2013 VOL 1, ISSUE 1

Cover Contents Editorial Board

Otel İşletmeleri Mutfak Çalışanlarının Personel Hijyeni Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
(Identifying Personnel Hygiene Knowledge Levels of Kitchen Staff in Hotel Establishments)
Pages 3-12
Kurban ÜNLÜÖNEN, Menekşe CÖMERT

Abstract Full Text

Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Hareketliliğinde Coğrafi İşaretlemenin Rolü
(The Role Of Geographical Indication In Sustainable Gastronomy Tourism Mobility)
Pages 13-20
Fügen DURLU ÖZKAYA, Serdar SÜNNETÇİOĞLU, Ayşe CAN

Abstract Full Text

Gaziantep’te Dört ve Beş Yıldızlı Otellerin Restoranlarında Çalışan Personelin Kişisel Hijyen Uygulamaları Üzerine Bir Alan Araştırması
(A Field Research on Personal Hygiene Practices of Personnels Working in Restaurants of Four and Five Star Hotels in Gaziantep)
Pages 21-28
Bahar KINACI, Hakan ÇETİNER

Abstract Full Text

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Ziyaretçilerin Psikolojik Fiyatlandırmaya İlişkin Algıları: Ankara Örneği
(Perception Of Visitors’ Related With Psycohogical Pricing In The Food And Beverage Businesses: Case Of Ankara)
Pages 29-35
Emrah ÖRGÜN, Ali SOLUNOĞLU, Özgür YAYLA

Abstract Full Text

Üniversite Öğrencilerinin Fast Food Ürünleri Tercih Etme Nedenleri
(The Reasons Of University Students’ Preference To Fast Food Products)
Pages 36-41
İrfan YAZICIOĞLU, Alper IŞIN, Burcu KOÇ

Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …