2022, VOL 10, ISSUE 2

Cover Contents Editorial Board

Araştırma Makalesi
Yöresel Yiyecek ve İçecek İşletmelerinin Tedarik Zinciri Üzerine Bir Araştırma: Fethiye Örneği
(A Research on Supply Chain of Local Food and Beverage Businesses: The Case of Fethiye)
Cemal ARTUN
Pages 779-798
DOI: 10.21325/jotags.2022.1015
Abstract Full Text

Derleme Makale
Bulut Mutfakların Kurulum Adımları, Çalışma Şekli ve Modelleri
(Installation Steps, Operations and Models of Cloud Kitchens)
Birol SAYGI, Zafer CEYLAN
Pages 799-817
DOI: 10.21325/jotags.2022.1016
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Metaverse: Turizm İçin Bir Fırsat Mı? Yoksa Bir Tehdit Mi?
(Metaverse: An Opportunity For Tourism? Or is it a Threat?)
Ahmet TAYFUN, Cemal Ersin SİLİK, Erdem ŞİMŞEK, Ayşe Selin DÜLGER
Pages 818-836
DOI: 10.21325/jotags.2022.1017
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Nörogastronomi ve Duyuların Lezzet Algısına Etkisinin Yarı Yapılandırılmış Görüşmelerle Analizi
(Analysis of Neurogastronomy and the Effect of the Senses on the Perception of Taste with Semi-Structured Interviews)
Hakkı ÇILGINOĞLU, Ülkü ÇILGINOĞLU
Pages 837-855
DOI: 10.21325/jotags.2022.1018
Abstract Full Text

Research Article
Gastronomi Festivalleri, Yemek İmajı ve Destinasyon İmajı Arasındaki İlişkiler: Hatay Örneği
(Relationships Among Gastronomy Festivals, Food Image and Destination Image a Case Study of Hatay)
Emrah KESKİN, Nevres SEZEN
Pages 856-881
DOI: 10.21325/jotags.2022.1019
Abstract Full Text

Research Article
The Covid-19 Pandemic and Fermented Products
Semra AKAR SAHINGOZ, Eren YALÇIN
Pages 882-894
DOI: 10.21325/jotags.2022.1020
Abstract Full Text

Compilation Article
The use of Robotics in the Kitchens of the Future: The example of ‘Moley Robotics’
Mahmut BARAKAZI
Pages 895-905
DOI: 10.21325/jotags.2022.1021
Abstract Full Text

Research Article
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencilerinin Gurme Algısı: Bir Metafor Analizi
(Gastronomy and Culinary Arts Students’ Gourmet Perception: A Metaphor Analysis)
Mehtap YÜCEL GÜNGÖR, Ozan GÜNGÖR
Pages 906-917
DOI: 10.21325/jotags.2022.1022
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turist Rehberleri Rollerinin Yerel Mutfak Kültürü Bağlamında İncelenmesi
(Examining the Roles of Tour Guides’ in the context of Local Cuisine)
Pınar ŞENEL, Merve KALYONCU, Gül Nur DEMİRAL
Pages 918-943
DOI: 10.21325/jotags.2022.1023
Abstract Full Text

Kavramsal Çalışma
Gıda İsrafı, Gıda Kaybı ve Gıda Atığı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme
(A Conceptual Study on Food Wastage, Food Loss and Food Waste)
Gül Seçil TAHMAZ, Mustafa AKSOY
Pages 944-956
DOI: 10.21325/jotags.2022.1024
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
An Integrated Fuzzy TOPSIS and Best-Worst Methodology for a Sinkhole Selection as a Geotourism Destination
Münevver ÇİÇEKDAĞI
Pages 957-978
DOI: 10.21325/jotags.2022.1025
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turistlerin Artırılmış Gerçekliğe Dayalı Tur Rehberi Uygulamalarını Kabul Etme Eğilimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
(A Study on the Investigation of Tourists’ Tendency to Adopt Augmented Reality-Based Tour Guide Applications)
Yakup Kemal ÖZEKİCİ, Onur KIZILCIK
Pages 979-998
DOI: 10.21325/jotags.2022.1026
Abstract Full Text

Kavramsal Makale
Eko Gastronomi ve Sürdürülebilir Gastronomi
(Eco Gastronomy and Sustainable Gastronomy)
Serkan GÜN, Gül Damla KILIÇ
Pages 999-1015
DOI: 10.21325/jotags.2022.1027
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
The Effect of Service Employees’ Technology Readiness on Technology Acceptance
Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER, . Hülya KURGUN, Özen KIRANT YOZCU
Pages 1016-1039
DOI: 10.21325/jotags.2022.1028
Abstract Full Text

Derleme Makale
Muğla İlinde Arı Safarinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme
(An Evaluation on the Applicability of Bee Safari in Muğla Province)
Figen ÇUKUR, Tayfun ÇUKUR
Pages 1040-1052
DOI: 10.21325/jotags.2022.1029
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Scopus Veritabanı Üzerinde Ekoturizmin Bibliyometrik Analizi
(Bibliometric Analysis of Ecotourism on Scopus Literature)
İlker ÇİNBİLGEL, Gözde Seval ERGÜN
Pages 1053-1065
DOI: 10.21325/jotags.2022.1030
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Metin Madenciliği ve İçerik Analizi ile İncelenmesi: Ekşi Sözlük Krem Çikolata Örneği
(Investigation of Factors Affecting Consumer Choice with Text Mining and Content Analysis Technique: Ekşi Sözlük Cream Chocolate Case)
Osman Nurullah BERK, Süleyman DEĞİRMEN, Hasan YILMAZ
Pages 1066-1087
DOI: 10.21325/jotags.2022.1031
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Otel İşletmelerinin Gıda İsrafı Konusundaki Eğilimleri: Kastamonu Örneği
(Tendencies of Hotel Businesses on Food Waste: The Case of Kastamonu)
Furkan Musa ŞENEL, Hakkı ÇILGINOĞLU
Pages 1088-1114
DOI: 10.21325/jotags.2022.1032
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Foreign Visitors’ Dining Experiences in Asian Restaurants Operating in Istanbul
Semra AKTAS POLAT
Pages 1115-1127
DOI: 10.21325/jotags.2022.1033
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Temel Beceriler Odağında Orta Öğretimde Gastronomi Eğitimi
(Gastronomy Education in Secondary Education with a Focus on Basic Skills)
Serkan ÇALIŞKAN
Pages 1128-1146
DOI: 10.21325/jotags.2022.1034
Abstract Full Text

Kavramsal Makale
Güney Avrupa Ülkelerinin Seyahat ve Turizm (T&T) Rekabet Edebilirlik Endeksi Üzerine Bir Çalışma
(A Study on the Travel and Tourism (T&T) Competitiveness Index of South European Countries)
Sadık SERÇEK, Yıldız YILDIZ
Pages 1147-1167
DOI: 10.21325/jotags.2022.1035
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Gastronomi Envanteri Oluşturulması: Gastronomi Şehri Afyonkarahisar Örneği
(Creating Gastronomy Inventory: City of Gastronomy Afyonkarahisar Case)
Hülya MUTLU, Mustafa SANDIKÇI
Pages 1168-1195
DOI: 10.21325/jotags.2022.1036
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Evaluation of Tourism Undergraduates’ 21st Century Learner Skills Usage from Pedagogical Perspective
Davut UYSAL, İlker KILIÇ
Pages 1196-1214
DOI: 10.21325/jotags.2022.1037
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Leisure Constraints among Turkish Millennials and Generation Z
Güliz COŞKUN
Pages 1215-1225
DOI: 10.21325/jotags.2022.1038
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Çevreye Duyarlı Mutfak Uygulamaları: Ankara Yeşil Otel Restoranları Örneği
(Environmentally Responsible Kitchen Practices: Example of Ankara Green Hotel Restaurants)
Hakan GÜLEÇ, Kurban ÜNLÜÖNEN
Pages 1226-1251
DOI: 10.21325/jotags.2022.1039
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Kahvecilik Nesillerinin Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
(A Study on the Characteristics of the Coffee Generations)
Zeynep KAHYA, Ebru ZENCİR ÇİFTÇİ
Pages 1252-1271
DOI: 10.21325/jotags.2022.1040
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Restoran Girişimciliğinde Etnosentrizmin Etkisi: Safranbolu Örneği
(The Effect of Ethnocentrısm In Restaurant Entrepreneurshıp: The Case of Safranbolu)
Duran CANKÜL, Oğuz DİKER, Ayşe NUR USLU
Pages 1272-1290
DOI: 10.21325/jotags.2022.1041
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turizm İşletme Belgeli Otel İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarının Performansları Üzerindeki Etkisi: Ankara Örneği
(The Effect of Organizational Commitment of Employees in Hotel Businesses with Tourism Operation Certificate on Performance: The Case of Ankara)
Alaattin FIRAT, Zehra FIRAT
Pages 1291-1306
DOI: 10.21325/jotags.2022.1042
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Evaluation of Tourism Potential of Sinop Destination With SWOT Analysis
Aydın ÜNAL, Serap İNCEÖZ, Onur ÇELEN, Emre ÇİLESİZ
Pages 1307-1319
DOI: 10.21325/jotags.2022.1043
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turizmde Bilişim Sistemlerinin Yer Aldığı Çalışmaların Bibliyometrik Analizi
(Bibliometric Analysis of Studies involving Information Systems in Tourism)
Esra ÖZMEN
Pages 1320-1335
DOI: 10.21325/jotags.2022.1044
Abstract Full Text

Derleme Makale
Gastronomic Foods of Turkish Republic of Northern Cyprus
İlker TÜRKERİ
Pages .1336-1351
DOI: 10.21325/jotags.2022.1045
Abstract Full Text

Derleme Makalesi
Yeni Normal Gastronomi Trendi: Çevrimiçi Yemek Teslimat Sistemi ve Hayalet Mutfaklar
(New Normal Gastronomy Trend: Online Food Delivery System and Ghost Kitchens)
Dorukan BOYACI
Pages 1352-1365
DOI: 10.21325/jotags.2022.1046
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Süryani Mutfak Kültürü; Mardin Örneği
(Syriac Cuisine Culture; Example of Mardin)
Büşra MACİT ÇİFÇİBAŞI, İlkay YILMAZ
Pages 1366-1384
DOI: 10.21325/jotags.2022.1047
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
The Effects of Tourism on Local Community Quality of Life and Living Place Satisfaction: A Case of TRNC
Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI, Tuğrul GÜNAY, Pınar BARUT
Pages 1385-1398
DOI: 10.21325/jotags.2022.1048
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Kadın Dostu Turizm Kavramına Yönelik bir Metafor Analizi
(A Metaphor Analysis on The Concept of Women-Friendly Tourism)
Sine ERDOĞAN MORÇİN
Pages 1399-1414
DOI: 10.21325/jotags.2022.1049
Abstract Full Text

Keşifsel Araştırma Makalesi
Turist Rehberleri Bakış Açısıyla Dijitalleşme ve Robot Rehberler
(A Study of Digitilisation and Robot Guıdes From The Perspectıve of Tourıst Guides)
Sinem ÖZALKAN, Derya Şimay ÖZKURT, Ahu YAZICI AYYILDIZ
Pages 1415-1435
DOI: 10.21325/jotags.2022.1050
Abstract Full Text

Derleme Makalesi
Train Tourism in the Context of Experiential Tourism: The Example of the Touristic Eastern Express Travel
Yusuf BAYRAKTAR, Gökalp Nuri SELÇUK
Pages 1436-1463
DOI: 10.21325/jotags.2022.1051
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Sağlık Çalışanlarının Personel Yemek Hızmetleri Memnunıyet Düzeyleri: Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği
(Staff Food Services Satisfactıon Levels of Healthcare Professıonals: Case of Kastamonu Trainıng and Research Hospital)
Özge ÇAYLAK DÖNMEZ, Hakkı ÇILGINOĞLU
Pages 1464-1480
DOI: 10.21325/jotags.2022.1052
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yiyecek İçecek İşletme Sahipleri Gözüyle Tarsus Mutfağına İlişkin Bir Değerlendirme
(An Evaluation on Tarsus Cuisine From Food and Beverage Business Owners’ Perspective)
Meral ÜZÜLMEZ, Seda Nur KESKİN GÖK
Pages 1481-1505
DOI: 10.21325/jotags.2022.1053
Abstract Full Text

Araştırma Makale
Antik Kaynaklar Işığında Roma Balık Sosu: Garum/Liquamen
(Roman Fish Sauce in the Light of Ancient Sources: Garum/Liquamen)
Olcay TURAN
Pages .1506-1524
DOI: 10.21325/jotags.2022.1054
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Dijital Pazarlama Araçlarından Sosyal Medyanın Yabancı Turistlerin Türkiye’yi Tercihleri Üzerine Etkisi
(The Impact of Social Media as a Digital Marketing Tool on Foreign Tourists’choice of Turkey)
Saime ŞANLI GÜNER, M. Mithat ÜNER
Pages 1525-1549
DOI: 10.21325/jotags.2022.1055
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Konaklama İşletmelerinde Yapay Zekâ ve Robotik Teknolojileri: Bibliyometrik Bir Analiz
(Artificial Intelligence and Robotic Technologies in Lodging Properties: A Bibliometric Analysis)
Murat ÇUHADAR, Gökhan DEMİRAY, Mertcan ÖZTÜRK, Cengizhan ALABACAK
Pages 1550-1580
DOI: 10.21325/jotags.2022.1056
Abstract Full Text