2014 VOL 2, ISSUE 2

Cover Contents Editorial Board

Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Mutfak Şeflerinin, Mutfak Teknolojilerinin Verimliliğe, Kaliteye ve Müşteri Memnuniyetine Etkisine İlişkin Algıları
(Perceptions of Four and Five Stars Hotels’ Chefs toward the Effects of Kitchen Technologies on Productivity, Quality and Customer Satisfaction)
Pages 3-12
Kemal BİRDİR, Tuncay ÇANAKÇI
Abstract Full Text

Turizmde Yerel Yiyeceklerin Önemi ve Coğrafi İşaretleme: Van Otlu Peyniri
(The Importance of Local Foods in Tourism and Geographical Indication: Van Herbal Cheese)
Pages 13-23
Uysal YENİPINAR, Hasan KÖŞKER, Sıla KARACAOĞLU
Abstract Full Text

Standart Reçetelerin Turizm Sektöründe Sürdürülebilirliğe Katkısı: Mersin Yöresi Kahvaltı Örnekleri
(Contribution to Sustainability of the Standard Recipes in Tourism Sector: Examples of Mersin Region Breakfast)
Pages 24-33
Şükran ÖKTEM
Abstract Full Text

Tüketici Etnosantrizminin Yerli Turistik Ürün Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi
(The Effects of Consumer Ethnocentrism nn Purchase Intention of Domestic Tourism Product)
Pages 34-45
Ahmet TAYFUN, Mert GÜRLEK
Abstract Full Text

Meyve, Sebze ve Sağlımız
(Fruit, Vegetable and our Health)
Pages 46-51
Aybuke CEYHUN SEZGİN
Abstract Full Text

Türkiye’de Zeytin Üretilmeyen Bölgelerde Yaşayan Halkın Zeytinyağı Hakkındaki Farkındalıkları: Malatya Örneği
(Awareness of the Locals Living in Regions Where Olive is not Produced in Turkey: The Case Study of Malatya)
Pages 52-61
Mustafa AKSOY, Ünsal KÜTÜK
Abstract Full Text

Gastronomi Turizminde Türk Mutfağının Önemi
(The Importance of Turkish Cuisine in Gastronomy Tourism)
Pages 62-66
Menekşe CÖMERT, Fügen DURLU ÖZKAYA  
Abstract Full Text

Yerli Turistlerin Eskişehir’in Kültür Turizmine İlişkin Algıları
(The Perception of Domestic Tourists Regarding Eskisehir’s Cultural Tourism)
Pages 67-76
Şerife ÜSKÜDAR, Mustafa ÇAKIR, Saadet Pınar TEMİZKAN
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …