2013 VOL 1, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board

Örgütlerde Psikolojik Şiddet Hizmet İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
(Psychological violence in Organization: A Case of Service Businesses)
Pages 3-11
Ercan YAVUZ, Arzu GÜRDOĞAN
Abstract Full Text

Yerel Çekiciliklerin Turizme Kazandırılmasına Yönelik Yöre Halkının Tutumları: Çankırı Tuz Mağarası Örneği
(For Local Appeals to Tourism Attitude of Local People: Çankırı Salt Cave Case)
Pages 12-19
R. Pars ŞAHBAZ, Ercan KARAÇAR
Abstract Full Text

Yemeğin Kimyası: Moleküler Gastronominin Dünü, Bugünü ve Yarını
(Chemistry of Meal: Past, Current and Future of Molecular Gastronomy)
Pages 20-25
Hande YILMAZ, Saniye BİLİCİ
Abstract Full Text

Tat Algılamayı Etkileyen Faktörler
(Factor Affecting Perception of Taste)
Pages 26-34
Suzan ŞEREN KARAKUŞ
Abstract Full Text

Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesi: Türkiye ve Kazakistan’daki Termal Otel İşletmelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma
(Service Quality in Tourism Sector: Comparative Study on Thermal Hotel Enterprises in Turkey and Kazakhstan)
Pages 35-46
Yüksel ÖZTÜRK, Aizada KENZHEBAYEVA
Abstract Full Text

Destination and Purpose denominations in developing Tourist Relationship Management (TRM) Framework
Pages 47-56
Arup Kumar BAKSI
Abstract Full Text

Turizm İşletmesi Yöneticilerinin Kişilik Tiplerinin Belirlenebilmesine Yönelik Bir Araştırma
(A Research on Determination of Personality Traits of the Tourism Enterprises Managers)
Pages 57-68
Muharrem TUNA, Fatih TÜRKMEN
Abstract Full Text

Marka Şehir Olabilmenin Yeni Boyutu: Kullanılabilirlik
(A New Dimension of City Brand: Usibility)
Pages 69-76
Kadri Gökhan YILMAZ, Ersin KARAMAN, Güler KARAMAN
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …