2018, VOL 6, ISSUE 3

Cover Contents Editorial Board
 
 Türk Turizminin Makroekonomik Göstergeler Üzerindeki Etkileri
 (
The Effects of Turkish Tourism on Macroeconomic Indicators)
 Pages 3-23
 Adnan AKIN
 DOI: 10.21325/jotags.2018.269
 Abstract Full Text
 
 Vejetaryen Turist ve Vegan Turist Kimdir?
  (
Who is Vegetarian Tourist and Vegan Tourist?)
 Pages 24-39
 Ahmet VATAN, Safa TÜRKBAŞ  
 
DOI: 10.21325/jotags.2018.270
 Abstract Full Text
 
 Sokak Lezzetlerine İlişkin Tüketici Tercihleri: Gaziantep Örneği
 (
Consumer Preferences Related to Street Tastes: Case of Gaziantep)
 Pages 40-59
 Ali SOLUNOĞLU, M. Hamil NAZİK
 DOI: 10.21325/jotags.2018.271
 Abstract Full Text
 
 Osmanlı Mutfağının Yemek, Fiyat, Mekân ve Ekonomik Bakımdan Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği
 (
Evaluation of Ottoman Cuisine in Terms of Food, Price, Space and Economy: Istanbul Example)
 Pages 60-80
 Ayşenur AKKAYA, Selman BAYRAKCI, Ceyhun Can ÖZCAN
 DOI: 10.21325/jotags.2018.272
 Abstract Full Text
 
 Turist Rehberlerinin Mesleki Sorunları Üzerine Bir Araştırma: Kapadokya Örneği
 (
A Study on Problems of Tour Guides: The Case of Cappadocia)
 Pages 81-99
 Sıla KARACAOĞLU, Ayşe Nevin SERT
 DOI: 10.21325/jotags.2018.273
 Abstract Full Text
 
 Coğrafi İşaret ile Tescil Edilmiş Ürüne Sahip Olmanın Destinasyon Pazarlamasına Etkisi
 (
Effect of Having Registered Product with Geographical Indication to Destination Marketing)
 Pages 100-118
 Belma SUNA, Ceyhun UÇUK
 DOI: 10.21325/jotags.2018.274
 Abstract Full Text
 
 Evaluation of Women Chefs in Professional Kitchens
 Pages 119-132
 Alper KURNAZ, Sıla SELÇUK KURTULUŞ, Burhan KILIÇ
 DOI: 10.21325/jotags.2018.275
 Abstract Full Text
 
 Otel İşletmelerinde İş Modeli İnovasyonunda Stratejik Bir Yaklaşım Olarak İnovasyon Radarı: Swissotel Büyük Efes İzmir Örnek Olay Çalışması
 (
The Innovation Radar as a Strategic Approach to Business Model Innovation in Hotel Businesses: The Case of Swissotel Büyük Efes İzmir)
 Pages 133-170
 Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER, Hülya KURGUN, O. Avşar KURGUN
 DOI: 10.21325/jotags.2018.276
 Abstract Full Text
 
 Destinasyon Uzantılarının Turistlerin Duygusal Tepkileri ve Davranışsal Niyetleri ile İlişkisi
 (
The Relationships between Destinationscapes, Emotional Response and Behavioral Intentions)
 Pages 171-194
 Deniz KARAGÖZ
 DOI: 10.21325/jotags.2018.277
 Abstract Full Text
 
 Krizlerin Turist Rehberliği Öğrencilerinin Kariyer Planlamasındaki Etkisi 
 (
The Effect of Crises on Career Planning Process of Tour Guiding Students)
 Pages 195-214
 Duygu YETGİN, Aysel YILMAZ, Gülsel ÇİFTCİ
 DOI: 10.21325/jotags.2018.278
 Abstract Full Text
 
 Otel Aşçılarının Moleküler Gastronomi Üzerine Düşünceleri: Nevşehir Örneği
 (
The Opinions of Hotel Cooks on Molecular Gastronomy: The Case of Nevşehir)
 Pages 215-227
 Emrah Örgün, Emrah KESKİN, Günay EROL  
 
DOI: 10.21325/jotags.2018.279
 Abstract Full Text
 
 Sosyal Medyanın Turizm Pazarlamasındaki Rolünün Değerlendirilmesi
 (
Assessing the Role of Social Media in Tourism Marketing)
 Pages 228-248
 Ercan AKTAN
 DOI: 10.21325/jotags.2018.280
 Abstract Full Text
 
 İzmir Destinasyonu’nda Gastronomi Turizmi Üzerine Bir Araştırma
 (
A Research on Gastronomy Tourism in Destination İzmir)
 Pages 249-272
 Senem ERDOĞAN, Gökçe ÖZDEMİR
 DOI: 10.21325/jotags.2018.281
 Abstract Full Text
 
 Şef Adaylarının Niteliklerine İlişkin Mutfak Şeflerinin Görüşleri
 (
Chefs’ Opinions on The Qualifications of Chef Candidates)
 Pages 273-294
 Gökhan YILMAZ, Özkan ERDEM, Adem ARMAN
 DOI: 10.21325/jotags.2018.282
 Abstract Full Text
 
 Antalya’daki Otellere Gelen Turist Sayılarının Sağlam Ridge Regresyonla Modellenmesi
 (
Modeling of the Numbers of Tourists Staying at Hotels in Antalya with the Robust Ridge Regression)
 Pages 295-315
 Hatice ŞAMKAR
 DOI: 10.21325/jotags.2018.283
 Abstract Full Text
 
 Investigation of Tourism General Environment of Disneyland Paris Theme Park: A Qualitative Research
 Pages 316-333
 İlke BAŞARANGİL
 DOI: 10.21325/jotags.2018.284
 Abstract Full Text
 
 Yiyecek ve İçecek Şirketlerinin Nakit Dönüşüm Sürelerinin Analizi: Türkiye-İngiltere-Amerika Birleşik Devletleri Karşılaştırması
 (
Cash Conversion Cycles Analysis of Food and Beverage Companies: Comparison of Turkey-United Kingdom-United States of America)
 Pages 334-351
 Mehmet BEYAZGÜL, Fatih GÜNAY, Selda DALAK, Erdinç KARADENİZ
 DOI: 10.21325/jotags.2018.285
 Abstract Full Text
 
 Çeçen Mutfak Kültürü ve Yeme Alışkanlıkları Üzerine Bir Değerlendirme
 (
Evaluation of Chechen Culinary Culture and Eating Habits)
 Pages 352-363
 Melike ÖZKAN, Hasan YETİM
 DOI: 10.21325/jotags.2018.286
 Abstract Full Text
 
 Agro Turizm Tesislerinin Gastronomi Faaliyetleri Açısından İncelenmesi: Çanakkale Örneği
 (
Research on Agro-Tourism Facilities in Terms of Gastronomy Activities: Çanakkale Sample)
 Pages 364-378
 Sezer DENİZ, Onur ÖZDEN, Oğuzer AKGÜN, Hacı Mehmet YILDIRIM
 DOI: 10.21325/jotags.2018.287
 Abstract Full Text
 
 Geleneksel Bir Ekmek Çeşidi: Yufka Ekmeği (A Traditional Bread Type: Yufka)
 Pages 379-395
 Ömür ALYAKUT, Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER
 DOI: 10.21325/jotags.2018.288
 Abstract Full Text
 
 An Investigation of Modernist Utopias on Tourism and Postmodern Critique of Modernist Tourism Practices
 Pages 396-403
 Ruhet GENÇ
 DOI: 10.21325/jotags.2018.289
 Abstract Full Text
 
 Ankara’daki Restoranların Engelli Bireylerin Erişilebilirliğine Uygunluğu
 (
Accessibility of Restaurants in Ankara for Disabled People)
 Pages 404-422
 Semra AKAR ŞAHİNGÖZ, Tuğba KESKİN
 DOI: 10.21325/jotags.2018.290
 Abstract Full Text
 
 Yeni Destinasyonlarda Yaşanabilecek Olası İkilemler
 (
Potential Dilemmas to be Experienced in Emerging Destinations)
 Pages 423-435
 Yakın EKİN
 DOI: 10.21325/jotags.2018.291
 Abstract Full Text
 
 Kırsal Turizm Destinasyonlarında Yerel Kaynak Kullanımı: Bursa Örneği
 (
Local Resources Usage in Rural Tourism Destinations: Bursa Case)
 Pages 436-454
 Cüneyt TOKMAK, Yılmaz SEVER
 DOI: 10.21325/jotags.2018.292
 Abstract Full Text
 
 UNESCO Dünya Miras Listelerinin Turizm Arzına Etkisi: Diyarbakır Örneği
 (
The Impact of the UNESCO World Heritage Lists on Tourism Supply: Diyarbakır Case)
 Pages 455-471
 Zehra ÇAĞLAR, Mustafa DOĞAN
 DOI: 10.21325/jotags.2018.293
 Abstract Full Text
 
 Travelexpo Turizm Fuarı Ziyaretçilerinin Fuara İlişkin Geri Bildirimlerine Yönelik Bir Araştırma
 (
A Research on Feedback of Visitors in Travel Expo Tourism Fair)
 Pages 472-485
 Ahmet TAYFUN, Esin AYSEN, Ayşe Selin DÜLGER, Başak ÖZYURT, İsmail BOZKURT, Yasin BULUT
 DOI: 10.21325/jotags.2018.294
 Abstract Full Text
 

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …