2016 VOL 4, ISSUE 2

Cover Contents Editorial Board

Mutfaktaki Yeni Eğilimlerden Olan Moleküler Gastronomi Konusunda Ankara İlindeki 4 ve 5 Yıldızlı Otellerin Mutfak Personeli ile Aşçılık Alanında Yükseköğrenim Gören Öğrencilerin Bilgi ve Görüşlerinin Belirlenmesi (Determination of Informatıon and Attıtudes ff the Personnel Workıng in the Kıtchens of Four and Five Star Hotels in Ankara and The Students Attendıng Universıty in Department of Cookery About Molecular Gastronomy Which is a New Trend in the Cusine)
Pages 3-16
Özkan ERDEM, Ali Kemal KEMER

DOI: 10.21325/jotags.2016.11
Abstract Full Text

Geleneksel Peynirlerimizin Gastronomi Turizmindeki Önemi

(The Importance of Our Traditional Cheeses in Gastronomy Tourism)
Pages 17-39
Oya Berkay KARACA

DOI: 10.21325/jotags.2016.12
Abstract Full Text

Yerel Halkın Eskişehir’de Düzenlenen Festivallerin Etkilerine Yönelik Algıları
(Local People’s Perceptions towards the Effect of the Festivals Held in Eskişehir)
Pages 40-62
S. Banu YILDIZ, Eray POLAT

DOI: 10.21325/jotags.2016.13
Abstract Full Text

Doğa Temelli Erişilebilir Turizm: Rize Örneği
(Nature-Based Accessible Tourism: Case of Rize)
Pages 63-93
Elif ACUNER, Ahmet TAYFUN

DOI: 10.21325/jotags.2016.14
Abstract Full Text

Gastronomi Turizmi İle Şehir Markalaşması İlişkisi: Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

(The Relation Between Gastronomy Tourism and City Branding: A Research on Students of Ataturk Unıversity)
Pages 94-114
Neslihan SERÇEOĞLU, Ferhat BOZTOPRAK, Leyla TIRAK

DOI: 10.21325/jotags.2016.15
Abstract Full Text

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Turizm Bölümü Öğrencilerinin AB Ülkelerinde Staj Sürecindeki Gelişim Değişkenlerine İlişkin Bulgular
(Development of Variables Results of the Anatolian Vocational and Technical High School Tourism Department Students During the Training Process in the EU Countries)

Pages 115-136
Murat ÖZEKİN

DOI: 10.21325/jotags.2016.16
Abstract Full Text

Turistlerin Douro Vadisi’ne İlişkin Algi ve Beğenilerine Yönelik Bir Araştırma
(A Research for Tourist Perceptions and Satisfaction about the Douro Valley)

Pages 137-153
Hulusi DOĞAN, Derya GÜNEY, Vedat GÖLLER

DOI: 10.21325/jotags.2016.17
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …