2013 VOL 1, ISSUE 2

Cover Contents Editorial Board

Türkiye’ye Gelen Turist Sayısı ile Elde Edilen Turizm Gelirlerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Verilerine Göre Karşılaştırmalı Analizi
(Comparative Analysis of Number of Tourist Arrivals in Turkey and Tourism Revenue According to Data of Turkish Statistical Institute-TurkStat)
Pages 3-14
Nermin EROL, Azize HASSAN
Abstract Full Text

Politik İstikrarsızlıkların Turistlerin Destinasyon Seçimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
(A Study on the Effects of Political Instabilties on the Tourists Destinaton Choice)
Pages 15-25
Yüksel ÖZTÜRK, Erdem ŞİMŞEK
Abstract Full Text

Turistlerin Turistik Ürün Tercihlerinde Ağızdan Ağıza İletişimin Rolü: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma
(Role of Word of Mouth Communication in Tourists’ Touristic Good Preferences: A Research on Domestic Tourists)
Pages 26-38
Ahmet TAYFUN, Mustafa YILDIRIM, Lütfiye KAŞ
Abstract Full Text

Destinasyon Rekabetçiliği ve Seyahat Motivasyonu Bakımından Gastronomik Kimlik
(Gastronomic Identity in Terms of Destination Competitiveness and Travel Motivation)
Pages 39-51
Osman ÇALIŞKAN
Abstract Full Text

Restoran İşletmelerinde Ürün Demetleme Uygulaması Olarak Set Menülerin Yabancı Turist Algılamalarına Etkisi
(Set Menus Effects on Foreign Tourist Perceptions as a Product-Bundling Practice in Restaurants)
Pages 52-58
Fırat BİÇİCİ, Çağrı KÖROĞLU
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …