2017 VOL 5, ISSUE 3

Cover Contents Editorial Board

In the Fusion Cuisine Approach Availability of Quinoa (Application Suggestions)
Pages 3-12
Murat DOĞDUBAY, Nur Neşe ŞAHİN, Serkan YİĞİT
DOI: 10.21325/jotags.2017.80
Abstract Full Text

The Food Waste in Five-Star Hotels: A Study on Turkish Guests' Attitudes

Pages 13-31
Ömer Akgün TEKİN, Aynur İLYASOV

DOI: 10.21325/jotags.2017.81
Abstract Full Text

Aşçıların Örgütsel Destek Algısının İş Performansı Üzerine Etkisinde İş Ortamı Niteliğinin Aracılık Rolü

(The Mediating Role of Work Environment Quality in the Effect of Organizational Support on Job Performance)

Pages 32-52
Arif YILMAZ, Haluk TANRIVERDİ

DOI: 10.21325/jotags.2017.82
Abstract Full Text

Restoran İşletmelerinin Yenilik Uygulama Durumları: İstanbul’daki Birinci Sınıf Restoranlar Üzerine Bir Çalışma
(Innovation Practices Stuation in Restaurant Enterprises: A Study on First Class Restaurants in İstanbul)
Pages 53-73
Aslı ALBAYRAK
DOI: 10.21325/jotags.2017.83

Abstract Full Text

Turist Bakış Açısıyla Destinasyon Rekabet Gücünün Belirlenmesinde Sosyo-Demografik Özelliklerin Etkisine Yönelik Bir Araştırma

(A Case Study towards Effects of Socio-Demographic Characteristics on Determination of Destination Competitiveness from Tourist Perspective)
Pages 74-92
Ayşe Nevin SERT, R. Pars ŞAHBAZ
DOI: 10.21325/jotags.2017.84

Abstract Full Text

Kişilik Tiplerinin Tat Tercihlerine Etkisi (Effect of Personality Traits on Taste Preferences)

Pages 93-117
Arzu KILIÇLAR, Ayşe ŞAHİN, Sultan SARIKAYA, İsmail BOZKURT
DOI: 10.21325/jotags.2017.85

Abstract Full Text

Yeme Davranışı: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
(Eating Behavior: An Investıgatıon on Gastronomy and Culınary Arts Pupils)

Pages 118-134
Bilal DEVECİ, Bahar Deveci, Cevdet AVCIKURT
DOI: 10.21325/jotags.2017.86

Abstract Full Text

Gastronomi Turizmi Kapsaminda Rize Yöresel Lezzetlerinin Değerlendirilmesi
(An Evaluation of Local Tastes of Rize within the Scope of Gastronomic Tourism)
Pages 135-149
Burhan BAŞARAN
DOI: 10.21325/jotags.2017.87

Abstract Full Text

Örgütsel Öğrenme Yeteneği ve Yaratıcılık Süreci İlişkisi: Eskişehir'deki Mutfak Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
(The Relationship Between Organizational Learning Capability and Creativity Process: A Study on Kitchen employees in Eskisehir)

Pages 150-167
Cihan SEÇİLMİŞ, Betül KODAŞ, Davut KODAŞ
DOI: 10.21325/jotags.2017.88

Abstract Full Text

Stratejik Pazarlamada “Yerelselleşme” Anlayışı: Torku İşletmesi Örneği
(Loclobalization Concept in Strategic Marketing: The Example of Torku Company)

Pages 168-189
Erkan SEZGİN, Pınar ŞENEL
DOI: 10.21325/jotags.201
7.89
Abstract Full Text

Assessment of Sütçüler District of Isparta Province in Terms of Rural Tourism

Pages 190-206
İpek ÜNAL, Gül ERKOL BAYRAM
DOI: 10.21325/jotags.201
7.90
Abstract Full Text

The Effect of Role Overload on Marital Quality of Hotel Employees

Pages 207-225
Günay EROL, Yasin BOYLU
DOI: 10.21325/jotags.201
7.91
Abstract Full Text

Giresun İli'nin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi, Yerel Halk Ve Sektör Temsilcilerinin Algısı Üzerine Bir Araştırma
(Determination of the Giresun City’s Tourism Potential, a Study on the Perceptions of Local People and Sector Representatives)

Pages 226-254
Alper AKGÜN, Zeynep ASLAN
DOI: 10.21325/jotags.201
7.92
Abstract Full Text

Gastronomi Kavramının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Analizi
(Analysis of Gastronomy Concept Throught the Word Association Test)

Pages 255-267
Emrah KESKİN, Emrah ÖRGÜN, Burcu Ayşenur AKBULUT
DOI: 10.21325/jotags.201
7.93
Abstract Full Text

Otel İşletmesi Çalışanlarında Pozitif Psikolojik Sermaye ile İş Performansı Algısı Arasındaki İlişki
(The Relationship Between Positive Psychological Capital and Job Performance Perception on Hotel Employees)

Pages 268-287
Murat KIZANLIKLI, Serdar ÇÖP
DOI: 10.21325/jotags.201
7.94
Abstract Full Text

Otel Çalışanlarının Sosyotropik ve Otonomik Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Özdeşleşme Düzeylerine Etkisi
(The Effect of Sociotropic and Autonomic Personality Characteristics of the Hotel Employees on the Organizational Identification Levels)

Pages 288-302
Nuran AKŞİT AŞIK
DOI: 10.21325/jotags.201
7.95
Abstract Full Text

Döner ve Kebapçıların Yiyecek-İçecek Hijyenine Yönelik Bilgi Düzeyi: Ankara İlinde Bir Araştırma
(Knowledge about the Food and Beverage Hygiene of Döner and Kebab Handlers’: A Research in Ankara Province)

Pages 303-323
Onur ÇELEN, Cevdet AVCIKURT
DOI: 10.21325/jotags.201
7.96
Abstract Full Text

The Relationship between Creativity Processes and Organizational Culture in Five-Star Hotel Cuisines

Pages 324-342
Ömer Akgün TEKİN, Gamze ÇİDEM
DOI: 10.21325/jotags.201
7.97
Abstract Full Text

Bursa Yeme İçme Kültürü ve Değişimi Üzerine Bir Alan Araştırması
(A Field Research on Eating and Drinking Culture of Bursa and its Change)

Pages 343-358
Hüsne DEMİREL, Seren BAYDAN
DOI: 10.21325/jotags.201
7.98
Abstract Full Text

Menü Mühendisliğinde Zaman Etkenli Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin Kullanılması: Lüks Bir Restoranda Uygulama
(The Use of Time-Driven Activity Based Costing in Menu Engineering: Application in a Fine-Dining Restaurant)

Pages 359-380
Vedat İYİTOĞLU, G. Nilüfer TETİK
DOI: 10.21325/jotags.201
7.99
Abstract Full Text

Gastronominin Sanatsal Kimliğinin Estetik Üzerinden İncelenmesi
(Research on the Artistic Identity of Gastronomy Through Aesthetic)

Pages 381-396
Setenay SİPAHİ, Sema EKİNCEK, Hakan YILMAZ
DOI: 10.21325/jotags.201
7.100
Abstract Full Text

Beşinci Tat: Umami
(Fifth Taste: Umami)

Pages 397-408
Menekşe CÖMERT, Merve GÜDEK
DOI: 10.21325/jotags.201
7.101
Abstract Full Text

Gastronomi Turizmi Kapsamında Urla Enginar Festivaline Gelen Turistlerin Festival Hakkındaki Görüşleri
(The Standpoints of Tourist Visiting Urla Artichoke Festival Within The Scope of Gastronomy Tourism)

Pages 409-421
Şaban KARGİGLİOĞLU, Mehmet KABACIK
DOI: 10.21325/jotags.201
7.102
Abstract Full Text

Yerli Turistlerin Gastronomi Turizmine Yönelik Tutumları: Şanlıurfa Örneği
(Attitudes Of Domestic Tourists Towards Gastronomy Tourism: Case of Şanlıurfa)

Pages 422-434
Muhabbet ÇELİK, Mustafa AKSOY
DOI: 10.21325/jotags.201
7.103
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …