2021, VOL 9, ISSUE 3

Cover Contents Editorial Board

Research Article
Evaluation of Visitors’ Experiences at the Sanliurfa, Turkey Archaeological Museum
Ali Rıza MANCI
Pages 1439-1459
DOI: 10.21325/jotags.2021.848
Abstract Full Text

Research Article
Examining the Selections in Restaurant Menus with Eye-Tracking Technique
Ceren ÖZAYDIN, Cem Oktay GÜZELLER
Pages 1460-1481
DOI: 10.21325/jotags.2021.849
Abstract Full Text

Research Article
Tourism as a Soft Power in Turkish Foreign Policy from the Perspective of Women Ambassadors: The Case of Africa
Emine BALCI, Asena BOZTAŞ
Pages 1482-1500
DOI: 10.21325/jotags.2021.850
Abstract Full Text

Research Article
Augmented Reality Technologies From the Tourist Perspective: A Systematic Review
Burhan SEVİM, Gürkan ÇALIŞKAN
Pages 1501-1521
DOI: 10.21325/jotags.2021.851
Abstract Full Text

Research Article
The Probable Effects of COVID-19 on Entrepreneurial Trends and SMEs in the Tourism and Hospitality Industry
Burcu KOÇ
Pages 1522-1535
DOI: 10.21325/jotags.2021.852
Abstract Full Text

Research Article
Tirsik: Turning Poison into an Alternative Medicine
Önder YAYLA
Pages 1536-1546
DOI: 10.21325/jotags.2021.853
Abstract Full Text

Research Article
Sensory Properties of Chocolate Truffles and Peanut Butter as Affected by Onion Skin Powder Addition
Celale KIRKIN, Merve ÇINAR, Bade DERİNDERE, Keri ERIKMAN, Naz ONURAL
Pages 1547-1553
DOI: 10.21325/jotags.2021.854
Abstract Full Text

Research Article
Investigation of Healthy Lifestyle Habits of Class Teacher Candidates in the Covid-19 Period
Ramazan ERDOĞAN, İsa AYDEMİR, Metin YILMAZ
Pages 1554-1568
DOI: 10.21325/jotags.2021.855
Abstract Full Text

Review Article
Restoranlarda İş Modeli İnovasyonu Kapsamında Bulut Mutfaklar Üzerine Nitel Bir Araştırma
(A Qualitative Research on Cloud Kitchens Within the Scope of Business Model Innovation in Restaurants)
Adem ARMAN
Pages 1569-1592
DOI: 10.21325/jotags.2021.856
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
İlkokul Öğrenci Velilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Fiziksel Aktivite Durumlarının Belirlenmesi: Konya Örneği
(Determination of Eating Habits and Physical Activity Status of The Parents of Primary School Students: The Case of Konya)
Ayşe Büşra MADENCİ, Esra SORMAZ, Zehra İMAMOĞLU TAŞKAYA, Ümit SORMAZ
Pages 1593-1609
DOI: 10.21325/jotags.2021.857
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Covid-19 Salgını Sürecinde Turizm Öğrencilerinin Stres Düzeyleri ve Sağlıklı Beslenme Davranışları Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Stress Levels and Healthy Eating Behaviors of Tourism Students During the Covid-19 Epidemic)
Emre HASTAOĞLU
Pages 1610-1621
DOI: 10.21325/jotags.2021.858
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Covid-19 Salgınının Tüketici Davranışları Üzerinde Neden Olduğu Değişikliklerin Yiyecek İçecek İşletmelerine Etkisi
(The Impact of the Changes Caused by the Covid-19 Pandemic on Consumer Behaviors on Food and Beverage Businesses)
Menekşe CÖMERT, Büşra YEŞİLYURT
Pages 1622-1638
DOI: 10.21325/jotags.2021.859
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
COVID-19 Salgını ve Zenginleştirilmiş Turizm Ürünü: Turizm Çiçeği Önerisi
(COVID-19 Pandemic and Augmented Tourism Product: A Proposal of Tourism Flower)
Kurtuluş KARAMUSTAFA, Nazlı ÖRNEK
Pages 1639-1660
DOI: 10.21325/jotags.2021.860
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Covid-19 Salgın Döneminde Bir Rekreasyonel Beslenme Faaliyeti: #evdeekmekyapımı
(A Recreational Nutrition Activity During the Covid-19 Pandemic: #evdeekmekyapimi)
Kübra AŞAN, Aysun GARGACI KINAY
Pages 1661-1678
DOI: 10.21325/jotags.2021.861
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
MasterChef Türkiye TV Yemek Programının Yemek Alışkanlıklarına ve Mutfağa İlgi Düzeyine Etkisi
(The Effect of MasterChef Turkey TV Cooking Program on Food Habits and Interest in Kitchen)
Aykut ŞİMŞEK, Demet GÜNER
Pages 1679-1697
DOI: 10.21325/jotags.2021.862
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Artvin Destinasyonundaki Turizm Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Kamu Paydaş Analizi
(Public Stakeholder Analysis for the Development of Tourism Activities in Artvin Destination)
Ceyhun AKYOL, Burhanettin ZENGİN
Pages 1698-1721
DOI: 10.21325/jotags.2021.863
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Özgün Festival Deneyimine Etki Eden Unsurların Belirlenmesi: Alaçatı Ot Festivali Örneği
(The Determination of the Factors Affecting the Unique Festival Experience: The Case of Alaçatı Herb Festival)
Eda AVCI
Pages 1722-1740
DOI: 10.21325/jotags.2021.864
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Menülerde Meydana Getirdiği Değişikliklerin İncelenmesi: Afyonkarahisar İli Örneği
(Investigation of the Changes in Menu Created by the Coronavirus (Covid-19) Outbreak: The Case of Afyonkarahisar Province)
Mustafa SANDIKCI, Eda ÇOBAN
Pages 1741-1757
DOI: 10.21325/jotags.2021.865
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Z Kuşağının Yeşil Tüketim Davranışları: Yiyecek-içecek İşletmesi Müşterileri Üzerine Bir Uygulama
(Green Consumption Behaviors of Generation Z: An Application on Food and Beverage Business Customers)
Erman TUFAN, Aydan BEKAR
Pages 1758-1770
DOI: 10.21325/jotags.2021.866
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Tripadvisor Kullanıcılarının Restoranlardaki Olumsuz Deneyimlerine İlişkin Yorumlarının İncelenmesi: Trabzon Örneği
(Negatives of Tripadvisor Users at Restaurants Examining His Comments on His Experiences: The Case of Trabzon)
Mehmet Akif ŞEN
Pages 1771-1786
DOI: 10.21325/jotags.2021.867
Abstract Full Text

Kavramsal Makale
Covid-19 Salgını Öncesi ve Sürecinde Ziyaretçi Sayılarında ve Tercihlerinde Oluşan Değişiklikler: KKTC’yi Ziyaret Eden Yabancı Turistler Üzerine Bir Çalışma
(Changes in Visitor Numbers and Preferences Before and During the Covid-19 Pandemic: A Study on Foreign Tourists Visiting TRNC)
Nafiya GÜDEN, Mete Ünal GİRGEN, Seden Turamberk ÖZERDEN
Pages 1787-1799
DOI: 10.21325/jotags.2021.868
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Öz Düzenleme ve Öz Yeterlilik İlişkisi: Ordu Üniversitesinde Bir Uygulama
(The Relationship of Self-regulation and Self-efficacy: An Application at Ordu University)
Emre AYKAÇ, Mustafa SARI, Nagehan AYDIN SARI.
Pages 1800-1819
DOI: 10.21325/jotags.2021.869
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Turistlerin Gastronomi Festivallerine Katılma Niyeti
(The Intention of Tourists to Participate in Gastronomy Festivals Within the Framework of Theory of Planned Behavior)
Sedef Ece BATIBEKİ, Oğuz TAŞPINAR
Pages 1820-1835
DOI: 10.21325/jotags.2021.870
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Araçsal Liderliğin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü: Yiyecek-İçecek Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
(The Mediation Role of Organizational Trust in the Effect of Instrumental Leadership on Job Satisfaction and Turnover Intention: A Research about Food-Beverage Employees)
Alev SÖKMEN, İrfan YAZICIOĞLU, Osman BENK
Pages 1836-1857
DOI: 10.21325/jotags.2021.871
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turizm Sektöründe Kişilik Özelliklerinin Tükenmişlik Sendromu Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Dayanıklılığın Aracı Rolü
(Mediator Role of Resilience in the Effect of Personality Traits on Burnout Syndrome in the Tourism Sector)
Suudan Gökçe GÖK
Pages 1858-1878
DOI: 10.21325/jotags.2021.872
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Yerli ve Yabancı Turistlerin Sağlıklı Menü Öğesi Seçim Davranışları Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Yaklaşımı
(Investigation of the Factors Affecting Healthy Menu Item Selection Behaviors of Local and Foreign Tourists in the East Black Sea Region: A Structural Equality Model Approach)
Hayri UYGUN, Ali Sait ALBAYRAK
Pages 1879-1900
DOI: 10.21325/jotags.2021.873
Abstract Full Text

Research Article
Geleceğin Otellerine Günümüzden Bakış: Bir Senaryo Analizi
(A View of the Future Hotels From Today: A Scenario Analysis)
Eda HAZARHUN, Özgür Devrim YILMAZ
Pages 1901-1931
DOI: 10.21325/jotags.2021.874
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Nöropazarlama Yaklaşımının Turistlerin Davranışları Üzerindeki Etkisi: Turizm Sektörü Örneği
(The Effect of Neuromarketing Approach on Tourist Behavior: The Case of Tourism Sector)
Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI, Özlem ALTUN, Mehmet Veysi BABAYİĞİT
Pages 1932-1952
DOI: 10.21325/jotags.2021.875
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Osmaniye Yer Fıstığının Yöre Mutfağında Kullanımına Yönelik Bir İnceleme
(A Study on the of Osmaniye Peanuts in the Local Cuisine)
Meral ÜZÜLMEZ
Pages 1953-1971
DOI: 10.21325/jotags.2021.876
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turizm İşletmeleri Çalışanlarının Çalışma Yaşamı Kalitesi, İş Tatmini Düzeyleri ve Performansları: Eğitim ve Geliştirme Faaliyetlerinin Aracı ve Örgütsel Sinizm Davranışlarının Düzenleyici Rolü
(Quality of Work Life, Job Satisfaction, and Performance of Tourism Enterprises Employees: The Mediating Role of Training and Development Activities and Moderating Role of Organizational Cynicism)
Mustafa IŞKIN
Pages 1972-1991
DOI: 10.21325/jotags.2021.877
Abstract Full Text

Deneme Makale
Dışarıda Yeme Olgusuna Yeni Bir Yaklaşım Olarak “Şefi Eve Çağırma”
(As a New Approach to Eat Out “Chef at Home”)
Reşad Emre ÖZGÜNEŞ, Sami Sonat ÖZDEMİR, Düriye BOZOK
Pages .1992-2009
DOI: 10.21325/jotags.2021.878
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yazılım Bilişim Sistemleri Yetkilileri Perspektifinden Otellerde Dijital Pazarlama
(Digital Marketing in Hotels from the Perspective of Software Information Systems Authorities)
Murat YURTLU, Çağrı SAÇLI
Pages 2010-2036
DOI: 10.21325/jotags.2021.879
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Covid-19 Pandemi Sürecinde Havacılık Sektöründe Çalışanların Karar Verme Stillerinin Motivasyonlarına Etkisinin İncelenmesi
(Investigation of the Effect of Decision Making Styles of Employees in the Airline Sector on Employee Motivation in the Covid-19 Pandemic Process)
Nil KONYALILAR
Pages 2037-2057
DOI: 10.21325/jotags.2021.880
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Kapsamında Göçmen Mutfak Kültürü: Yunanistan Göçmenleri
(Migrant Culinary Culture Within the Scope of Sustainable Gastronomy Tourism: Greece Migrants)
İrem ÇAFA, Ayşe Büşra MADENCİ
Pages 2058-2072
DOI: 10.21325/jotags.2021.881
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Farklı Bölgelere Ait Tarhanaların Duyusal Özellikleri
(Sensory Characteristics of Tarhanas Belonging to Different Regions)
Merve BAL YILDIRIM, Oya ÖZKANLI, Ahmet Salih SÖNMEZDAĞ
Pages 2073-2091
DOI: 10.21325/jotags.2021.882
Abstract Full Text

Kavramsal Makale
Konaklama İşletmelerinde Dönüştürücü Liderliğin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi
(The Effect of Transformational Leadership on Job Satisfaction and Organizational Commitment in Accommodation Establishments)
Mehmet Naci EFE
Pages 2092-2108
DOI: 10.21325/jotags.2021.883
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Dijital Pazarlama Açısından Gastronomi Kenti Afyonkarahisar: Dijital Mutfak Kültürü Geleneksel Mutfak Kültürüne Karşı
(The City of Gastronomy Afyonkarahisar in Terms of Digital Marketing: Digital Culinary Culture vs. Traditional Cuisine Culture)
Tuba ŞAHİN ÖREN, Ozan ÇATIR, Veli Erdinç ÖREN
Pages 2109-2131
DOI: 10.21325/jotags.2021.884
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Müşteri Memnuniyetinin Ağızdan Ağıza İletişim Üzerindeki Etkisinde Hizmet Telafisinin Düzenleyicilik Rolü: Nevşehir’deki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
(The Moderating Role of Service Recovery in the Impact of Customer Satisfaction on the Word of Mouth: Case of Nevsehir Hotels)
Nilgün DEMİREL, Duygu EREN
Pages 2132-2160
DOI: 10.21325/jotags.2021.885
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Kültürel Miras ve İnanç Turizmi Açısından Bir Değerlendirme: Tarihi İpek Yolu Şehri Taraz – Kazakistan
(An Evaluation About Cultural Heritage and Faith Tourısm: Ancient Silk Road City of Taraz – Kazakhstan)
Gamze TEMİZEL, Zhuldyz SARTAYEVA
Pages 2161-2185
DOI: 10.21325/jotags.2021.886
Abstract Full Text

Kavramsal Makale
Boş Zaman ve Rekreasyon Konulu Lisansüstü Tezlerde Araştırma Paradigması Eğilimi
(Research Paradigm Tendency in Graduate Theses on Leisure and Recreation)
Barış ÇIVAK, Oktay EMİR
Pages 2186-2202
DOI: 10.21325/jotags.2021.887
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Farklı İçerikli Çikolatalarda Bulunan Bileşenlerin Duyusal Olarak Tespit Edilebilirliğinin Araştırılması
(Investigation of Sensorial Detectability of Components in Chocolates with Different Contents)
Emre HASTAOĞLU, Şefahat TAŞÇI
Pages 2203-2215
DOI: 10.21325/jotags.2021.888
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Giresun Mutfak Kültüründe Geleneksel Sirke Üretimi Üzerine Bir Araştırma
(A Study on Traditional Vinegar Production in Giresun Culinary Culture)
Zekeriya KARAKAYALI, Bayram KANCA
Pages 2216-2227
DOI: 10.21325/jotags.2021.889
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yiyecek İçecek İşletmeleri Çalışanlarında Sanal Kaytarma ve Nomofobi İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma
(An Empirical Research on the Relationship of Virtual Lasting and Nomophobia in Food and Beverage Enterprises Employees)
Adem ARMAN, Tuba ŞAHİN ÖREN
Pages 2228-2258
DOI: 10.21325/jotags.2021.890
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Covid-19 Pandemisinin Dünya ve Türkiye Kongre Turizmi Gelirlerine Etkisinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Effect of the Covid-19 Pandemic on the Revenues of Congress Tourism in the World and Turkey)
Menekşe CÖMERT, Sercan AZBAZ
Pages 2259-2271
DOI: 10.21325/jotags.2021.891
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Z Kuşağının Beslenme Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörler
(Factors Affecting the Nutritional Habits of Generation Z)
Abdülkadir DİLBER, Fadime DİLBER
Pages 2272-2285
DOI: 10.21325/jotags.2021.892
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Van Otlu Peynirinin Geleneksel Üretim Hikayesi
(The Story of Van-Herby Cheese Traditional Production)
Özlem DEMİRHAN, Emine CİHANGİR
Pages 2286-2319
DOI: 10.21325/jotags.2021.893
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Ülke İmajının Davranışsal Niyet ve Destinasyon Bilinirliğine Etkisi: Türkiye’yi Ziyaret Eden Uzak Doğulu Turistler Üzerine Bir Araştırma
(The Effect of Country Image on Behavioural Intention and Destination Familiarity: A Research on Far Eastern Tourists Visiting Turkey)
Zeynep KÖMÜR, Muammer BEZİRGAN, Taner KÖMÜR
Pages 2320-2344
DOI: 10.21325/jotags.2021.894
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Restoranların Günümüz Teknolojisine Uyumunun Belirlenmesi için Endeks Oluşturulması ve Uyum Sıralamalarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Creating the Index to Determine the Adaptation of Restaurants to Contemporary Technology and Determining the Adaptation Rankings)
Gülsün YILDIRIM, Gültekin ÇALIŞKAN
Pages 2345-2371
DOI: 10.21325/jotags.2021.895
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …

Bir cevap yazın