2016 VOL 4, ISSUE 1

Cover Contents Editorial Board

Likes and Dislikes of Local Foods Among Young International Volunteers in Ghana
Pages 3-13
Francis Eric AMUQUANDOH
DOI: 
10.21325/jotags.2016116911
Abstract Full Text

Relationship Between Mobbing and Intention to Leave in Hotel Industry
Pages 14-20
Serkan AYLAN, Hakan KOÇ
DOI: 
10.21325/jotags.2016116912
Abstract Full Text

A Study For the Evaluation of Alternative Tourism Opportunities in Fethiye Destination
Pages 21-26
Özgür ÖZER, Mehmet AVCI, Nihat KARAKUŞ
DOI: 
10.21325/jotags.2016.2
Abstract Full Text

An Evaluationary Work on Two Prevailing Research Methods: SEM and MR in the Context of Food Tourism
Pages 27-30
Gülşah AKKUŞ
DOI: 
10.21325/jotags.2016.3
Abstract Full Text

Latin Amerika Uygarlıklarının Mirası Kakaonun Tarihçesi ve Çikolataya Dönüşümü
(The History of Cacao as the Heritage of Latin American Civilizations and Conversion to Chocolate)
Pages 31-41
Fügen DURLU ÖZKAYA, Tolga ÖZKAPTAN
DOI: 
10.21325/jotags.2016.4
Abstract Full Text

Türk Tatlı Kültüründe Türk Lokumunun Yeri
(The Place of Turkish Delight (Lokum) in Turkish Sweet Culture)

Pages 42-52
Ali BATU, Heysem Suat BATU
DOI: 
10.21325/jotags.2016.5
Abstract Full Text

Profesyonel Turist Rehberinin Kültürel Değerlere Katkısına İlişkin Turist Algılamaları
(Tourists’ Perception of Professional Tourist Guide’s Contribution to Cultural Values)

Pages 53-69
Zeynep ASLAN, Zeynep ÇOKAL
DOI: 
10.21325/jotags.2016.6
Abstract Full Text

Potansiyel İş görenler Açısından İşveren Markası Algısı: Akdeniz Üniversitesi Turizm Öğrencileri Örneği
(Employer Brand Perception in terms of Potential Employees: Sample of Akdeniz University Tourism Students)
Pages 70-80
Ebru GÖZEN
DOI: 
10.21325/jotags.2016.7
Abstract Full Text

Gastronomi Turizmi Kapsamında Aksaray İli Güzelyurt (Gelveri) Yöresel Mutfağının Unutulmaya Yüz Tutmuş Tatlarının Değerlendirilmesi
(Evaluation of Aksaray Güzelyurt (Gelveri) Local Cuisine Tastes Which is About Forgotten Scope of Gastronomy Tourism)
Pages 81-86
Yusuf ACAR
DOI: 
10.21325/jotags.2016.8
Abstract Full Text

Yerli Gastroturistlerin Eğitim Seviyeleri ve Yaş Gruplarına Göre Destinasyondaki Gastronomi Turizmi Etkinliklerine Katılımları: Gaziantep'i Ziyaret Eden Gastroturistler Üzerine Bir Araştırma(Participation of Local Gastrotourists to Gastronomy Events and Activities According to the Education Levels and Age Groups: A Research on Gastrotourists Visiting Gaziantep)
Pages 87-95
Şaban KARGİGLİOĞLU, Atilla AKBABA
DOI: 
10.21325/jotags.2016.9
Abstract Full Text

Mevlevilikte Mutfak Kültürü ve Ateşbaz-ı Veli Makamı
(Culinary Culture and Atesbaz Veli Chair in Mevleviyeh)
Pages 96-103
Mustafa AKSOY, Ayşenur Burcu AKBULUT, Nurhayat İFLAZOĞLU
DOI: 
10.21325/jotags.2016.10
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 3

Cover Contents Editorial Board Araştırma Makalesi Adana Sokak Lezzetlerine İlişkin Tutumların ve Adana Sokak Lezzetlerinin Belirlenmesi (Determination of …