2018, VOL 6, ISSUE 1

Cover Contents Editorial Board

Yavaş Yemek: Şile Yeryüzü Pazarı Ziyaretçilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
(
Slow Food: A Research on The Evaluation of Satisfaction Levels of Şile Earth Market’s Visitors)  
Pages 3-19
İlke BAŞARANGİL, Cemra TOKATLI.
DOI: 10.21325/jotags.2018.171
Abstract Full Text

Turizm Öğrencilerinin Yeşil Ürün Tercihinin Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi
(
The Impact of Tourism Students’ Green Product Preferences on Purchase Intention)
 
Pages 20-40
Şafak ÜNÜVAR, Ceyhun KILINÇ, Hatice SARI GÖK, Simge ŞALVARCI

DOI: 10.21325/jotags.2018.172
Abstract Full Text

Ekmek Yapımında Hidrokolloidlerin Kullanılması
(
The Use of Hydrocolloids in Bread-Making)
Pages 41-53
Başak SUNGUR

DOI: 10.21325/jotags.2018.173
Abstract Full Text

Bir Netnografya Bakışı ile Helal Turizm Deneyimi
(
Halal Tourism Experience with a Netnografy View)

Pages 54-67
Bekir EŞİTTİ

DOI: 10.21325/jotags.2018.174
Abstract Full Text

Gastronomi Turistlerinin E-Şikâyet Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Alaçatı Örneği
(
A Research on E-Complaint Behaviour of Gastronomy Tourists: Alaçatı Sample)
 
Pages 68-72
Seda ŞAHİN, Göksel Kemal GİRGİN, İbrahim Halil KAZOĞLU, Gözde Nur COŞKUN

DOI: 10.21325/jotags.2018.175
Abstract Full Text

Tarihi Turistik Alanlarda Kullanılan Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Değerlendirilmesi
(
Evaluation of the Mobile Augmented Reality Applications Used in Historical Tourist Attractions)
 
Pages 83-104
Gülizar AKKUŞ, Çetin AKKUŞ

DOI: 10.21325/jotags.2018.176
Abstract Full Text

Turizm Sektöründe Yabancı Menşeili Peynirlere Alternatif Olarak Geleneksel Türk Peynirlerinin Yer Almasına İlişkin Sektör Temsilcilerinin Görüşlerinin İncelenmesi
(
Examining the Sector Representatives’ Opinions Regarding on the Place of Turkish Traditional Turkish Cheese as an Alternate International Cheese in Tourism Sector)
 
Pages 105-124
Vedat KAYIŞ, Hülya YAMAN

DOI: 10.21325/jotags.2018.177
Abstract Full Text

Çatalhöyük Mutfak Yapıları ve Araç-Gereçlerinin 21. Yüzyıl Mutfak Kültürüne Yansımaları
(
The 21st Century Cuisine Cultural Reflections on Çatalhöyük Cuisine Construction and Equipment)
 
Pages 125-141
Mustafa AKSOY, Kadir ÇETİN

DOI: 10.21325/jotags.2018.178
Abstract Full Text

Otel İşletmelerinde Müşterilerin Dönüşümlü Bez Ürünü Kullanımına Yönelik Sağlık Riski Algısı: İki Destinasyona Yönelik Kıyaslama
(
Customer’s Health Risk Perception for Reused Cloth Products in the Hotels: Benchmarking for Two Destinations)
 
Pages 142-163
Melike GÜL, Kudret GÜL

DOI: 10.21325/jotags.2018.179
Abstract Full Text

Restoran Müşterilerinin Beklentileri ve Gıda Güvenliğine Yönelik Tepkileri Üzerine Bir Nitel Araştırma
(
A Quantitative Research on the Expectations and Responses of Restaurant Customers Regarding Food Safety)

Pages 164-181
Nurettin AYAZ, Kübra SÜNBÜL

DOI: 10.21325/jotags.2018.180
Abstract Full Text

Türk Dünyasında Turizm İşbirliğinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma
(
A Research for the Development of Tourism Cooperation in the Turkish World)

Pages 182-199
Kürşad ZORLU
DOI: 10.21325/jotags.2018.181
Abstract Full Text

Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Çıktılar Üzerine Etkileri: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
(
The Effects of Perceived Organizational Support on Organizational Outcomes: A Research in Hotel Establishments)

Pages 200-212
Mustafa AKSOY, Alev SÖKMEN

DOI: 10.21325/jotags.2018.182
Abstract Full Text

Turistlerin Yerel Yiyecek Tüketme ve Satın Alma Davranışları Üzerine Kavramsal Bir Çalışma
(
A Conceptual Study on Local Food Consumption and Purchasing Behaviors of Tourists)
 
Pages 213-227
Özge KOCABULUT, Doğuş KILIÇARSLAN
DOI: 10.21325/jotags.2018.183
Abstract Full Text

Festivallerin Bölge Turizmine Katkıları ve Sürdürülebilirliği: Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali Örneği
(
The Contribution of the Festivals on the Region’s Tourism and Sustainability: An Example of International Mengen Cookery and Tourism Festival)
 
Pages 228-245
Özkan ERDEM, Metin MIZRAK, Celal ARATOĞLU

DOI: 10.21325/jotags.2018.184
Abstract Full Text

Sokak Yemekleri: Farklı Disiplinlerin Yaklaşımı ve Gastronomi Turizmi Alanında Sokak Yemeklerinin Değerlendirilmesi
(
Street Food: A Multidisciplinary Approach and Discussion of Street Foods as Gastronomic Products)

Pages 246-265
Zeynep KARSAVURAN
DOI: 10.21325/jotags.2018.185
Abstract Full Text

Yiyecek-İçecek İşletmeleri Çalışanlarının Kültürel Değerleri: Şırnak’ta Bir Araştırma
(
Cultural Values of Employees of Food and Beverage Businesses: A Research in Şırnak)
 
Pages 266-279
Çağdaş ERTAŞ

DOI: 10.21325/jotags.2018.186
Abstract Full Text

Food Waste Management within Sustainability Perspective: A Study on Five Star Chain Hotels  
Pages 280-299
Gözde ÖZDEMİR, Evren GÜÇER

DOI: 10.21325/jotags.2018.187
Abstract Full Text

Geçmişin Mutfağından Gelecekteki Sofralara: Bandırma-Erdek Yöresinin Gastronomik Mirası
(
From Past Cuisines to Future Tables: The Gastronomic Heritage of Bandırma-Erdek Region)
 
Pages 300-319
Melahat YILDIRIM SAÇILIK, Samet ÇEVİK, Aytaç TOPTAŞ

DOI: 10.21325/jotags.2018.188
Abstract Full Text

Analysis of E-Complaints for Restaurant Enterprises in the World’s 50 Best Restaurant List  
Pages 320-334
Serkan ŞENGÜL, Osman ÇAVUŞ, Erol TAŞKIN

DOI: 10.21325/jotags.2018.189
Abstract Full Text

Yerel Yiyecekler Aracılığı İle Sürdürülebilir Destinasyonlar: Ayvacık Örneği
(
Sustainable Destinations Through Local Food: The Example of Ayvacık)
 
Pages 347-359
Çiğdem ÖZKAN, Şule AYDIN

DOI: 10.21325/jotags.2018.190
Abstract Full Text

Cultural Gastronomic Traditions from the city of Rio de Janeiro – Brazil
Pages 350-360
Mariana de Oliveira Aleixo, Edmilson Rodrigues, Roberto Bartholo

DOI: 10.21325/jotags.2018.191
Abstract Full Text

Gastronomik Kültürel Miras Olarak Buldan Günbalı
(
Buldan Günbalı as a Gastronomic Cultural Heritage)  
Pages 361-371
Ümmühan BAYRAM

DOI: 10.21325/jotags.2018.192
Abstract Full Text

Restoran Çalışanlarının Algılamış Oldukları Örgütsel Güven Düzeylerinin Örgütsel Vatandaşlık ve İş Performansına Etkisi: Eskişehir Örneği
(
The Impact of Levels of Organizational Trust Perceived by Restaurant’s Employees on Organizational Citizenship and Business Performance: The Case of Eskişehir)

Pages 372-389
Duran CANKÜL, İlker KILIÇ, Ali DOĞANTEKİN

DOI: 10.21325/jotags.2018.193
Abstract Full Text

Sosyal Medya Etkileşiminde Tren Yolculukları: DOĞU EKSPRESİ İle İlgili Youtube Paylaşım Videolarının Analizi (
Train Travels in Social Media Interaction: Analysis of Youtube Videos Related to THE EASTERN EXPRESS)  
Pages 390-408
Veysel ÇAKMAK, Aysu ALTAŞ

DOI: 10.21325/jotags.2018.194
Abstract Full Text

Gastronomi Turizminde Gelişmişlik Göstergeleri Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenilirliği
(
Gastronomy Tourism Development Indicator Measures: Development, Validity and Reliability)  
Pages 409-429
Sibel OĞUZ, Kamil UNUR

DOI: 10.21325/jotags.2018.195
Abstract Full Text

Türkiye’de Fine Dining Restoranlara Bakış: Mutfak Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma
(
Overview of Fine Dining Restaurants in Turkey: A research on Chief)  
Pages 430-443
Aylin AKOĞLU, Emre ÖZTÜRK

DOI: 10.21325/jotags.2018.196
Abstract Full Text

A Theoretical Research on Sustainable Tourism in Aksaray
 
Pages 444-450
Mehmet TUNCER

DOI: 10.21325/jotags.2018.197
Abstract Full Text

Hotel Services In Hospitals  
Pages 451-459
H. Dilek SEVİN

DOI: 10.21325/jotags.2018.198
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …