies on Cultural Heritage and Digitalization)
Murat ÇUHADAR, Utku ONGUN, Yunus TOPSAKAL
Pages 3418-3443
DOI: 10.21325/jotags.2022.1148
Abstract Full Text

Research Article
From Mythology to Symbolic Meanings: Spices and Aromatic Herbs in Ancient Times
Senem ETYEMEZ, Nurhayat IFLAZOGLU
Pages 3444-3457
DOI: 10.21325/jotags.2022.1149
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Konaklama İşletmelerinde Önbüro Personelinin Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejilerinin Psikolojik İyi Oluş ve Örgütsel Özdeşleşme Algıları ile İlişkisi
(The Relationship of Cognitive Emotion Regulation Strategies and Perceptions of Psychological Well-being and Organizational Identification of Front Office Staff in Accommodation Establishment)
Sibel SÜ ERÖZ, Kadir BAYSAL
Pages 3458-3483
DOI: 10.21325/jotags.2022.1150
Abstract Full Text

Research Article
Wild Edible Plants of Mersin (Turkey) and Their Gastronomic Usage Types
Vildan ÖZHAN, Tuba PEHLİVAN.
Pages 3484-3498
DOI: 10.21325/jotags.2022.1151
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
İş Güvencesizliği Algısının Örgütsel Yabancılaşma Üzerindeki Etkisinde Duygusal Emeğin Aracı Rolü: Konaklama İşletmesi Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
(The Mediating Role of Emotional Labor on the Relation Between Job Insecurity Perception and Organizational Alienation: A Study on Hospitality Business Employees)
Duygu ÖZYILMAZ MİSİCAN
Pages 3499-3523
DOI: 10.21325/jotags.2022.1152
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yerel Halkın Yöresel Yemeklere Yönelik Farkındalık Düzeyleri ve Deneyim Durumları: Adıyaman Örneği
(Awareness Levels and Experiences of Local People about Local Dishes: The Example of Adıyaman)
Hülya YEŞİLYURT
Pages 3524-3536
DOI: 10.21325/jotags.2022.1153
Abstract Full Text

Research Article
Menu Engineering in the Restaurant Business: A Study on Kitchen Chefs
Hayrettin MUTLU, İbrahim Levent DEMİRÇAKMAK, Murat DOĞAN

Pages 3537-3553
DOI: 10.21325/jotags.2022.1154
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Marka Deneyimi, Marka Tatmini, Marka Farkındalığı ve Marka Sadakati İlişkisi: Ilgaz Dağı Milli Parkı Ziyaretçileri Üzerine Bir Araştırma
(The Relationship Between Brand Experience, Brand Satisfaction, Brand Awareness and Brand Loyalty: A Study on Ilgaz Mountain National Park Visitors)
Alev SÖKMEN, Gökhan KENEK, Aslı ERE
Pages 3554-3572
DOI: 10.21325/jotags.2022.1155
Abstract Full Text

Araştırma Makale
Yabancı Turistlerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşleri
(Foreign Tourists’ Opinions About Turkish Cuisine)
Yakup DİNÇ, Mehmet SARIOĞLAN, Muammer BEZİRGAN, Büşra Meltem TÜRKMEN
Pages 3573-3592
DOI: 10.21325/jotags.2022.1156
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yerli Ziyaretçilerin Çeşitlilik Arayışı Eğiliminin Destinasyon Sadakati Üzerindeki Etkisi: Gastronomi Motivasyonunun Aracılık Rolü
(The Impact of Variety- Seeking Tendency of Domestic Visitors on Destination Loyalty: The Mediating Role of Gastronomy Motivation
Davut KODAŞ.
Pages 3593-3607
DOI: 10.21325/jotags.2022.1157
Abstract Full Text
Research Article
The use of Buffalo Milk, Kaymak and Yogurt in Traditional Products of Afyonkarahisar Cuisine
Erdal ÖZER, Seda YALÇIN, Tansu ÇELİK
Pages 3608-3625
DOI: 10.21325/jotags.2022.1158
Abstract Full Text

Araştırma Makale
Çölyak Dostu Geleneksel Kölemezin Üretim Prosesi ve Farklı Unların Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkisi
(Determination of Production Process of Celiac Friendly Traditional Kölemez and Effect of Different Flours on Some Quality Criteria)
Nuran ERDEM, Süleyman GÖKMEN
Pages 3626-3644
DOI: 10.21325/jotags.2022.1159
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
İklim Değişikliğinin Turizm ve Açık Alan Rekreasyonuna Etkisinin İncelenmesi
(Reviewing the Impact of Climate Change on Tourism and Outdoor Recreation)
Sercan ARAS
Pages 3645-3661
DOI: 10.21325/jotags.2022.1160
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Olumsuz Deneyimler Unutulmaz Gastronomik Deneyimler Ölçeğinin (UGD) Bir Boyutu Olmalı Mı?
Farklı Kültürler Üzerinde Bir Doğrulama Çalışması

(Should Adverse Experiences Be a Part of Memorable Gastronomic Experience (MGE) Scale: A Cross-Cultural Validation)
Duygu YÖNEL, Onur ÇAKIR
Pages 3662-3683
DOI: 10.21325/jotags.2022.1161
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turizm ve Rekreasyon Alanlarıyla İlişkisi Bağlamında Neulinger’in Boş Zaman Teorisinin Bibliyometrik Analizi
(Bibliometric Analysis of Neulinger’s Leisure Theory in the Context of Its Relationship with Tourism and Recreation Areas)
Cemalettin GÜNEŞ, Bilgehan GÜLCAN
Pages 3684-3698
DOI: 10.21325/jotags.2022.1162
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Tabak Renginin Besin Algısı Üzerine Etkisi
(The Effect of Plate Color on Food Perception)
Merve ÇAPAŞ, Müge YILMAZ
Pages 33699-3712
DOI: 10.21325/jotags.2022.1163
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yiyecek ve İçecek Sektöründe Yeşil İnovasyon Uygulamaları
(Green Innovation Practices in the Food and Beverage Sector)
Harun ÇALHAN
Pages 3713-3733
DOI: 10.21325/jotags.2022.1164
Abstract Full Text

Araştırma Makale
Nörogastronomi ve Besin Algısındaki Güncel Değişimler
(Current Trends in Neurogastronomy and Food Perception)
Haticetül Kübra ERÇETİN, Eda GÜNEŞ
Pages 3734-3750
DOI: 10.21325/jotags.2022.1165
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Oleo Turist Deneyimlerinin İçerik Analizi ile Belirlenmesi: Büyük Veri Aracılığıyla Nitel Bir Araştırma
(Determining Oleo Tourist Experiences by Content Analysis: A Qualitative Research Through Big Data)
Furkan BALTACI, Gül ÇIKMAZ
Pages 3751-3773
DOI: 10.21325/jotags.2022.1166
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Toplumsal Organlara Yabancılaşmanın Aşılmasında Müzelerin İşlevi: T.C. Polis Müzesi
(The Function of Museums in Overcoming Alienation to Social Organs: T.C. Polis Müzesi)
Zeynep YAMAÇ ERDOĞAN, Çağrı ERDOĞAN
Pages 3774-377
DOI: 10.21325/jotags.2022.1167
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Karaman İli Ayrancı İlçesi Mutfak Kültürüne Ait Şırdan Yağı Üzerine Nitel Bir Araştırma
(A Qualitative Research on Şırdan Oil Belonging to the Culinary Culture of Ayrancı District of Karaman Province)
Ali ŞEN, Nazife Merve ÇİFTÇİ
Pages 3798-3812
DOI: 10.21325/jotags.2022.1168
Abstract Full Text

Research Article
Sea, Food, and Entertainment: Understanding Tourists’ Daily Dinner Cruise Tour Experiences in  Istanbul
Serkan YİĞİT
Pages3813-3826
DOI: 10.21325/jotags.2022.1169
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Pandemi Sonrası Dönemde Gençlerin Değişen Beslenme Alışkanlıkları
(Changing Dietary Habits of Young People in Post-Pandemic Period)
Tuba ALDEMİR
Pages 3827-3841
DOI: 10.21325/jotags.2022.1170
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turistlerin Turist Rehberlerinin Gastronomik Performanslarına Yönelik Algıları ve Yerel Yiyecek İçecek Tüketme Niyetleri Arasındaki İlişki: Kapadokya Örneği
(The Relationship Between Tourists’ Perceptions Regarding The Gastronomic Performance of Tourist Guides and Their Intentions to Consume Local Food and Beverage: The Case of Cappadocia)
Tuğba TILMAÇ IŞIK, Reha KILIÇHAN
Pages 3842-3864
DOI: 10.21325/jotags.2022.1171
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Anadolu Mutfağında Unutulmak Üzere Olan Yemeklerin Ürün Geliştirme Kapsamında Duyusal Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi
(Evaluation of Meals That Are Goıng to Be Forgotten in The Anatolian Cuisine with Sensory Analysis Method Within The Scope of Product Development)
Murat USTA
Pages3865-3890
DOI: 10.21325/jotags.2022.1172
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
TRB2 Kalkınma Bölgesini Ziyaret Eden Turistlerin Gastronomi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi
(Assessing of the Gastronomy Experıences of Tourists Visiting TRB2 Development Region)
Cesim BEHREMEN, Ali ERBAŞ, Hakan YILMAZ, Rahman TEMİZKAN
Pages 3891-3913
DOI: 10.21325/jotags.2022.1173
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Rekabet Eden Değerler Yaklaşımına Göre Yönetsel Liderlik Rolleri: Konaklama İşletmelerinde Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
(Managerial Leadership Roles According to Competing Values Approach: A Validity and Reliability Study in Hospitality Businesses)
Mehmet Emirhan KULA
Pages 3914-3930
DOI: 10.21325/jotags.2022.1174
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Etik İklim, İş Doyumu ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
(The Relationship Between Ethical Climate, Job Satisfaction and Turnover Intention: A Research on Hotel Employees)
Ayhan DAĞDEVİREN, Mikail KARA
Pages 3931-3947
DOI: 10.21325/jotags.2022.1175
Abstract Full Text

Research Article
Stimulating Public-Private Partnership in Post-Outbreak Period: Omaní Tourism Focus
Mohit KUKRETI, Sedat YUKSEL, Aarti DANGWAl
Pages 3948-3961
DOI: 10.21325/jotags.2022.1176
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’de Yaşanan Kıtlığın Kadın Dergilerindeki Yansımaları
(Reflections of Famine in Turkey During the Second World War in Women’s Magazines)
Mehmet KIZILELİ, Mustafa AKSOY
Pages 3962-3979
DOI: 10.21325/jotags.2022.1177
Abstract Full Text