2022, VOL 10, ISSUE 1

Cover Contents Editorial Board

Research Article
Job Stress and Turnover Intention in The Hotel Employees
M. Alper AKDEMİR, Murat SAĞBAŞ, Lütfi SÜRÜCÜ
Pages 1-10
DOI: 10.21325/jotags.2022.973
Abstract Full Text

Research Article
Analysis of Fine Dining Restaurant Reviews for Perception of Customers’ Restaurant Service Quality
Semra AKTAS-POLAT
Pages 11-28
DOI: 10.21325/jotags.2022.974
Abstract Full Text

Research Article
Does the Tempo of the Music Playing in Restaurants Affect the Eating Time?
Esra ŞAHİN
Pages 29-38
DOI: 10.21325/jotags.2022.975
Abstract Full Text

Research Article
Contributions of Local Festivals in the Context of Sustainable Tourism
Erkan GÜNEŞ
Pages 39-51
DOI: 10.21325/jotags.2022.976
Abstract Full Text

Research Article
Testing the Moderating Effect of Tourism Revenue and Globalization on the Economic Growth: Empirical Evidence from Mediterranean Countries
Hatice İMAMOĞLU, Tuğrul GÜNAY, Dilber ÇAĞLAR
Pages 52-61
DOI: 10.21325/jotags.2022.977
Abstract Full Text

Research Article
Key Attributes of Michelin 3-star Restaurants’ Experiences: Evidence from TripAdvisor
Mehmet Bahri SAYDAM, Hasan Evrim ARICI, Victor Oluwafemi OLORUNSOLA
Pages 62-74
DOI: 10.21325/jotags.2022.978
Abstract Full Text

Research Article
A Research on Hygiene and Ergonomics in Kitchens
Mehmet SARIOĞLAN, Sevcan BATTAL
Pages 75-93
DOI: 10.21325/jotags.2022.979
Abstract Full Text

Research Article
Halal Concept Package Tour Recommendation for Travel Agencies and Tour Operators: Example of
Turkey
Cemil GÜNDÜZ
Pages 94-104
DOI: 10.21325/jotags.2022.980
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yerel Halkın Turizme Desteğinin Şekillenmesinde Duygusal Dayanışma, Ekonomik Fayda ve Yer Aidiyetinin Rolü
(The Role of the Emotional Solidarity, Economic Benefits, and the Place Attachment to Shape Residents’ Support for Tourism Development)
Emrullah ERUL
Pages 105-120
DOI: 10.21325/jotags.2022.981
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turizm Lisans Öğrencilerinin Memnuniyetlerinin En İyi-En Kötü Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Türkiye-Portekiz Örneği
(Assessing Student Satisfaction in Undergraduate Tourism Education Using the Best-Worst Method: The Case of Turkey and Portugal)
Seda ÖZDEMİR AKGÜL, Cemal Ersin SİLİK, Ahmet UŞAKLI
Pages 121-134
DOI: 10.21325/jotags.2022.982
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Engelli Spor Politikaları Kapsamında Paralimpik Oyunlara Bakış
(The Overview of Paralympic Games in the Scope of Disabled Sports Policies)
Buse KARADAŞ, Hakan ÇETİNER
Pages 135-155
DOI: 10.21325/jotags.2022.983
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Bodrum’daki Otel İşletmelerinin Web Sitelerinin Etkinlik ve Verimlilik Bakımından Analizi
(An Analysis of the Efficiency and Effectiveness of Hotel Websites in Bodrum)
Özlem ESEN, Ahu YAZICI AYYILDIZ
Pages 156-170
DOI: 10.21325/jotags.2022.984
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Tabak Prezantasyonunun Kötü Görünümlü Yiyeceklerin Kabulüne Etkisi: Şırdan Örneği
(The Effect of Plate Presentation on the Acceptance of Bad-Looking Foods: Şırdan Example)
Ceyhun UÇUK, Ayşe Gülnihal KAHRAMAN, Sami Sonat ÖZDEMİR
Pages 171-192
DOI: 10.21325/jotags.2022.985
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Kahvenin ve Kahve Dükkânlarının Değişen Tüketim Algısı: Üçüncü Dalga Kahve Tüketicileri Üzerine Fenomenolojik Bir Araştırma
(The Changing Consumption Values of Coffee and Coffee Shops: A Phenomological Research on Third Wave Coffee Consumers)
Gizem ŞEKER, F. Zeynep ÖZATA
Pages 193-224
DOI: 10.21325/jotags.2022.986
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
COVID-19 Salgınının Otellerin Mutfak Departmanına Yansımaları: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerinde Nitel Bir Araştırma
(Reflections of the COVID-19 Outbreak on the Hotel Kitchen Department: A Qualitative Research on Five-Star Hotels in Antalya)
Beysun GÜNERİ, Özlem YAY
Pages 225-247
DOI: 10.21325/jotags.2022.987
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Sağlık Turizmine Yönelik Şikâyetlerin İncelenmesi: Tripadvisor Örneği
(Investigation of Complaints Related to Health Tourism: The Case of Tripadvisor)
Gencay SAATCI, Büşra TOZAN, Erkut Gökhan ÇOKAY
Pages 248-266
DOI: 10.21325/jotags.2022.988
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Unutulmaya Yüz Tutmuş Yöresel Yiyeceklerin Gün Yüzüne Çıkarılması: Bayburt İli Ev Kadınları Üzerine Bir Araştırma
(Find Out of Local Foods That Fail to be Forgotten: A Research on House Women in Bayburt Province)
Ömer Ceyhun APAK, Hami ÜNLÜ, Miraç İlyas KIVANÇ
Pages 267-283
DOI: 10.21325/jotags.2022.989
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Sinop Şehrinin Destinasyon İmajı ve Destinasyon Bağlılığı, Tavsiye Etme ve Öznel İyi Oluş Üzerindeki Rolü
(Destination Image of Sinop Province and its Role on Destination Attachment, Recommending and Subjective Well-being)
Mustafa DAŞKIN, Kübra AŞAN
Pages 284-301
DOI: 10.21325/jotags.2022.990
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Hızlı Yemek Ürünlerinin Sağlık Üzerine Etkileri ve Tercih Nedenleri Üzerine Bir Araştırma
(A Research On The Effect Of Fast Food Products On Health And The Reasons For Preference)
Kürşad SAYIN
Pages 302-320
DOI: 10.21325/jotags.2022.991
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Göreme ve Uçhisar’da Bulunan Restoranları Ziyaret Eden Turistlerin Yöresel Şarap Beğenilerinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Local Wine Likes of Tourists Visiting the Restaurants in Göreme and Uçhisar)
İsmet Kutay SIRIKLI, Sıla LAÇİN, Oya ÖZKANLI
Pages 321-334
DOI: 10.21325/jotags.2022.992
Abstract Full Text

Kavramsal Makale
Covid-19 ve Turizm İlişkisini Ele Alan ve Tr Dizin’de Yayınlanan Makalelerinin İncelenmesi
(Investıgatıon of Artıcles on the Covıd-19 and Tourısm Relatıonshıp Publıshed in Tr Index)
Nuray EKER, Karaca Mina DURDU, Alper BOZKURT
Pages 335-357
DOI: 10.21325/jotags.2022.993
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turizm ve Liderlik Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi
(Bibliometric Analysis of Articles on Tourism and Leadership)
Burcu TOZOĞLU, Ömür UÇAR
Pages 358-379
DOI: 10.21325/jotags.2022.994
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turizmde Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Müzeleri: Adatepe Zeytinyağı Müzesi Örneği
(Gastronomy Museums as Attractive Elements in Tourism: The Case of Adatepe Olive Oil Museum)
Uğur LOKMAN, Nihan YARMACI, Halime GÜDÜL
Pages 380-399
DOI: 10.21325/jotags.2022.995
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Otel İşletmelerinde Örgütsel Sessizliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi
(The Effect of Organizational Silence on Turnover Intention in Hotel Businesses)
Yeliz PEKERŞEN, Gürkan ALAGÖZ, Eda Nur KARAKAŞ
Pages 400-419
DOI: 10.21325/jotags.2022.996
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Hepçil Beslenmeye Kıyasla Vejetaryen ve Vegan Beslenmenin Çevreye Etkisi
(The Impact of Vegetarian and Vegan Diet on the Environment Compared to Omnivorous Diet)
Ünal Gönen ISLAKOĞLU
Pages 420-434
DOI: 10.21325/jotags.2022.997
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Organik Gıda Tüketiminin Konaklama Tesisi Seçimine Etkileri Üzerine Bir Araştırma
(A Study On The Effects Of Consuming Organic Food On Accommodation Preferences)
Senay OTO, R. Pars ŞAHBAZ
Pages 435-455
DOI: 10.21325/jotags.2022.998
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Destinasyon Pazarlamasında Mutfak Kültürünün Rolü: Sakarya Örneği
(The Role of Cuisine Culture in Destination Marketing: Sakarya Case)
Züleyhan BARAN, Orhan BATMAN
Pages 456-475
DOI: 10.21325/jotags.2022.999
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yetişkinlerin Yöresel Yemeklere İlişkin Görüşleri: Bolu ve Gaziantep Örneği
(Adults’ Perceptions on Local Dishes: The Example of Bolu and Gaziantep)
Çağrınur SAĞ, Selahattin KAYMAKCI
Pages 476-504
DOI: 10.21325/jotags.2022.1000
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turistik Mekanlara Yönelik Sosyal Medya Paylaşımlarının Yapay Zekâ Yöntemleriyle Değerlendirilmesi: Artvin İli Örneği
(Evaluation of Social Media Posts for Touristic Places with Artificial Intelligence Methods: The Case of Artvin Province)
Muhammed Çağrı AKSU, Ersin KARAMAN
Pages 505-524
DOI: 10.21325/jotags.2022.1001
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turizm Talebi Kapsamındaki Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi (1994-2021)
(Bibliometric Analysis of Postgraduate Thesis Within the Scope of Tourism Demand (1994-2021)
Murat ÖDEMİŞ
Pages 525-541
DOI: 10.21325/jotags.2022.1002
Abstract Full Text

Derleme Makale
Metaverse Teknolojisinin Otel Sektörünün Geleceğine Etkileri Üzerine Bir İnceleme
(An Investigation Into the Impact of Metaverse Technology on The Hotel Industry’s Future)
Çağla DEMİR
Pages .542-555
DOI: 10.21325/jotags.2022.1003
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Kadın Dostu Kentlerde Hobi Kurslarına Yönelik Ciddi Boş Zaman Yaklaşımı: Yiyecek-İçecek Odaklı Kurslar
(Hobby Courses for Women with Serious Leisure Perspective in Women-Friendly Cities)
Fidel TOKER, Esra Ebru MAVİ
Pages 556-570
DOI: 10.21325/jotags.2022.1004
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Türkiye’deki Sağlık Turizmi Politikalarının, Sektörel Hedefler Bağlamında Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Current Situation of Health Tourism Policies in Turkey in the Context of Sectoral Targets)
Hakan Oğuz ARI
Pages 571-588
DOI: 10.21325/jotags.2022.1005
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Kadın Çalışanların Turizm Sektöründen Ayrılma Nedenleri: Keşifsel Bir Araştırma
(Reasons Why Female Employees Leave the Tourism Industry: An Exploratory Study)
Burcu KOÇ, Ahmet UŞAKLI
Pages 589-609
DOI: 10.21325/jotags.2022.1006
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yerel Halkın Turizm Gelişmelerini Destekleme Niyeti: Manavgat Örneği
(Residents’ Intention to Support Tourism Development: The Case of Manavgat)
Emrullah ERUL, Abdullah USLU
Pages 610-626
DOI: 10.21325/jotags.2022.1007
Abstract Full Text

Keşifsel Araştırma Makalesi
UNESCO Gastronomi Şehirleri’nin Gastronomi Unsurları ve Gastronomi Kimlikleri
(Gastronomic Elements and Gastronomic Identities of UNESCO Gastronomy Cities)
Gizem DURAN, Selma MEYDAN UYGUR
Pages 627-648
DOI: 10.21325/jotags.2022.1008
Abstract Full Text

Derleme Makalesi
Gastronomi Turizmi Kapsamında Pazarlama Stratejileri: Türkiye ve Avrupa Örneği
(Marketing Strategies Within the Scope of Gastronomy Tourism: Example of Turkey and Europe)
Muhammet ERBAY, D. Gökçen SABUR
Pages 649-670
DOI: 10.21325/jotags.2022.1009
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Türk Mutfak Kültürünün Dönemsel Olarak İncelenmesi ve Günümüz Restoran Menüleri Üzerine Bir Değerlendirme: İstanbul Örneği
(Periodic Analysis of Turkish Culinary Culture and An Evaluation on Contemporary Restaurant Menus: The Case of Istanbul)
Serdar ÇAKAR, Günay EROL
Pages 671-691
DOI: 10.21325/jotags.2022.1010
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Mega Etkinliklerin Kent Turizmine Etkisi: Expo 2023 Kahramanmaraş Örneği
(The Effect of Mega Events on City Tourism: The Case of Expo 2023 Kahramanmaraş)
Mustafa Ümmet GÜVEN, Belma SUNA
Pages 692-715
DOI: 10.21325/jotags.2022.1011
Abstract Full Text

Araştırma Makale
Kayseri İlinin Gastronomi Destinasyonu Olarak Pazarlanması
(Marketing of Kayseri Province as a Gastronomy Destination)
Duygu EREN, Ahmet Tuğrul KARAMUSTAFA
Pages .716-731
DOI: 10.21325/jotags.2022.1012
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Türkiyede Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmelerinde Gıda İsraf Boyutunun Belirlenmesi: Helal Konseptli Oteller Çerçevesinde Bir Araştırma
(Determınatıon of Food Wastıng in Accommodatıon Busınesses Operatıng in Turkey: A Research in the Framework of Halal Concept Hotels)
Mustafa YILMAZ, Aybuke CEYHUN SEZGİN
Pages 732-753
DOI: 10.21325/jotags.2022.1013
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Örgüte ve Yöneticiye Bağlılığın İş Performansına Etkisinde Gelirin Düzenleyici Rolü: Otel Mutfak Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
(The Moderator Role of Income in the Effect of Commitment to Organization and Supervisor on Job Performance: A Research on Hotel Kitchen Workers)
Emine ŞİMŞEK EVREN, A. Celil ÇAKICI
Pages 754-778
DOI: 10.21325/jotags.2022.1014
Abstract Full Text

About jotags

Check Also

2022, VOL 10, ISSUE 4

Cover Contents Editorial Board Research Article The Dynamics of a Scientific Field: Pressure Forces in ohe Emerging of …

Bir cevap yazın