2020, VOL 8, SPECIAL ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board

Research Article
The Role of Voluntary Recreational Activities in the United Nations 2030 Sustainable Development Goals
S. Gül GÜNEŞ, Oğuzhan PARLAK
Pages 1-15
DOI: 10.21325/jotags.2020.666
Abstract Full Text

Conceptual Article
Conceptual Study on Early Stage of Overtourism in the Tourism Area Life Cycle Perspective: The case of Eskişehir
Fatma YAŞLI, Oktay EMİR
Pages 16-29
DOI: 10.21325/jotags.2020.667
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turist Rehberi Adaylarının Kişilik Özellikleri ile Kültürel Zekâ Düzeyleri ve Mesleki Tutumları Arasındaki İlişki: Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
(The Relationship Between Tourist Guide Candidates’ Personality Traits and Cultural Intelligence Levels and Job Attitudes: A Study on Afyon Kocatepe University Students)
Elbeyi PELİT, Ali KABAKULAK, Melisa ATEŞ
Pages 30-50
DOI: 10.21325/jotags.2020.668
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Gastronomi Turizminde Yeni Tur Rotaları: 3 A (Adana-Antep-Antakya) Lezzet Bölgesi Örneği
(New Tour Routes In Gastronomy Tourısm: 3 A (Adana-Antep-Antakya) Taste Zone Example)
Meral ÜZÜLMEZ, Gürkan AKDAĞ
Pages 51-63
DOI: 10.21325/jotags.2020.669
Abstract Full Text

Kavramsal Makale
Veblen Malları Bağlamında Aşırı Turizm Hareketlerine Yönelik Eleştirisel Bir Bakış Açısı
(For Extreme Tourism Movements in the Context of Veblen Goods a Critical Perspective)
Ayşe ATAR, Suzan URGAN
Pages 64-78
DOI: 10.21325/jotags.2020.670
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Aşırı Turizm Kapsamında Salda Gölü’nün Fiziksel Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi
(Determining the Physical Carrying Capacity of Salda Lake in the Scope of Overtourism)
Veysel Mert KARA, Mehtap CELEP, Sevgi KANIGÜR
Pages 79-92
DOI: 10.21325/jotags.2020.671
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Seyahat Motivasyonlarına İlişkin Çevrimiçi Turist Yorumlarının İçerik Analiziyle İncelenmesi: Cittaslow Köyceğiz Üzerine Bir Araştırma
(Examination of Online Tourist Reviews Regarding Travel Motivations with Content Analysis: A Study on Cittaslow Köyceğiz)
Abdullah USLU
Pages 93-111
DOI: 10.21325/jotags.2020.672
Abstract Full Text

Kavramsal Makale
Aşırı Turizm, Turizm Karşıtlığı ve Turizmde Sürdürülebilirlik Üzerine Bir Değerlendirme
(An Evaluation on Overtourism, Anti-Tourism and Sustainability in Tourism)
Yakup ÖZTÜRK
Pages 112-124
DOI: 10.21325/jotags.2020.673
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Ankara’daki Restoranlara Ait Menülerin Tasarım Unsurlarının Değerlendirilmesi
(An Evaluation of Design Elements in The Menus of The Restaurants in Ankara)
Semra AKAR ŞAHİNGÖZ, Eren YALÇIN
Pages 125-137
DOI: 10.21325/jotags.2020.674
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Karadeniz Bölgesinde Üretilen Bazı Ekmek Çeşitleri ve Standart Tariflerinin Belirlenmesi
(Determination of Some Bread Types and Standard Recipes Produced in the Black Sea Region)
Dilek ÇOŞAN, Yılmaz SEÇİM
Pages 138-151
DOI: 10.21325/jotags.2020.675
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun Kuşaklar Üzerindeki Tatil Satın Alma Niyetlerine Etkisi
(The Effect of Fear of Missing Out on Holiday Purchase Intention on Generations)
Filiz Özlem ÇETİNKAYA, R. Pars ŞAHBAZ
Pages 152-167
DOI: 10.21325/jotags.2020.676
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Gastronomide Güncel Bir Yaklaşım- Nörogastronomi: Science Direct Veri Tabanında Yayınlanan Makaleler Üzerine Bir İnceleme
(A Current Approach to Gastronomy- Neurogastronomy: A Review of the Articles Published in Science Direct Database)
Esra ÖZATA ŞAHİN
Pages 168-178
DOI: 10.21325/jotags.2020.677
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Aşil Sendromu (Gizli Başarısızlık Korkusu) ve İş Tatmini Üzerine Kavramsal Bir İnceleme
(A Conceptual Review of Achilles Syndrome (Hidden Fear of Failure) and Job Satisfaction)
Havva ÇIVGIN, Muslu GÜNDAĞ
Pages 179-190
DOI: 10.21325/jotags.2020.678
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
“Overtourism” Kavramına Etı̇molojik Bir Yaklaşım
(An Ethimological Approach to the “Overtourism” Concept)
Samet KARAHAN, Yüksel ÖZTÜRK
Pages 191-203
DOI: 10.21325/jotags.2020.679
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Aşırı Turizmin Kent Yaşam Memnuniyetine Etkisi: Eskişehir Odunpazarı Örneği
(The Effect of Overtourism on Urban Life Satisfaction: The Case of Eskişehir Odunpazarı)
Barış DEMİRCİ, İlayda YILMAZ, Yasin Emre OĞUZ
Pages 204-217
DOI: 10.21325/jotags.2020.680
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Örgütsel Güvenin Olumsuz Durumları Bildirme Davranışı Üzerindeki Etkisi: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
(The effect of Organizational Trust on Whistleblowing: A Research on Five Star Hotel Employees in Antalya)
Selahattin KARATAŞ, Yasin KELEŞ
Pages 218-232
DOI: 10.21325/jotags.2020.681
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Türkiye’deki Yiyecek-İçecek İşletmelerini Derecelendiren Sistemlerin İçerik Analizi ile İncelenmesi
(Investigation and Analysis of Food and Beverage Business Their Content Rate it System in Turkey)
Merve ÇETİN, Mustafa AKSOY, Kadir ÇETİN
Pages 233-245
DOI: 10.21325/jotags.2020.682
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Gıda İsrafına Yönelik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi
(Bibliometric Analysis of Studies on Food Waste)
Gizem Sultan SARIKAYA, Rabia BÖLÜKBAŞ, Ersan EROL
Pages 246-245
DOI: 10.21325/jotags.2020.683
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turizm Ekonomi Politikalarında Hesaplanabilir Genel Denge Modelinin Değerlendirilmesi
(The Evaluation of the Computable General Equilibrium Model in Tourism Economy Policies)
Cüneyt MENGÜ
Pages 257-274
DOI: 10.21325/jotags.2020.684
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Kırsal Turizm Faaliyetlerinin Yaşam Kalitesine Etkisi: Kavramsal Bir Değerlendirme
(The Effect of Rural Tourism Activities on Quality of Life: A Conceptual Evaluation)
Kudret GÜL, Yeşim YILDIZ
Pages 275-286
DOI: 10.21325/jotags.2020.685
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Sosyal Taşıma Kapasitesi: Nevşehir Örneği
(Carrying Capacity in Terms of the Sustainable Tourism: A Case in Nevsehir)
Gülsüm TABAK, Ebru Güneren ÖZDEMİR
Pages 287-303
DOI: 10.21325/jotags.2020.686
Abstract Full Text

Research Article
Awareness on The Legal Rights of Employees in the Tourism Sector: A Research on the Accommodation Business Employee
Rahman TEMİZKAN, Selçuk YÜCESOY
Pages 304-320
DOI: 10.21325/jotags.2020.687
Abstract Full Text


Research Article
The Comparison of Global Tourism Ethical Principles and Akhism Principles in the Scope of Teleological and Deontological Theories
Füsun İSTANBULLU DİNÇER, Seda ÖZDEMİR AKGÜL
Pages 321-333
DOI: 10.21325/jotags.2020.688
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Gastronomi Alanında Bulanık Mantık Kullanarak Etin Pişme Oranını Tahmin Eden Sistem Tasarımı
(System Design Estimating the Cooking Rate of Meat By Using Fuzzy Logic in the Field of Gastronomy)
Esra ÖZATA ŞAHİN, Betül AĞAOĞLU
Pages 334-346
DOI: 10.21325/jotags.2020.689
Abstract Full Text

Kavramsal Makale
Sosyal Taşıma Kapasitesi: Doğu Karadeniz Bölgesi Üzerine Bir Değerlendirme
(Social Carrying Capacity: An Evaluation on the East Black Sea Region)
Murat BAYRAM, Zehra BULUT, Ali YAYLI
Pages 347-365
DOI: 10.21325/jotags.2020.690
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Akademisyenlerin Kongrelere Katılım Nedenleri ve Karşılaştırmalı Gözlemlerine Yönelik Değerlendirme
(Reasons of Academicians Participating in Congress and Evaluation of Comparative Observations)
Kevser KÜÇÜK, Kübra SARICA
Fondant Academy
Pages 366-384
DOI: 10.21325/jotags.2020.691
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yöresel Ürünlerde Anlam Karmaşasının Giderilmesi: “Kuymak” ve “Muhlama” Örneği
(Clearing the Lexical Confusion in Local Products: ‘Kuymak’ and ‘Muhlama’ as Specific Examples)
Esra ZIVALI, Tuğba BEYAZKAYA, Nurten BEYTER
Pages 385-395
DOI: 10.21325/jotags.2020.692
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Çalışan Personelin Gıda Güvenliği Hakkında Hijyen Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi: Ankara-Gölbaşı Örneği
(Determination of the Knowledge Levels of Food Safety Related to Food Safety of Personnel Working in Food and Beverage Businesses: Ankara-Gölbaşı Case)
Berrin ONURLAR
Pages 396-410
DOI: 10.21325/jotags.2020.693
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Sosyal Medyada “Overtourism” Etiketi ile Yapılan Paylaşımların İncelenmesi: Twitter Örneği
(Examining of Sharings on Social Media with the Tag “Overtourism”: Case of Twitter)
Serkan AYLAN, Fatmanur Kübra AYLAN
Pages 411-422
DOI: 10.21325/jotags.2020.694
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Farklı Ülkelerden Gelen Öğrencilerin Kırgız Mutfak Kültürüne Ait Değerlendirmeleri
(Assessments of Kırgız Kitchen Culture by Students from Different Countries)
Ahmet TAYFUN, Gülmira SAMATOVA, Sapargül TURDUBEKOVA
Pages 423-438
DOI: 10.21325/jotags.2020.695
Abstract Full Text

Conceptual Article
Destination Life Cycle: A Conceptual Approach Based on the Turkish Experience
Kurtuluş KARAMUSTAFA, Mustafa YILMAZ
Pages 439-451
DOI: 10.21325/jotags.2020.696
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Taşıma Kapasitenin Memnuniyet ve Tekrar Ziyaret Niyetine Etkisi: Eskişehir Odunpazarı Örneği
(The Effect of Carrying Capacity on Satisfaction and Revisit Intention: The Case of Eskişehir Odunpazarı)
Barış DEMİRCİ, Fevzi Burak ERCÖMERT, Yasin Emre OĞUZ
Pages 452-462
DOI: 10.21325/jotags.2020.697
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı: TOPSIS Yöntemi ile Bir Uygulama
(Outsourcing in Hotel Establishments: An Application with TOPSIS Method)
Ömer Emre ARSLAN, Hacer YUMURTACI AYDOĞMUŞ
Pages 463-477
DOI: 10.21325/jotags.2020.698
Abstract Full Text

Research Article
Residents’ Perceptions Toward Tourism as a Community Development Tool: A Case of Sultanate of Oman
Amitabh MİSHRA, Vishal JAİN
Pages 478-489
DOI: 10.21325/jotags.2020.699
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turizm İşletmelerinde Sorumluluk Sigortası Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi
(Determining Liability Insurance Selection Criterıa in Tourism Enterprises)
Davut KARAMAN, Ömer Emre ARSLAN, Hacer YUMURTACI AYDOĞMUŞ
Pages 490-504
DOI: 10.21325/jotags.2020.700
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Aşırı Turizm Kapsamında Tripadvisor Yorumları Üzerine Nitel Bir İnceleme: Salda Gölü Örneği
(A Qualitative Research on Tripadvisor Reviews in the Scope of Overtourism: A Case Study of Lake Salda)
İrfan YAZICIOĞLU, Eda ALPHAN, Merve ONUR
Pages 505-522
DOI: 10.21325/jotags.2020.701
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Gastronomi Turizmi Kapsamında Yöresel Ürünlerden Turistik Ürün Olarak Yararlanılması: Konya Örneği
(Use of Local Products as a Touristic Product in the Scope of Gastronomy Tourism: The Example of Konya)
Ümit SORMAZ, Mustafa YILMAZ, Merve ONUR, Ayşe Büşra MADENCİ
Pages 523-537
DOI: 10.21325/jotags.2020.702
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Sosyal Zeka ve Stresle Başa Çıkma Tarzı Arasındaki İlişki: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
(The Relationship Between Social Intelligence and the Style of Coping with Stress: A Research on Tourism Guidance Students of Nevşehir Hacı Bektaş Veli University)
Meral DURSUN, Ali Rıza YÜCEFAYDALI
Pages 538-553
DOI: 10.21325/jotags.2020.703
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Engelli Bireylerin İstihdamına Önyargılar Engel Midir? : Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Örneği
(Are Prejudices Obstacle to the Employment of Disabled Individuals? :Example of Food and Beverage Services Field)
Sümeyye DALAGAN, Ümit SORMAZ, Gürkan AKDAĞ, Zeynep ÇINAR
Pages 554-564
DOI: 10.21325/jotags.2020.704
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Otel Mutfaklarında Çalışan Mutfak Personelinin Gıda Güvenliği Konusundaki Bilgi Düzeyleri
(Türkiye, Almanya, İspanya ve Dubai Örneği) (Knowledge Level of Kitchen Staff in Hotels About Food Safety
(Turkey, Germany, Spain and Dubai Cases)) Fuat BAYRAM, Yasemin ERSOY
Pages 565-580
DOI: 10.21325/jotags.2020.705
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Her şey Dahil Sistemde Çalışan Mutfak Şeflerinin Sıfır Atık Uygulamalarına Bakış Açıları: Antalya Beş yıldızlı Her şey Dahil Sistem Otel Örneği
(The Perspectives of Cuisine Chefs Who Work in the All-Inclusive System on Zero Waste Applications; An Antalya Five-Star All-Inclusive System Hotel Example)
Eda HAZARHUN, Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ, Okan GÜNDOĞDU
Pages 581-600
DOI: 10.21325/jotags.2020.706
Abstract Full Text

Conceptual Article
The Importance of Electronic Commerce at the Marketing of Hotels
Ömer SARAÇ, Orhan BATMAN
Pages 601-608
DOI: 10.21325/jotags.2020.707
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yabancı Turistlerin Destinasyon Tercihlerinde Helal Gastronomi Konseptinin Önemine Yönelik Bir Araştırma
(A Research on the Importance of the Halal Gastronomy Concept in the Destination Preferences of Foreign Tourists)
Mehmet SARIOĞLAN, Cevdet AVCIKURT, Musa OFLAZ
Pages 609-621
DOI: 10.21325/jotags.2020.708
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yerel Mutfak Kültürünün Sürdürülebilir Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Nevşehir Örneği
(Evaluation of Local Cuisine Culture in Terms of Sustainable Tourism: Case of Nevşehir)
Emrah ÖRGÜN, Sevcan SOLUNOĞLU, Ali SOLUNOĞLU
Pages 622-632
DOI: 10.21325/jotags.2020.709
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Konaklama Kapasitesinin Bir Sonucu Olarak Turizm Yoğunluğu: Türkiye’nin Önde Gelen Turistik Destinasyonları Üzerine Bir Araştırma
(Tourism Intensity As a Result of Accommodation Capacity: An Analysis of Turkey’s Leading Tourism Destinations)
Ramazan GÖRAL, Engin TENGİLİMOĞLU
Pages 633-645
DOI: 10.21325/jotags.2020.710
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yavaş Şehir Restoranlarında Yöresel Yemeklerin Sunum Düzeyi: Ege Bölgesinde Bir Araştırma Örneği
(Presentation Level of Local Food in Cittaslow Restaurants: A Research in the Aegean Region)
Mustafa SANDIKÇI, Erdem BAYDENİZ
Pages 646-659
DOI: 10.21325/jotags.2020.711
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Yöresel Mutfak Eğitiminin Çalışan Kadınlarda Yöresel Yemek Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi
(Within the Scope of Sustainable Tourism the Impact of Regional Culinary Education on Local Food Consumption Habits of Employed Women)
Sümeyye DALAGAN, Ümit SORMAZ
Pages 660-676
DOI: 10.21325/jotags.2020.712
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Gastronomi Turizminin Geliştirilebilirliğine Yönelik Bir Araştırma: Edremit Körfezi Örneği
(A Research Related to Improvableness of Gastronomy Tourism: An Example of Edremit Gulf)
Mehmet SARIOĞLAN, Cevdet AVCIKURT, Ahmet KÖROĞLU, Murat DOĞDUBAY
Pages 677-694
DOI: 10.21325/jotags.2020.713
Abstract Full Text

Conceptual Article
Overtourism Movements and Tourism Phobia in the Light of Media Coverage
Ipek Itır CAN, Nurhayat İFLAZOĞLU, Betül KODAŞ
Pages 695-707
DOI: 10.21325/jotags.2020.714
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Algılanan Örgütsel Toksisite ile Turizm Gelişimiyle İlgili Algı ve Tutum Arasındaki İlişki: Sinop Örneği
(The Relationship Between Perceived Organizational Toxicity with Perception and Attitude Related to Tourism Development: The Sample of Sinop)
Hasan Tahsin KAVLAK, Ali Turan BAYRAM
Pages 708-716
DOI: 10.21325/jotags.2020.715
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …