2016 VOL 4, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board

Otel İşletmelerinde Kurumsallaşma Düzeyinin Stratejik Yönetim Araçlarının Kullanımı Üzerindeki Etkisi: Ankara Örneği
(The Effect of Level of Institutionalization on the Usage of Strategic Management Tools at Tourism Management: Case of Ankara)

Pages 3-19
Seval KURT, Mehmet YEŞİLTAŞ
DOI: 10.21325/jotags.2016.45
Abstract Full Text

İstanbul’daki 1. Sınıf Restoranlarda Gelir Yönetimi Uygulamaları
(Restaurant Revenue Management Applications in 1st Class Resturants in Istanbul)

Pages 20-38
Tevfik DEMİRÇİFTÇİ, Orhan AKOVA, Ziya MAMADİ

DOI: 10.21325/jotags.2016.46
Abstract Full Text

Trakya Bölge Halkının Destinasyon Yönelimlerindeki Rekreasyonel Etkinlik Tercihlerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
(A Research in Point of Demographic Variables in Terms of Recreational Activity Preferences in Destination Orientations of Trakya Region Residents)
Pages 39-56
İlke BAŞARANGİL, Mustafa Cevdet ALTUNEL, Cemre TOKATLI

DOI: 10.21325/jotags.2016.47
Abstract Full Text

Bingöl’de Termal Amaçlı Hizmet Veren İşletmelerin Rekreatif ve Turistik Açıdan Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Firms Providing Thermal Service in Bingöl in Terms of Tourism and Recreativeness)
Pages 57-74
Üzeyir KEMENT, Burcu BATGA
DOI: 10.21325/jotags.2016.48

Abstract Full Text

Gastronomi Turizmi Kapsamında Samsun Mutfağına Özgü Turistik Bir Ürün: Bafra Pidesi

(A Touristic Product Peculiar to Samsun Cuisine in the Context of Gastronomy Tourism: Bafra Pita)
Pages 75-87
Eren CANBOLAT, Yasin KELEŞ, Yusuf Ziya AKBAŞ
DOI: 10.21325/jotags.2016.49

Abstract Full Text

Üniversite Öğrencilerinin Baharatlara İlişkin Bilgileri ve Tüketim Tercihleri: Aksaray Üniversitesinde Bir Uygulama
(Knowledge and Consumption Preferences of University Students Regarding Spices: A Case Study at Aksaray University)

Pages 88-112
Burak Murat DEMİRÇİVİ, Aysu ALTAŞ
DOI: 10.21325/jotags.2016.50

Abstract Full Text

The Usage of Anchovy in Sinop Kitchen

Pages 113-117
Demet KOCATEPE, Hülya TURAN
DOI: 10.21325/jotags.2016.51

Abstract Full Text

Moleküler Gastronomi Kavramı
(The Concept of Molecular Gastronomy)
Pages 118-131
Menekşe CÖMERT, Osman ÇAVUŞ
DOI: 10.21325/jotags.2016.52

Abstract Full Text

Uluslararası Zeytin Festivalinin Kalitesi ve Bölge Turizmine Katkıları: Didim Yerel Esnafı Ne Söylüyor?
(The Quality of International Olive Festival and Its’ Contributions to Local Tourism: What Do Didim’s Local Tradesmen Say?)

Pages 132-164
Osman ÇULHA, Aytekin KALKAN
DOI: 10.21325/jotags.2016.53

Abstract Full Text

Yöresel Yemeklerin Turizm İşletmelerinde Kullanılma Durumu: Konya Örneği
(Using the Local Food in Tourism Companies, Sample of Konya)

Pages 165-181
Ahmet BÜYÜKŞALVARCI, Mustafa Cüneyt ŞAPCILAR, Gül YILMAZ
DOI: 10.21325/jotags.2016.54

Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 3

Cover Contents Editorial Board Araştırma Makalesi Adana Sokak Lezzetlerine İlişkin Tutumların ve Adana Sokak Lezzetlerinin Belirlenmesi (Determination of …