2021, VOL 9, ISSUE 1

Cover Contents Editorial Board

Research Article
Kontrol Odağının Psikolojik Dayanıklılık Üzerine Etkisinde Duygusal Zekânın Aracı Rolü: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama
(The Mediating Role of Emotional Intelligence on the Impact of Locus of Control on Psychological Resilience: An Application for Hotel Businesses)
Mehmet TEKELİ, Ezgi KIRICI TEKELİ
Pages 1-23
DOI: 10.21325/jotags.2021.774
Abstract Full Text

Research Article
Analysing Food Image Branding of Turkey From Instagram Social Media Platform
Hakan GÖRÜR, Leyla ATABAY, Cem Oktay GÜZELLER
Pages 24-46
DOI: 10.21325/jotags.2021.775
Abstract Full Text

Research Article
The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Frequency of Food Consumption
Burhan BAŞARAN, Hilal PEKMEZCİ PURUT
Pages 47-66
DOI: 10.21325/jotags.2021.776
Abstract Full Text

Research Article
An Assessment of Bird Watching in Turkey as a Recreational Activity
Ertuğrul DÜZGÜN, Asena KURT
Pages 67-83
DOI: 10.21325/jotags.2021.777
Abstract Full Text

Research Article
How Did Covid-19 Affected Career Intentions of Students Studying Tourism
Olcay ÖZIŞIK YAPICI, Gülsün YILDIRIM, Cengiz BAL
Pages 84-98
DOI: 10.21325/jotags.2021.778
Abstract Full Text

Research Article
Exploring the Slow Food Perception of Gastronomy and Culinary Arts Students
Duygu ÇELEBİ, Seda GENÇ
Pages 99-110
DOI: 10.21325/jotags.2021.779
Abstract Full Text

Research Article
The Relationships Between Psychological Empowerment Organizational Trust and Employee Motivation: An Empirical Research on Hotel Employees in Istanbul
Nihal YILMAZ, Nilüfer VATANSEVER TOYLAN
Pages 111-130
DOI: 10.21325/jotags.2021.780
Abstract Full Text

Research Article
The Effect of Career Plateau on Time Banditry: An Application in a Five-Star City Hotel in Turkey
Songül ÖZER
Pages 131-144
DOI: 10.21325/jotags.2021.781
Abstract Full Text

Review Article
Restaurant Design in 2000’s: A Philosophical, Artistic and Socio-Cultural Analysis
Pınar ŞENEL
Pages 145-152
DOI: 10.21325/jotags.2021.782
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Dünyadaki Gastronomi Müzelerinin Tematik Analizi
(Thematic Analysis of Gastronomy Museums in the World)
Aybüke CEYHUN SEZGİN, Tansu AKBIYUK
Pages 153-184
DOI: 10.21325/jotags.2021.783
Abstract Full Text

Kavramsal Makale
Bir Bilim Dalı Olarak Önoloji
(Oenology as a Science)
Öznur CUMHUR, Aysu ALTAŞ
Pages 185-202
DOI: 10.21325/jotags.2021.784
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Konaklama İşletmelerinin İş Süreçlerinde Yapay Zekâ Teknolojileri ve Akıllı Otel Uygulamaları: Avantajlar ve Dezavantajlar
(Artificial Intelligence Technologies and Smart Hotel Practiceses at Hospitality Organizations Business Processes: Advantages and Disadvantages)
Çağla DEMİR
Pages 203-219
DOI: 10.21325/jotags.2021.785
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Tüketicilerin Organik Gıda Satın Alma Davranışları ve Tutumlarına İlişkin Bir Değerlendirme
(An Assessment of Consumers of Organic Food Purchase Behavior and Attitudes)
Ramazan İNAN, Aydan BEKAR, Hakan URLU
Pages 220-235
DOI: 10.21325/jotags.2021.786
Abstract Full Text

Kavramsal Makale
Turistik Ürün Olarak Yerel Mutfağın Turist Tiplerinin Seyahat Motivasyonu ve Seyahat Deneyimlerine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme
(An Evaluation on the Effect of Local Cuisine as a Tourist Product on Tourist Types of Travel Motivation and Travel Experiences)
Mevlüt UYAR
Pages 236-252
DOI: 10.21325/jotags.2021.787
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turizm Sektöründe Sosyal Medya İletişiminin, Duyusal Markalama, Müşteri Değeri ve Müşteri Sadakatine Etkisi
(The Effect of Social Media Communication on Sensory Branding, Customer Value and Customer Loyalty in the Tourism Sector)
Oğuzhan DÜLGAROĞLU, Cevdet AVCIKURT
Pages 253-274
DOI: 10.21325/jotags.2021.788
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Veri Madenciliği ve Turizmde Veri Madenciliği Çalışmaları
(Data Mining and Data Mining Studies in Tourism)
Tuğba ŞEN KÜPELİ, Kurban ÜNLÜÖNEN
Pages 275-298
DOI: 10.21325/jotags.2021.789
Abstract Full Text

Research Article
Sivas Sokak Lezzetleri ve Tüketicilerin Sokak Lezzetlerine Bakış Açısı
(Street Foods and Consumers’ Perspective on the Street Foods in Sivas)
Emre HASTAOĞLU, Berna SÜNBÜL, Sibel DEMİRCİOĞLU
Pages 299-313
DOI: 10.21325/jotags.2021.790
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Fine Dining Restoranlarda Türk Mutfağının Yeri: İstanbul Örneği
(The Place of Turkish Cuisine in Fine Dining Restaurants: İstanbul Example)
Seçil TOP, Nihan YARMACI
Pages 314-340
DOI: 10.21325/jotags.2021.791
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastro-Turist Profilinin Belirlenmesi: Gaziantep ve Hatay İli Örneği
(Determining Gastro-Tourist Profile of UNESCO Creative Cities Network: The Sample of Gaziantep and Hatay Province)
Şilan DAĞDELEN, Hüseyin PAMUKÇU
Pages 341-365
DOI: 10.21325/jotags.2021.792
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Üniversite Öğrencilerinin Yeme Davranışları Üzerine Bir Araştırma
(A Study on the Eating Behavior of University Students)
Ahmet TAYFUN, Nadira TURGANBAEVA, Dinara ISAKOVA
Pages 366-376
DOI: 10.21325/jotags.2021.793
Abstract Full Text

Research Article
Yerel Restoranların Değerlendirilmesinde Fikir Madenciliği: Gaziantep Örneği
(Opinion Mining in the Evaluation of Local Restaurants: The Case of Gaziantep)
İbrahim Akın ÖZEN
Pages 377-391
DOI: 10.21325/jotags.2021.794
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Foodstagramming: Kuşaklar Açısından Değerlendirilmesi ve Yiyecek İçecek İşletmesi Tercihine Etkisi
(Foodstagramming: Evaluation in Terms of Generations and It’s Effect on Food and Beverage Establishment Preference)
Burhan KILIÇ, Duygu DEMİR
Pages 392-408
DOI: 10.21325/jotags.2021.795
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Boş Zaman Tatmin Ölçeğinin Türkçe Formunun Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması
(Reliability and Validity Study of the Turkish Form of the Leisure Satisfaction Scale)
Muhammet VAPUR, Halise Dilek SEVİN
Pages 409-425
DOI: 10.21325/jotags.2021.796
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Tanınmış Türk Şeflerin Bakış Açısıyla Türk Mutfağında İnovasyon
(Innovation in Turkish Cuisine from the Perspective of Well-Known Turkish Chefs)
Gülser YAVUZ
Pages 426-447
Patna pomosht Sofia
DOI: 10.21325/jotags.2021.797
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yiyecek İçecek İşletmelerindeki Gıda Kaybı ve İsrafının Maliyete Etkisi
(The Effects of Food Loss and Wastage on Cost in Food and Beverage Businesses: Research on Kitchen Staff)
Duygu KIRMIZIKUŞAK, Rahmi YÜCEL
Pages 448-469
DOI: 10.21325/jotags.2021.798
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Türk Mutfağının Uluslararası Bilinirliğindeki Engeller ve Aşçıların Konu Hakkındaki Görüşleri
(The Obstacles Regarding the International Recognition of Turkish Cuisine and the Related Viewpoints of Cooks)
Şule AYDIN, Emrah KESKİN, Durmuş Ali AYDEMİR
Pages 470-487
DOI: 10.21325/jotags.2021.799
Abstract Full Text

Research Article
Yoksul Yanlı Turizm Yaklaşımının Desteklenmesinde ve Kırsal Yoksulluğun Azaltılmasında Kırsal Turizmin Rolü: Eskişehir Örneği
(The Role of Rural Tourism in Supporting Poor Biased Tourism Approach and Reducing Rural Poverty: The Case of Eskişehir)
Gönül ÇAY, Emre Ozan AKSÖZ
Pages 488-510
DOI: 10.21325/jotags.2021.800
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Kurumsal İtibarın Müşteri Sadakatine Etkisi: İzmir Örneği
(The Effect of Corporate Reputation on Customer Loyalty in Food and Beverage Businesses: A Case of Izmir)
Harun PAÇA, Özer ŞAHİN
Pages 511-530
DOI: 10.21325/jotags.2021.801
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Sosyal Medyanın X ve Z Kuşağı Üzerindeki Yemek Yeme Davranışına Etkisi
(The Effect of Social Media on Eating Behavior in Generations X and Z)
Arzu KILIÇLAR, İsmail BOZKURT, Gizem Sultan SARIKAYA, Ayşe ŞAHİN
Pages 531-552
DOI: 10.21325/jotags.2021.802
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Uçak Kaygılarının Turistik Seyahatlere Etkisine Yönelik Bir Araştırma
(A Study on the Effects of Airplane Concerns on Tourist Travels)
Cevdet AVCIKURT, Mehmet SARIOĞLAN, Gencay SAATÇİ, Yakup DİNÇ
Pages 553-572
DOI: 10.21325/jotags.2021.803
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
A Research on Post-Covid-19 Career Perception and Business Life Expectations of Generation Z: The Case of the Tourism and Business Faculties
Erhan KILINÇ, Fatih VAROL
Pages 573-594
DOI: 10.21325/jotags.2021.804
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …