2014 VOL 2, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board

Destinasyon Markalaşma Sürecinde Yöresel Mutfağın Rolü: Nevşehir Örneği
(The Role of Local Cuisine in the Process of Destination Branding: Case of Nevşehir)
Pages 3-13
Zeynep ASLAN, Ebru GÜNEREN, Gamze ÇOBAN
Abstract Full Text

Yerel Beslenme Hareketi ve Bir Kitle İletişim Anlatısı Dizaynı: Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Örneği
(Local Food Movement and a Narrative Design for Mass Communication: The U.S. Case)
Pages 14-22
İlkay KANIK
Abstract Full Text

Turizm Literatüründe Türk Mutfağı Üzerine Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi
(The Evaluation of Studies About Turkish Cuisine in the Tourism Literature)
Pages 23-35
Faruk SEYİTOĞLU, Osman ÇALIŞKAN
Abstract Full Text

Yöre Halkının Mutfak Kültürünü Tanıma Durumunun Tespit Edilmesi: Erzurum İli Örneği
(Determine The Recognition Status of the Culture of Cuisine of the Local People: The Sample of Erzurum City)
Pages 36-46
Neslihan SERÇEOĞLU
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …