2017 VOL 5, SPECIAL ISSUE 2

Cover Contents Editorial Board

Restoran Müşterilerinin Helal Gıdaya Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Tekirdağ Örneği
(
Determination of Restaurant Customers’ Perception of Halal Food: Tekirdağ Sample)  
Pages 3-17

Hasibe YAZIT, Hasan CİNNİOĞLU, Derya DEMİRDELEN
DOI: 10.21325/jotags.2017.107

Abstract Full Text

Yiyecek İçecek İşletmelerine Yerel Ürün Önerisi: Çerez Tarhana
 
(
Local Product Suggestion for Food and Beverage Operations: Çerez Tarhana)  
Pages 18-27

Buğra ÖZDEMİR, Ebru ZENCİR
DOI: 10.21325/jotags.2017.108

Abstract Full Text

Gastronomi Festivallerinin Algılanan Destinasyon İmajına ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi: Fethiye Yeşilüzümlü ve Yöresi Kuzugöbeği Mantar Festivali Örneği
(The Impact of Gastronomy Festivals Intended to Visit the Perceived Destination and Visit Again: Fethiye Yeşilüzümlü and Region Morel Mushroom Festival Example)
Pages 28-36

Aydan BEKAR, Emine KOCATÜRK, Çağrı SÜRÜCÜ
DOI: 10.21325/jotags.2017.109

Abstract Full Text

Muğla Karabaşının (Lavandula Stoechas L.) Yiyecek ve İçecek Olarak Değerlendirilmesine Yönelik Bir Öneri
  
(A Suggestion for evaluating of Muğla Karabaşı [Lavandula Stoechas L.] as Food and Beverage)  
Pages 37-49
Özer ŞAHİN

DOI: 10.21325/jotags.2017.110
Abstract Full Text

Otel İşletmelerinde Gastronomi Etkinlikleri: Bir Örnek Olay Analizi
(Gastronomy Activities in Hotel Businesses: A Case Study Analysis)
Pages 50-63
Önder MET, Cansu ARSLAN

DOI: 10.21325/jotags.2017.111
Abstract Full Text

Gastronomik Kimlik Oluşturmada Yöresel Ürünlerin Rolü: Ürünlerin Satış ve Pazarlanmasına Yönelik Bir Örnek Olay İncelemesi
(The Local Products Role in Developing Gastronomic Identification: An Example of Case Study Intended to Sales and Marketing of Products)
 
Pages 64-76

Hümeyra TÖRE BAŞAT, Mustafa SANDIKÇI, Sabri ÇELİK
DOI: 10.21325/jotags.2017.112
Abstract Full Text

Turizm Sektöründe Etnik Restoranlar: İstanbul Örneği
(Ethnic Restaurants in Tourism Industry: An Example of İstanbul)

Pages 77-87
Görkem TEYİN, Nalan ASLAN, Ümit SORMAZ, Yeliz PEKERŞEN, Hatice FERHAN NİZAMLIOĞLU
DOI: 10.21325/jotags.2017.113
Abstract Full Text

Geçmişten Günümüze Gastronomi Bilimi: Bibliyometrik Bir Analiz
(Gastronomy From Past to Today: A Bibliometrical Analysis)

Pages 88-102
Cem Oktay GÜZELLER, Nuri ÇELİKER
DOI: 10.21325/jotags.2017.114
Abstract Full Text

Antik Dönemdeki Damak Tadının Günümüz Yansıması
(Reflection the Palatal Delight of Ancient Period to Modern-Day)

Pages 103-116
Özge TOLGA, Özlem YATKIN
DOI: 10.21325/jotags.2017.115
Abstract Full Text

Gastronomide Sokak Yiyecekleri ve Satıcıları: Teorik Bir Çalışma
(Street Foods and Suppliers in Gastronomy: A Theoretical Study)

Pages 117-124
Dilek DÖNMEZ POLAT, Aslı GEZEN
DOI: 10.21325/jotags.2017.116
Abstract Full Text

Turistlerin Yöresel Mutfak Tercihleri İle İlgili Bir Araştırma: Bozcaada Örneği
(A Research on Tourists’ Local Cuisine Preferences: The Case of Bozcaada)

Pages 125-137
Murat AKSU, Aslı GEZEN, Sedef ÖZCAN
DOI: 10.21325/jotags.2017.117
Abstract Full Text

Restorandaki Fiziksel Çevre Unsurlarının Algılanması
(The Perception of Physical Elements in Restaurants)

Pages 174-189
Reyhan ARSLAN AYAZLAR, Gamze GÜN
DOI: 10.21325/jotags.2017.118
Abstract Full Text

Trakya Bölgesinin Ekolojik Tarım Turizmi Potansiyeli ve Pazarlanabilirliği
(Potential and Marketability of Ecological Agriculture Tourism in Thrace Region)

Pages 151-161
Kaplan UĞURLU, Handan ÖZTÜRK
DOI: 10.21325/jotags.2017.119
Abstract Full Text

Gastronomi Eğitimi Alan Öğrencilerde Yiyecekte Yenilik Korkusu (Food Neophobia): Balıkesir Üniversitesi Örneği
(In the Gastronomy Educated Students Fear of the New Foods (Food Neophobia): Example of Balıkesir University)

Pages 162-168
Serkan YİĞİT, Murat DOĞDUBAY
DOI: 10.21325/jotags.2017.120
Abstract Full Text

Turizm ve Yiyecek ve İçecek Endüstrisinde Sahnelenen Otantiklik (Eleştirel Bakış)
(Authentication in Tourism and Food and Beverage Industry-Critical Overview)

Pages 169-181
Selin İLSAY, Nur NEŞE ŞAHİN, Murat DOĞDUBAY
DOI: 10.21325/jotags.2017.121
Abstract Full Text

Mutfak Şeflerinin Gastronomi ile İlgili Görüşleri: Nitel Bir Araştirma
(Chefs’ Opinions of Gastronomy: A Qualitative Study)

Pages 182-193
Gülçin ALGAN ÖZKÖK
DOI: 10.21325/jotags.2017.122
Abstract Full Text

Trakya Turizm Rotası Projesi: Lezzet Rotası Üzerine Bir Değerlendirme
(Thrace Tourism Route Project: An Evaluation on the Taste Route)

Pages 194-205
Ali ÇAKIR, Gülsel ÇİFTÇİ, Gülay ÇAKIR
DOI: 10.21325/jotags.2017.123
Abstract Full Text

Aşçılık Programı Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi
(Examining Culinary Students’ Cognitive Structure Towards Social Media Through Word Association Test)

Pages 206-218
Mehtap YÜCEL GÜNGÖR, Seden DOĞAN, Ozan GÜNGÖR
DOI: 10.21325/jotags.2017.124
Abstract Full Text

Dünyanın En İyi Mutfakları ve Türk Mutfağı
(
The Best Cuisines in the World and Turkish Cuisine)

Pages 219-229
Göksel Kemal GİRGİN, Özkan DEMİR, Vahide ÇETİNKAYA
DOI: 10.21325/jotags.2017.125
Abstract Full Text

Bölge Gastronomi Turizmi Üzerine Yöresel Ürün Festivallerinin Etkisi: Urla Örneği
(The Impact of Local Product Festivals on Regional Gastronomy Tourism: Case of Urla)

Pages 230-240
Gözde TÜRKÖZ BAKIRCI, Turgay BUCAK, K. Nazan TURHAN
DOI: 10.21325/jotags.2017.126
Abstract Full Text

Veganların Restoranlarda Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma  
(A Research on the Problems of Vegans Compare in Restaurants)

Pages 241-252
Serdar SÜNNETÇİOĞLU, Şefik Okan MERCAN, Hacı Mehmet YILDIRIM, Serkan TÜRKMEN
DOI: 10.21325/jotags.2017.127
Abstract Full Text

Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Tüketim Duyguları, Müşteri Menuniyeti ve Yeniden Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Ortamda, Tüketim Düşüncüler, Müşteri Memnuniyeti ve Gıda ve İçecek İşletmelerinde Yeniden Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişkinin Çalışması )

Sayfalar 253-264
Erdem TEMELLİOĞLU, Oğuz TAŞPINAR, Yasin SOYLU
10,21325 / jotags.2017.128: DOI Özet Tam Metin
 

Renklerin Çorbaların Tat Algısı Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik bir Araştırma
( Corbalar Tat Algı üzerinde Renklerin Etkileri Araştırılması üzerine bir Araştırma )

Sayfalar 265-275
Hakan YILMAZ, Gamze ERDEN
DOI: 10,21325 / jotags.2017.129 Özet  Tam Metin


Geleneksel Meyan Kökü Şerbeti Hazırlama Sürecinde Farklı Sıcaklık Uygulamalarının Şerbetin Mikrobiyolojik Kalitesi ve Biyoaktif Bileşenleri Üzerine Etkisi
(The Effects of Different Temperature Applications on Microbiological Quality and Bioactive Compounds of Licorice Root Sherbet During Traditional Production)

Pages 276-286
Çiğdem UYSAL PALA, Caner Nurettin EKŞİ, Egemen ÖZÇELİK, Belgizar AYANA ÇAM
DOI: 10.21325/jotags.2017.130
Abstract Full Text

Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Duyusal Pazarlama Uygulamaları
(Sensory Marketing Practices in Food and Beverages Companies)

Pages 287-300
Hakan ASLAN, Cafer TOPALOĞLU, Burhan KILIÇ, Nisan YOZUKMAZ
DOI: 10.21325/jotags.2017.131
Abstract Full Text

Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Kapsamında Otantik Yiyeceklere Yönelik Bir İnceleme
(A Research on Authentic Foods Within the Scope of Sustainable Gastronomy Tourism)

Pages 301-309
Gürkan AKDAĞ, Meral ÜZÜLMEZ
DOI: 10.21325/jotags.2017.132
Abstract Full Text

Gıda Güvenliğinde Risk Faktörleri ve Hijyenin Önemi
(Risk Factors and Hygiene Importance in Food Safety)

Pages 310-321
Seydi Ahmet ÇETİN, Bayram ŞAHİN
DOI: 10.21325/jotags.2017.133
Abstract Full Text

Yöneticilerin Perspektifinden Yiyecek İçecek İşletmelerinde Gizli Müşteri Uygulamaları
(Mystery Shopping in Food and Beverage Operations Through Managers' Perspective)

Pages 322-332
Emrah YILDIZ, Burhan KILIÇ
DOI: 10.21325/jotags.2017.134
Abstract Full Text

Geleneksel Türk Tatlısı Olarak Lokum ve Safranbolu Lokumu
(
Turkish Delight As a Traditional Dessert and Safranbolu Turkish Delight)

Pages 333-344
Oğuz DİKER, Nuray TÜRKER, Adnan ÇETİNKAYA, F. Behzat KAYA
DOI: 10.21325/jotags.2017.135
Abstract Full Text

Turizm Alanında Yazılmış Olan Gastronomiye İlişkin Tezlerin Bibliyometrik Profili
(Bibliometric Profile of Thesis Related to Gastronomy in the Field of Tourism)

Pages 345-354
Ayşe SÜNNETÇİOĞLU, Pınar YALÇINKAYA, Merve OLCAY, Şefik Okan MERCAN
DOI: 10.21325/jotags.2017.136
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …