[1]
A. . SÖKMEN and Şennur . IŞIK YAVANOĞLU, “Vizyoner Liderlik, Örgütsel Bağlılık ve İş Performansı İlişkisi: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma (The Relationship between Visionary Leadership, Organizational Commitment and Job Performance: A Research on Hotel Employees)”, Jotags, vol. 11, no. 2, pp. 1561–1580, Jul. 2023.