2016 VOL 4, SPECIAL ISSUE 1

Cover Contents Editorial Board

Gastronomi Turizmi Açısından Adana Sokak Lezzetleri
(Adana Street Flavors in terms of Gastronomy Tourism) 
Pages 3-17
Erdinç BALLI

DOI: 10.21325/jotags.2016.18
Abstract Full Text

Alakart Restoranlarda Alkollü İçecek Fiyatlaması: Mersin Şehir Merkezindeki Restoranlar  Üzerinde Bir Araştırma
(Alcoholic Beverages Pricing in À La Carte Restaurants: A Study on Restaurants Operating in Mersin City Center) 
Pages 18-31
A.Celil ÇAKICI, Aysen ERCAN, Meral ÜZÜLMEZ, Sercan BENLİ

DOI: 10.21325/jotags.2016.19
Abstract Full Text

Antakya’da Alakart Servis Yapılan Restoranların Sık Karşılaştıkları İşletmecilik  Sorunları Üzerine Bir Araştırma
(Frequently Faced Business Problems of A-la-carte Restaurants Operating in Antakya)
Pages 32-42

A.Celil ÇAKICI, Buket Dilan UZPAK, Melda KAYNAK
DOI: 10.21325/jotags.2016.20
Abstract Full Text

Başarılı Bir Girişimcilik Örneği : “Ciğerci Apo”  
(A Case of Successful Entrepreneurship : “Ciğerci Apo”) 
Pages 43-51
Kamil UNUR, Gökhan ÇOLAK

DOI: 10.21325/jotags.2016.21
Abstract Full Text

Bolu Kent Markası Oluşturma Sürecinde Aşçılık Kültürü ve Gastronomi Turizminin Önemi: BOLGAMER Önerisi

(Cookery Culture and Gastronomy Tourism in the Process of Creating  a City Brand for Bolu)
Pages 52-76
Nail HOŞCAN, Koray GENÇ, Serkan ŞENGÜL

DOI: 10.21325/jotags.2016.22
Abstract Full Text

Hatay’da Farklı Bir Lezzet: Kabak Tatlısı
(A Different Taste in Hatay: Pumpkin Pie) 

Pages 77-85
Duygu BABAT, Fikret GÖKÇE, Kazım KOCABOZDOĞAN

DOI: 10.21325/jotags.2016.23
Abstract Full Text

Akdeniz Mutfak Kültürünün Gastronomi Turizmi Bağlamında Değerlendirilmesi
(The Evaluation of Mediterranean Cuisine as a Gastronomic Tourism Product)

Pages 86-99
Serkan ŞENGÜL, Oğuz TÜRKAY

DOI: 10.21325/jotags.2016.24
Abstract Full Text

Somut Olmayan Kültürel Miras Kaynağı Olarak Yöresel Yiyeceklerin  Turizm Endüstrisinde Kullanılması
(Use of Local Food as a Source of Intangiable Cultural Heritage in Tourism Industry)

Pages 100-115
Gizem ÇAPAR, Uysal YENİPINAR

DOI: 10.21325/jotags.2016.25
Abstract Full Text

Makro Çevre Unsurlarının Yazılı Plan ve Politika İfadelerinden Hareketle Gastronomi Turizmine Bakışı
(Exploration of Macro Environmental Bodies’ Perspective Towards Gastronomic Tourism  Through Written Planning and Policy Statements)

Pages 116-138
Göknil Nur SEVER, Mehtap ÖZKAN BUZLU, Gamze YILDIZ

DOI: 10.21325/jotags.2016.26
Abstract Full Text

Hatay İli 3, 4 ve 5 Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Yiyecek İçecek Bölümü Organizasyon  Yapıları Üzerine Bir İnceleme
(A Study on Organizational Structures of Deparment of Food & Beverage in 3, 4, 5 Star Hotels in Hatay)

Pages 139-152
Halil DEMİRER, Fatih ÖZDEMİR

DOI: 10.21325/jotags.2016.27
Abstract Full Text

Tripadvisor.com’da Yer Alan Restoran Şikâyetlerinin Analizi: Mersin ve Hatay’da  Yöresel Yiyecek Sunan Restoranlara Yönelik Bir Araştırma
(Analysing Restaurant Complaints Available at Tripadvisor.com: A Study on Local Food Restaurants Located in Mersin and Hatay)

Pages 153-173
Ali DALGIÇ, Ozan GÜLER, Kemal BİRDİR

DOI: 10.21325/jotags.2016.28
Abstract Full Text

Turistlerin Seyahat Motivasyonlarında Yöresel Mutfağın Rolü
(The Role of Local Cuisine in Tourists’ Travel Motivation)

Pages 174-189
Derya TOKSÖZ, Sercan ARAS

DOI: 10.21325/jotags.2016.29
Abstract Full Text

Kültürel Bir Değer Olarak Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Hatay Yemekleri ve  Bu Kültürel Değerin Korunması Önerileri
(Hatay’s Traditional Foods as a Cultural Value that Sinking into Oblivion and Suggestions about Protecting This Cultural Value)

Pages 190-199
Fatih ÖZDEMİR, Büşra GÜNGÖR

DOI: 10.21325/jotags.2016.30
Abstract Full Text

Eğirdir Destinasyonunun Marka Kimlik Unsurlarının İncelenmesi:  Gastronomi Kimliğine Yönelik Bir Çalışma
(Evaluation of Egirdir Destination Brand Identity Elements: A Study on the Gastronomic Identity)

Pages 200-214
Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Gürkan KALKAN, Nezihe TÜFEKCİ

DOI: 10.21325/jotags.2016.31
Abstract Full Text

Yabancı Mutfak Şefleri Gözüyle Türk Mutfağına İlişkin Bir Değerlendirme
(An Assetments of Turkish Cusine by the View of Foreign Cuisine Chefs)

Pages 215-227
A.Celil ÇAKICI, Seçkin ESER

DOI: 10.21325/jotags.2016.32
Abstract Full Text

Antik Çağda Zeytin ve Zeytinyağı: Kilikya Bölgesi Örneği
(Olive and Olive Oil in the Ancient Age: Cilicia Region Example)

Pages 228-243
Diğdem ESKİYÖRÜK

DOI: 10.21325/jotags.2016.33
Abstract Full Text

Algılanan Hizmet Kalitesi Düzeyine Göre Tez Yemek Restoranlarını Ziyaret Etme Nedenleri:  Forum Mersin AVM’de Bulunan Tez Yemek Restoranlarından Hizmet Alan Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma
(According to the Level of Perceived Service Quality, Reasons to Visit Fast Food Restaurants: A Case of Consumers Get Service From  Fast Food Restaurants in Forum Mersin Mall)

Pages 244-257
Ferhat ŞEKER, Gülser YAVUZ, Kamil UNUR

DOI: 10.21325/jotags.2016.34
Abstract Full Text

Türkiye’de Uygulanan Gastronomi Turları Rotalarının Web Tabanlı Analizi ve Değerlendirmesi
(Web-Based Analysis and Evaluation of Gastronomy Routes Applied in Turkey)

Pages 258-269
İsmail KIZILIRMAK, Merve OFLUOĞLU, Leyla ŞİŞİK

DOI: 10.21325/jotags.2016.35
Abstract Full Text

Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi İçin Yeni Bir Alternatif: Surf&Turf
(A New Alternative for Sustainable Gastronomy Tourism: Surf&Turf)

Pages 270-281
Gürkan AKDAĞ, Esat ÖZATA, Ümit SORMAZ, Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ

DOI: 10.21325/jotags.2016.36
Abstract Full Text

İşgören Avukatlığı Ölçeğinin Turizm İşletmeleri Örnekleminde Türkçeye Uyarlama Çalışması
(The Study of Adapting Employee Advocacy Scale to Turkish to Tourism Businesses Samples)

Pages 282-292
Yılmaz AKGÜNDÜZ, Ceylin ŞANLI

DOI: 10.21325/jotags.2016.37
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …