2019, VOL 7, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board

Araştırma Makalesi/Research Paper
Determination of Trailer Park Criteria in Rural Areas
Ece DOĞANTAN, Oktay EMİR
Pages 2383-2398
DOI: 10.21325/jotags.2019.477
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Social Business Model and Sharing Economy for Community-Based Tourism Development: A Case Study of Lisinia Doğa
Emre ERBAŞ
Pages 2399-2417
DOI: 10.21325/jotags.2019.478
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Service Quality Measurement of Higher Education Institutions in TR21 Thrace Region: A Study on Tourism Students
Bilal DEVECİ
Pages 2418-2437
DOI: 10.21325/jotags.2019.479
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
The Special Fermented Turkish Drink: Boza
Gülşen BAYAT, Gülçin YILDIZ
Pages 2438-2446
DOI: 10.21325/jotags.2019.480
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Zorunlu Staj Eğitimi Alan Turizm ve Gastronomi Öğrencilerinin Staj Memnuniyetinin İncelenmesi: Doğu Akdeniz Üniversitesi Örneği
(The Study of Internship Satisfaction of Tourism and Gastronomy Students Taking Compulsory Internship Training: The Case of Eastern Mediterranean University
Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI, Özlem ALTUN
Pages 2447-2465
DOI: 10.21325/jotags.2019.481
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Gastronomi Turlarına Katılan Turistlerin Memnuniyet Faktörlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
(Determinants of Satisfaction Factors of Tourists Participating in Gastronomy Tours)
Ezgi ERŞAHİN, İsmail KIZILIRMAK
Pages 2466-2480
DOI: 10.21325/jotags.2019.482
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Tüketici Temelli Marka Denkliği Unsurlarının Marka Bağlılığına Etkisi: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
(Impact of Consumer Based Brand Equity Dimensions on Brand Loyalty: A Research in the Hotel Indusrty)
Kevser ÇINAR, Raif PARLAKKAYA, Yasin BİLİM
Pages 2481-2512
DOI: 10.21325/jotags.2019.483
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Müzecilik Faaliyetlerine Uygulanması: Eskişehir’de Modern Müze Ziyaretçilerine Yönelik Bir Araştırma
(Implementing of Augmented Reality (AR) Technology to Museology Activities: A Study for Modern Museum Visitors in Eskisehir)
İbrahim Taner AKKOÇ, Engin COŞKUN
Pages 2513-2535
DOI: 10.21325/jotags.2019.484
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Akman Boza Markasının Marka Kimliği Prizması Modeli ile İncelenmesi
(An Analysis of Akman Boza Brand through Brand Identity Prism Model)
Ceren AYDIN, Çağdaş AYDIN
Pages 2536-2549
DOI: 10.21325/jotags.2019.485
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Çorum Mutfağının Gastronomi Turizmi Potansiyeli
(Gastronomy Potential of Çorum Cuisine)
Salih Zeki ŞAHİN
Pages 2550-2565
DOI: 10.21325/jotags.2019.486
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Karadeniz Ereğli’de Yaşayan Yerel Halkın “Turizm” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi
(Analyzing the Perceptions of Local People Living in Karadeniz Ereğli Towards “Tourism” Concept With the Help of Metaphors)
Gözde OĞUZBALABAN
Pages 2566-2581
DOI: 10.21325/jotags.2019.487
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Ulubey Kanyonlarına Yönelik Sosyal Medyada Yapılan Ziyaretçi Yorumlarının İçerik Analizi: TripAdvisor.com Örneği
(Content Analysis of Visitor Comments on Social Media for Uşak Ulubey Canyons: Case of TripAdvisor.com)
Serkan AYLAN
Pages 2582-2598
DOI: 10.21325/jotags.2019.488
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
X ve Z Kuşağı Tüketicilerin Yiyecek Tercihlerini Etkileyen Faktörler
(Factors Affecting Food Preferences of X and Z Generation Consumers)
Nuran AKŞİT AŞIK
Pages 2599-2611
DOI: 10.21325/jotags.2019.489
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Yerli ve Yabancı Yolcuların Havalimanı Hizmet Kalitesi Algıları: İstanbul Havalimanı Örneği
(Airport Service Quality Perceptions of Domestic and Foreign Passengers: İstanbul Airport Case)
Nuran AKŞİT AŞIK
Pages 2612-2629
DOI: 10.21325/jotags.2019.490
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Farklı Pişirme Tekniklerinin Havuç Dilimlerinin Bazı Kimyasal ve Biyoaktif Özellikleri Üzerine Etkisi
(The Effect of Different Cooking Techniques on Some Chemical and Bioactive Properties of Carrot Slices)
Çağla ÖZER, Begüm TEPE
Pages 2630-2643
DOI: 10.21325/jotags.2019.491
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Ekoturistlerin Destinasyon Hizmet Kalitesi Değerlendirmelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Investigation of Destination Service Quality Evaluations of Ecotourists in Terms of Various Variables)
Özge GÜDÜ DEMİRBULAT
Pages 2644-2667
DOI: 10.21325/jotags.2019.492
Abstract Full Text

Derleme/Review Paper
Türk Dünyası’nda Nevruz (Yengi-Kün) Kutlamalarının Festival Turizmi Açısından Değerlendirilmesi: Çimkent-Van Karşılaştırması
(Evaluation of Navruz (Yengi-Kün) Celebrations in Turkish World in Terms of Festival Tourism: Shymkent-Van Comparison)
Hakan KENDİR, Emin ARSLAN, Fatih TÜRKMEN
Pages 2668-2684
DOI: 10.21325/jotags.2019.493
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Yiyecek-İçecek İşletmelerinde HACCP Sisteminin Uygulanmasının Önündeki Engeller: Mardin Örneği
(Barriers to Implementation of HACCP System in Food and Beverage Enterprises: The Case of Mardin)
Semra GÜRBÜZ, Aslı ÇELİKEL GÜNGÖR, Tuğba ARIK YÜKSEL, Nurhayat İFLAZOĞLU, Lokman TOPRAK
Pages 2685-2700
DOI: 10.21325/jotags.2019.494
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Algısının Öğrenme Motivasyonu Üzerine Etkisi: Ulusal Aşçılık Kampı Mengen Örneği
(The Effects of Vocational Education Perception of Students of Gastronomy and Culinary Arts Department and Cookery Program on Learning Motivation: A Sample of National Cookery Camp in Mengen)
Mehmet CAN, Berker ÇİFTÇİ
Pages 2701-2717
DOI: 10.21325/jotags.2019.495
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Festival Anahtar Başarı Faktörlerinin Festival Sadakati Üzerine Etkisi: Portakal Çiçeği Festivali Örneği
(The Effect of Festival Key Success Factors on Festival Loyalty: The Case of Orange Flower Festival)
Ali DALGIÇ, Kemal BİRDİR
Pages 2718-2738
DOI: 10.21325/jotags.2019.496
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Festivallerin Ziyaretçi Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Giresun İli Aksu Festivali Örneği
(The Effects of Festivals on Visitors Satisfaction: A Case of Aksu Festival in the City of Giresun)
Mehmet Mert PASLI, Eray TURPCU
Pages 2739-2757
DOI: 10.21325/jotags.2019.497
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Turizm Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Açıdan İncelenmesi
(The Analysis of Postgraduate Dissertations in Terms of Bibliometric Perspectives)
Ahmet BÜYÜKŞALVARCI, Hüseyin KELEŞ
Pages 2758-2773
DOI: 10.21325/jotags.2019.498
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Ortaöğretim Kademesindeki Turizm Öğrencilerinin Sektöre Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Tarsus Ashabı Kehf Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Örneği
(Investigation of Tourism Students’ Perceptions at Secondary Level towards Tourism Sector: Ashabi Kehf Vocational and Technical High School in Tarsus)
Birsen BULUT-SOLAK, Ersin GAZİ, Ceyhun Çağlar KILINÇ
Pages 2774-2788
DOI: 10.21325/jotags.2019.499
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Turizm Fakültelerindeki Bilgisayar Temelli Derslerin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ile Karşılaştırılması
(A Comparison of Computer-Based Courses at Tourism Faculties in Turkey, United States and Europe)
Selami ERYILMAZ, Zeynep YILDIRIM SÖNMEZ
Pages 2789-2809
DOI: 10.21325/jotags.2019.500
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Elektronik Müşteri İlişkileri Uygulamalarının Demografik Değişkenler Kapsamında İncelenmesi: Havayolu İşletmelerinde Bir Araştırma
(Investigating Electronic Customer Relationship Practices in the Context of Demographical Variables: A Research on Airline Companies)
Alev SÖKMEN
Pages 2810-2823
DOI: 10.21325/jotags.2019.501
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Hatırlanır Turizm Deneyimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
(A Research on the Determination of the Factors Affecting Memorable Tourism Experience)
Atınç OLCAY, Güray KARACIL, Metin SÜRME
Pages 2824-2838
DOI: 10.21325/jotags.2019.502
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Algılanan Mutfak İmajının Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkisi: Hatay İli Örneği
(Effect of Perceived Culınary Image on Behavioral Intention: Case of Hatay Province)
Mustafa AKSOY, İbrahim ÇEKİÇ
Pages 2839-2854
DOI: 10.21325/jotags.2019.503
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Z Kuşağının Gastronomi Turizmine İlişkin Tutumlarının Yenilik Arayışı Kapsamında Değerlendirilmesi
(Evaluation of The Attitudes of Generation Z on Gastronomy Tourism in The Scope of Novelty Seeking)
Jale KAHVECİOĞLU, Aydan BEKAR, Burhan KILIÇ
Pages 2855-2872
DOI: 10.21325/jotags.2019.504
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Özel Tur Kaptanlarının Bakış Açısıyla Turistik Destinasyonların Kent Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi
(Evaluating the Tourism Potential of Touristic Destinations from the Point of View of Private Tour Captains)
Ayşe ATAR, Filiz Özlem ÇETİNKAYA, Seda ÖZDEMİR AKGÜL
Pages 2873-2893
DOI: 10.21325/jotags.2019.505
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
A Study to Determine the Effect of Turkish Customers’ Cultural Values on Restaurant Preferences
Oktay EMİR, Necip ÖZDEMİR
Pages 2894-2906
DOI: 10.21325/jotags.2019.506
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Katılımcı Liderliğin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Duygusal Bağlılığın Aracı Rolü: Turizm Sektöründe Bir Araştırma
(The Mediation Role of Affective Commitment in the Effect of Participative Leadership on Job Satisfaction and Turnover Intention: A Research in Tourism Sector)
Alptekin SÖKMEN, Emre Burak EKMEKÇİOĞLU
Pages 2907-2919
DOI: 10.21325/jotags.2019.507
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Öğrencilerin Ekonomi Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
(Study on Determination of the Level of Student Economic Literacy)
Ahmet TAYFUN, Cemal Ersin SİLİK
Pages 2920-2941
DOI: 10.21325/jotags.2019.508
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Kırsal Alanlarda Kadınların Uyguladıkları Geleneksel Gıda Muhafaza Yöntemleri
(Traditional Food Storage Methods of Women in Rural Areas)
Ceren ULUER SAYGIN, Mehmet Oğuzhan İLBAN
Pages 2942-2961
DOI: 10.21325/jotags.2019.509
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Hizmet Kalitesi, Destinasyon İmajı ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Ilgaz Dağı Milli Parkı Ziyaretçilerine Yönelik Bir Araştırma
(Examination of the Relationships Between Service Quality, Destination Image and Behavioral Intentions: A Research on Ilgaz Mountain National Park Visitors)
Yakup ÖZTÜRK, R. Pars ŞAHBAZ
Pages 2962-2976
DOI: 10.21325/jotags.2019.510
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Destinasyon Pazarlamasının Yerel Kalkınmaya Etkileri: Şanlıurfa Örneği
(Effects of Destination Marketing on Local Development: Example of Şanlıurfa)
Burhanettin ZENGİN, Hasan Önal ŞEYHANLIOĞLU
Pages 2977-2992
DOI: 10.21325/jotags.2019.511
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Innovation and New Product Development: Delving into Food and Beverage Managers’ Perspectives
Akyay UYGUR, Mert ÖĞRETMENOĞLU, Gürkan ÇALIŞKAN
Pages 2993-3013
DOI: 10.21325/jotags.2019.512
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Science Direct Veri Tabanında Yer Alan Food Chemistry Dergisinde Baharatlar ile İlgili Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi
(Bibliometric Analysis of Articles Related to Spices in Food Chemistry Magazine in the Science Direct Database)
Esra ÖZATA, Merve ONUR, Berrin ONURLAR, Fulya SARPER
Pages 3014-3028
DOI: 10.21325/jotags.2019.513
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Gecekondu Turizminde Turist Rehberlerinin İlham Verici Rolü
(The Inspiring Role of Tourist Guides in Slum Tourism)
Arzu TOKER
Pages 3029-3044
DOI: 10.21325/jotags.2019.514
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Emine Göğüş Mutfak Müzesi Sergileme Şekiller
(Emine Gögüs Culinary Museum Exhibition Forms)
Mustafa SANDIKCI, Asilhan Semih MUTLU, Hülya MUTLU
Pages 3045-3059
DOI: 10.21325/jotags.2019.515
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Hotel Managers’ and Staffs’ Attitudes Towards Accessible Tourism by Determining Handicapped Tourists’ Needs
Şeyda SARI, Şafak ÜNÜVAR
Pages 3060-3087
DOI: 10.21325/jotags.2019.516
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
İşveren Markasının Marka Bağlılığı, Çalışan Memnuniyeti ve Örgütsel Kariyer Yönetimi Üzerindeki Etkileri: Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
(The Effects of Employer Brand on Brand Commitment, Employee Satisfaction, and Organizational Career Management: A Research on Hotel Employees)
Özgür DAVRAS
Pages 3088-3107
DOI: 10.21325/jotags.2019.517
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Restoran Seçiminde Çeşitlilik Arama Niyeti
(Variety Seeking Tendency on Restaurant Choice)
Aydan BEKAR, Mete GÖVCE
Pages 3108-3123
DOI: 10.21325/jotags.2019.518
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Çankırı Gastronomi Turizmine İlişkin Yerel Paydaşların Görüşleri
(Local Stakeholders’ Views on Çankırı Gastronomy Tourism)
Ayhan DAĞDEVİREN
Pages 3124-3139
DOI: 10.21325/jotags.2019.519
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Festival Ziyaretçilerinin Algıladıkları Değer, Memnuniyet ve Sadakatin Festival Kalitesi ile Olan İlişkisi: Adana Kebap-Şalgam Festivali Örneği
(The Relationship Between the Festival Visitors and the Value, Satisfaction and Loyalty Perceived by the Festival Quality: The Case of Adana Kebap-Turnip Festival)
Zafer BUZCU, Sibel OĞUZ
Pages 3140-3155
DOI: 10.21325/jotags.2019.520
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Müze Tanıtım Faaliyetleri ve Ziyaretçi Deneyiminin Değerlendirilmesi: Troya Müzesi Örneği
(An Evaluation of Museum Promotional Activities and Visitor Experiences: The Museum of Troy Case)
Halil KORKMAZ, Uğurkan SAVAŞÇI, Buse AYDIN
Pages 3156-3173
DOI: 10.21325/jotags.2019.521
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Üniversite Öğrencilerinin Yöresel Mutfak Tercihlerinde Sosyal Medyanın Etkisi
(The Effect of Social Media in University Students’ Local Cuisine Preferences)
Muhammed Şükrü DUMAN, Kadriye Alev AKMEŞE, Ümit SORMAZ
Pages 3174-3188
DOI: 10.21325/jotags.2019.522
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Yerel Halkın Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıkları: Giresun İli Örneği
(Appraisal of Leisure Time Habits of Local People: Example of the Province of Giresun)
Evren GÜÇER, Özlem ALTUNÖZ, Nazik ÇELİKKANAT PASLI
Pages 3189-3201
DOI: 10.21325/jotags.2019.523
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Kriz Yönetim Becerileri ve Stratejileri
(Crisis Management Skills and Strategies of Accommodation Businesses Executives)
Reha KILIÇHAN, Emine CANER
Pages 3202-3248
DOI: 10.21325/jotags.2019.524
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Beklentileri: Lisans Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
(Career Expectations of University Students Who Have Training in Gastronomy and Culinary Arts: A Study on Undergraduate Student)
Durmuş Ali AYDEMİR, Lütfi BUYRUK
Pages 3225-3248

DOI: 10.21325/jotags.2019.525
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Üçüncü Yaş Turistlerin Seyahat Motivasyonu ile Seyahat Memnuniyeti Arasındaki İlişki
(The Relationship between Senior Tourists Travel Motivation and Travel Satisfaction)
Arzu KILIÇLAR, Funda ALDOĞAN ŞENOL
Pages 3249-3261
DOI: 10.21325/jotags.2019.526
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Yerel Halkın Kültürel Duyarlılık Düzeylerinin İncelenmesi
(Examination of Cultural Sensitivity Levels of Locals)
Arzu KILIÇLAR, Gizem PALA
Pages 3262-3274
DOI: 10.21325/jotags.2019.527
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Organik Gıda Kavramının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Analizi
(Analysis of Organic Food Concept Throught the Word Association Test)
Gökhan ONAT, Emrah KESKİN
VIK uslugite
Pages 3275-3289
DOI: 10.21325/jotags.2019.528
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Sosyal Medyada Restoran İmajı: Kapadokya Örneği
(Restaurant Image on Social Media: The Case of Cappadocia)
Günay EROL, Emrah ÖRGÜN, Emrah KESKİN
Pages 3290-3303
DOI: 10.21325/jotags.2019.529
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Lider Davranışlarının Sosyal Kaytarma Üzerindeki Etkisi: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otellerin Mutfak Departmanı Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
(The Effect of Leader Behaviors on Social Loafing: A Research on the Kitchen Department Employees of Five Star Hotels in Antalya)
Kubilay AYDEMİR, Yasin KELEŞ
Pages 3303-3317
DOI: 10.21325/jotags.2019.530
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi/Research Paper
Türkiye’de Turizmin McDonaldlaştırılması: Turistik Bir Ürün Olarak Paket Turlar
(McDonaldization of Tourism in Turkey: The Package Tours As A Tourism Product)
Mücahit Hakan ÇEŞMECİ, Tuğça POYRAZ
Pages 3318-3337
DOI: 10.21325/jotags.2019.531
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …