2021, VOL 9, ISSUE 2

Cover Contents Editorial Board

Research Article
Evaluation of Wedding Tourism in Antalya
Bayram KANCA, Kamil UNUR
Pages 595-608
DOI: 10.21325/jotags.2021.805
Abstract Full Text

Research Article
Tourism Potential of Ulaanbaatar: Perceptions of the Local Residents and the Tourism Representatives
Ankhbayar KHURELDEE, Kevser ÇINAR
Pages 609-637
DOI: 10.21325/jotags.2021.806
Abstract Full Text

Research Article
The Relationship between Leader-Member Exchange, Innovative Work Behaviour and Career Satisfaction: A Research in Hotel Enterprises
Edip Sabahattin METE, Alev SÖKMEN, Alptekin SÖKMEN
Pages 638-659
DOI: 10.21325/jotags.2021.807
Abstract Full Text

Research Article
Bibliometric Analysis of Researches on Street Food
Emre AYKAÇ, Lütfi BUYRUK
Pages 660-673
DOI: 10.21325/jotags.2021.808
Abstract Full Text

Research Article
Use of Ahlat Flour in Cookie Production
Hatice Kübra ERÇETİN, Eda GÜNEŞ, Gizem Sena OLCAY
Pages 674-686
DOI: 10.21325/jotags.2021.809
Abstract Full Text

Research Article
Comparative Assessment of Companies’ Preferences in Cabin Crew Recruitment From Turkey
Zuhal YILDIZ AKPUR, Kemal ENES
Pages 687-696
DOI: 10.21325/jotags.2021.810
Abstract Full Text

Research Article
Novel Aspects in Developing a Cultural Cuisine Integration between Paneer from India and Molasses from Turkey
Yavuz KAPLAN, Hülya YAMAN, Seyhun YURDUGÜL
Pages 697-709
DOI: 10.21325/jotags.2021.811
Abstract Full Text

Research Article
The Relationship between Tourist Satisfaction and Service Quality with Recommendation Intention: Study of a Cultural Heritage Site
Seda SÜER
Pages 710-724
DOI: 10.21325/jotags.2021.812
Abstract Full Text

Review Article
Traditional Turnip Meals of Konya
Abdullah BADEM
Pages 725-743
DOI: 10.21325/jotags.2021.813
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turizmin Sosyo-Ekonomik Etkilerinin Girişimcilerin Turizm Algısına Etkisi
(The Effects of Socio-Economic Impacts of Tourism on the Tourism Perception of Entrepreneurs)
Furkan YİĞİT, Ebru Özlem GÜVEN, Aydın YILMAZER, Volkan TEMİZKAN
Pages 744-771
DOI: 10.21325/jotags.2021.814
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Selfie Turizmi ve Turizmde Selfie Kazaları Üzerine Bir Araştırma
(Selfie Tourism and a Research on Selfie Accidents in Tourism)
Neşe ÇULLU KAYGISIZ, Aysu ALTAŞ
Pages 772-790
DOI: 10.21325/jotags.2021.815
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yiyecek Tüketim Duygularının Turistlerin Davranışsal Niyetlerine Etkisi
(The Effect of Food Consumption Emotions on Tourists’ Behavioral Intentions)
Ayşe ŞAHİN, Arzu KILIÇLAR
Pages 791-809
DOI: 10.21325/jotags.2021.816
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Aşçılık Programı Öğrencilerinin Mesleklerine Yönelik Metafor Algıları ve Mutfak Departmanında Kariyere Yönelik Düşünceleri
(Metaphor Perceptions of Culinary Program Students on Their Professions and Their Thoughts on Careers in the Culinary Department)
Çağla ÜST CAN, Cansu SOLMAZ
Pages 810-834
DOI: 10.21325/jotags.2021.817
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Coğrafi İşaretli Gastronomik Ürünlerin Web Siteleri Aracılığıyla Bölgesel Tanıtımda Kullanımı: Akdeniz Bölgesi
(Use of Geographical Indications Gastronomic Products in Regional Promotion Through Websites: Mediterranean Region)
Berkay SEÇUK, Onur TUGAY
Pages 835-854
DOI: 10.21325/jotags.2021.818
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Covid-19 Sürecinde Türkiye’deki Gastronomi Destinasyonlarının Dijitalleşme Açısından Rekabetçiliklerinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Competitiveness of Gastronomy Destinations in Turkey in Terms of Digitalization During Covid-19)
Gülizar AKKUŞ, Bıçkın TEMEL
Pages 855-877
DOI: 10.21325/jotags.2021.819
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Türkiye’nin Gastronomi Turizmi Logosunun Belirlenmesi
(Determining Turkey’s Gastronomy Tourism Logo)
Bülent AYDIN, Buket BULUK EŞİTTİ, Bekir EŞİTTİ, Duygu EFE KIZILDEMİR
Pages 878-898
DOI: 10.21325/jotags.2021.820
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Mesleki Öz Yeterlilik ile İş Performansı Arasındaki İlişkide Eğitim Seviyesinin Düzenleyici Rolü: Aşçılar Üzerine Bir Araştırma
(The Regulatory Role of Education Level in the Relationship Between Professional Self-Efficacy and Job Performance: A Study on Cooks) Ebru KEMER
Pages 899-920
DOI: 10.21325/jotags.2021.821
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Bolu İli Seben İlçesinde Geçmişten Günümüze Yemek Kültürü
(Food Culture from Past to Present in Seben District of Bolu Province)
Fatma İNCİ BOZKURT, Melek YAMAN
Pages 921-938
DOI: 10.21325/jotags.2021.822
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Datça Badem Çiçeği Festivalinin Bölgedeki Kırsal Turizm Gelişimine Katkılarının Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Contribution of Datça Almond Flower Festival to Rural Tourism Development in the Region)
Levent KARADAĞ, Taner DALGIN
Pages 939-953
DOI: 10.21325/jotags.2021.823
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yerel Halkın Adana’da Gastronomi Turizminin Gelişmesine Yönelik Beklenti ve Tutumları
(Expectations and Attitudes of Local People towards the Development of Gastronomy Tourism in Adana)
Oya YILDIRIM
Pages 954-974
DOI: 10.21325/jotags.2021.824
Abstract Full Text

Kavramsal Makale
Endüstri 4.0’ın Yiyecek İçecek Endüstrisine Bir Yansıması Olarak Bulut Mutfaklar (Kavramsal Bir Analiz)
(Cloud Kitchens as a Reflection of Industry 4.0 on the Food and Beverage Industry (A Conceptual Analysis))
Özkan SÜZER, Ceyhun UÇUK, Murat DOĞDUBAY, Yakup DİNÇ
Pages 975-989
DOI: 10.21325/jotags.2021.825
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencilerinin İş Kaygılarının İncelenmesi
(Gastronomy and Culinary Arts Department Students’ the Examining of Work Anxiety Levels)
Süheyla ERİKLİ, Rukiye SARICI
Pages 990-1008
DOI: 10.21325/jotags.2021.826
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Gastronomik Irkçılık
(Gastronomic Racism)
Sedat DEĞİŞGEL, Osman Nuri ÖZDOĞAN
Pages 1009-1029
DOI: 10.21325/jotags.2021.827
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Geleceğin Kırsal Turizm Merkezleri Ekoköylerin Dışsallıkları: Türkiye ve Bazı Avrupa Ülkeleri Karşılaştırması
(Externalities of Ecovillages as Rural Tourism Centers of the Future: Comparison of Turkey and Some of European Countries)
İsmail CİĞERCİ, İhsan ÖĞLEK
Pages 1030-1053
DOI: 10.21325/jotags.2021.828
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Y Kuşağı Tüketicilerin Marka ve Ürün Değerlendirmelerinin İncelenmesi: Fast-Food Sektörüne İlişkin Bir Araştırma
(Examining the Brand and Product Evaluations of Generation Y Consumers: A Research on the Fast-Food Industry)
Bülent DEMİRAĞ, Sinan ÇAVUŞOĞLU
Pages 1054-1078
DOI: 10.21325/jotags.2021.829
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Helal Konseptli Otel İşletmelerinde Yaşanan Hizmet Başarısızlıkları ile Hizmet Telafi Stratejilerinin Tespiti ve Çözüm Önerileri: Nitel Bir Araştırma
(Determination of Service Failures and Service Ompensation Strategies in Halal Concepted Hotel Operations and Solution Proposals: A Qualitative Research)
Halil AKMEŞE, Kevser ÇINAR, Abdullah AKMAZ
Pages 1079-1101
DOI: 10.21325/jotags.2021.830
Abstract Full Text

Research Article
Restoranlarda Kullanılan Akıllı Teknolojiler ve Robot Restoranlar Hakkında Tripadvisor’da Yapılan Yorumların Değerlendirilmesi
(Evaluation of Tripadvisor Comments on Smart Technologies Used in Restaurants and Robot Restaurants)
Ahu YAZICI AYYILDIZ, Evren EROĞLU
Pages 1102-1122
DOI: 10.21325/jotags.2021.831
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Şanlıurfa’daki Konaklama İşletmelerinin Çevrimiçi Olumsuz Yorumlarının İçerik Analizi
(Content Analysis of Online Negative Comments Associated with Accommodation Companies in Sanliurfa)
Ali Rıza MANCI, Engin TENGİLİMOĞLU
Pages 1123-1148
DOI: 10.21325/jotags.2021.832
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Urla Yöresinde Gastro Turist Memnuniyetine Yönelik Bir İçerik Analizi
(A Content Analysis Regarding Gastro Tourist Satisfaction in Urla Region)
Anıl KÜTÜK
Pages 1149-1164
DOI: 10.21325/jotags.2021.833
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yöresel Yiyecek ve İçeceklerin Çevrimiçi Medya Kanallarındaki Yansımaları ile Oluşan İmaj Üzerine Bir Araştırma: Gaziantep Restoranları Örneği
(A Research on the Online Image of Local Products: An Example of Gaziantep Restaurants)
Deniz ERDOĞAN, Oya ÖZKANLI
Pages 1165-1186
DOI: 10.21325/jotags.2021.834
Abstract Full Text

Deneme Makale
Uluslararası Mutfaklarda Kültürel Etkileşim: Yaygın Kullanılan Soslar
(Cultural Interaction in International Cusines: Commonly Used Sauces)
Duygu KIRMIZIKUŞAK
Pages .1187-1203
DOI: 10.21325/jotags.2021.835
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Adana’nın Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Teması Kapsamında Değerlendirilmesi
(Evaluation of Adana Under The Gastronomy Theme of The Unesco Creatıve Cities Network)
Elanur ŞAHİN, Kurban ÜNLÜÖNEN
Pages 1204-1231
DOI: 10.21325/jotags.2021.836
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Malatya İlinin Alternatif Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Üzerine Nitel Bir Çalışma
(A Qualitative Study on the Evaluation of Alternative Tourism Potential of Malatya Province)
Miraç Yücel BAŞER, Atınç OLCAY, Ercan İNCE
Pages 1232-1249
DOI: 10.21325/jotags.2021.837
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Füzyon Mutfağına Yönelik Restoran Deneyimi Şikâyetlerinin İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi: Tripadvisor-İstanbul Örneği
(Examination of Restaurant Experience Complaints Regarding Fusion Cuisine through Content Analysis: The Case of Tripadvisor-Istanbul)
Ezgi ASLAN ÖZKALE
vodoprovodchiksofia.com
Pages 1250-1270
DOI: 10.21325/jotags.2021.838
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Gastronomik Ürünlerin Bölge Halkı Tarafından Algılanması: Antakya Sürk Peyniri Örneği
(Perception of Gastronomic Products by the People of the Region: Antakya Sürk Cheese Example)
Ebru KEMER, Hasibe Utku ÇELİK GENÇOĞLU
Pages 1271-1285
DOI: 10.21325/jotags.2021.839
Abstract Full Text

Kavramsal Makale
Covid-19 Salgını Döneminde Yiyecek İçecek Sektöründe E-Ticaret Uygulamaları ve Bir Model Önermesi
(E-Commerce Applications and a Model Proposition in the Food and Beverage Industry During the Covid-19 Outbreak Period)
Emel MEMİŞ KOCAMAN, Mehmet KOCAMAN, Görkem TEYİN
Pages 1286-1301
DOI: 10.21325/jotags.2021.840
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Türkiye’de Covid-19 Pandemi Döneminde Besinleri Hazırlama, Pişirme ve Saklama Uygulamalarında Değişiklik Oldu mu?
(During the Pandemic Period, Have There Been any Changes in the Practices of Preparing, Cooking and Storing Nutrients in Turkey?)
Ali Kemal ÇİFTÇİ, İbrahim Tuğkan ŞEKER
Pages 1302-1317
DOI: 10.21325/jotags.2021.841
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Geleneksel Yemeklerde Dekonstrüksiyon Tekniği Kullanılarak Ürün Geliştirme ve Duyusal Analiz- “Çorum Alaca” Örneği
(Product Development and Sensory Analysis with Deconstruction Technique From Some Local Meals – “Çorum-Alaca” Sample)
Gökmen DUMAN, İlkay YILMAZ, Arda ER
Vodoprovodniuslugi
Pages 1318-1338
DOI: 10.21325/jotags.2021.842
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Giresun’da Şarap Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Wine Tourism Potential in Giresun)
Zekeriya KARAKAYALI, Bayram KANCA
Pages 1339-1355
DOI: 10.21325/jotags.2021.843
Abstract Full Text

Kavramsal Makale
Tabak Tasarımı ve Tüketici Yemek Davranışı İlişkisi: Kuramsal Bir Model Önerisi
(The Relationship of Plating and Consumer Food Behavior: A Theoretical Model Proposal)
Muhammed HAYKIR
Pages 1356-1378
DOI: 10.21325/jotags.2021.844
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Sosyal Medya’da Türk Sokak Lezzetleri: Youtube Örneği
(Turkish Street Foods in Social Media: Case of Youtube)
Önder YAYLA
Pages 1379-1400
DOI: 10.21325/jotags.2021.845
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yerel Yemek Tüketim Motivasyonları ile Tavsiye Davranışı Arasındaki İlişki: Mersin Örneği
(The Relationship Between Local Food Consumption Motivations and Recommendation Behavior: Mersin Example)
Murat ÖZDAMAR, Mehmet ŞİMŞEK
Pages 1401-141
DOI: 10.21325/jotags.2021.846
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Girit Yemek Kültürü Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Sürdürülebiliyor Mu?
(Is Cretan Food Culture Sustained in the Eastern Mediterranean Region?)
Oya YILDIRIM, Oya Berkay KARACA, A. Celil ÇAKICI
Pages 1416-1438
DOI: 10.21325/jotags.2021.847
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …