2021, VOL 9, SPECIAL ISSUE 5

Cover Contents Editorial Board

Research Article
Kırım Tatar Mutfağının Nitel Olarak Araştırılması: Cantık Böreği Örneği
(Qualitative Research of Crimean Cuisine: An Example of Cantık Pastry-Börek)
Alihan TUNCER, Abdullah BADEM
Pages 1-16
DOI: 10.21325/jotags.2021.938
Abstract Full Text

Research Article
Türkiye Turizm Planlaması ve Politikalarında Yabancı Sermayenin Yeri ve Önemi
(The Place and Importance of Foreign Capital in Turkish Tourism Planning and Policies)
Ömer SARI, Selma MEYDAN UYGUR
Pages 17-41
DOI: 10.21325/jotags.2021.939
Abstract Full Text

Research Article
Gastroarkeoloji: Arkeolojik Gıda Kalıntılarından Antik DNA’nın Geri Kazanımı
(Gastroarchaeology: Recovery of Ancient DNA From Archaeological Food Residues)
Tulga ALBUSTANLIOĞLU, İlkay YILMAZ
Pages 42-60
DOI: 10.21325/jotags.2021.940
Abstract Full Text

Research Article
Ankara’da Faaliyet Gösteren Seyahat Acentelerinin Düzenlediği Kültür Turlarının Göstergebilimsel Analizi
(Semiotic Analysis of Cultural Tours Organized by Travel Agencies Operating in Ankara)
Nahide Betül ÖZKAN, Azize HASSAN
Pages 61-72
DOI: 10.21325/jotags.2021.941
Abstract Full Text

Research Article
Seyahat ve Turizm (T&T) Rekabet Edebilirlik Raporunda Türkiye’nin ve Akdeniz Çanağındaki Rakiplerinin Karşılaştırmalı Analizi Üzerine Bir Çalışma
(A Study on the Comparative Analysis of Turkey and Its Mediterranean Competitors in the Travel and Tourism (T&T) Competitiveness Report)
M. Sena YILDIRGAN, Said KINGIR, Orhan BATMAN
Pages 73-90
DOI: 10.21325/jotags.2021.942
Abstract Full Text

Research Article
Rekreasyonel Seyahat Motivasyonu Kapsamında Kapadokya Ziyaretinde Etkili Olan İtici Motivasyon Faktörleri Boyutu Değişkenlerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi
(Multi-Dimensional Scaling Analysis of the Factors of Driving Motivation Factors Effective in Cappadocia Visit within the Scope of Recreational Travel Motivation)
Zehra BULUT, Ali YAYLI
Pages 91-115
DOI: 10.21325/jotags.2021.943
Abstract Full Text

Research Article
Recreational Novelty and Aesthetic Motives: Relationship with Hedonia in the Context of the Covid-19 Pandemic
Selin KAMA, Deniz KARAGÖZ
Pages 116-126
DOI: 10.21325/jotags.2021.944
Abstract Full Text

Research Article
Anlık Duygu Durumunun Gıda Neofobi Üzerine Etkisi
(Effect of Emotion Status on Food Neophobia)
Merve ONUR, Rabia BÖLÜKBAŞ
Pages 127-140
DOI: 10.21325/jotags.2021.945
Abstract Full Text

Review Article
Determining Perceived Risk of Domestic Visitors During COVID-19 Pandemic in Turkey
Davut KODAŞ
Pages 141-149
DOI: 10.21325/jotags.2021.946
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Çölyak Hastalarına Yönelik Zengileştirilmiş Glutensiz Kek Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma
(A Study About the Development of Enriched a Gluten-Free Cake for Celiac Patients)
Esra ZIVALI BİLGİN, Selin ŞEN
Pages 150-160
DOI: 10.21325/jotags.2021.947
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Tüketicilerin Yiyecek İçecek İşletmelerinde Kullanılan Teknoloji Tabanlı Menüler ile İlgili Görüşleri
(Consumers’ Opinions on Technology-Based Menus Used in Food and Beverage Businesses)
Semra AKAR ŞAHİNGÖZ, Eren YALÇIN
Pages 161-178
DOI: 10.21325/jotags.2021.948
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Kullanılan Yağlar Sürdürülebilir Gastronomiyi Etkiler mi?
(Does Oil Used in Food and Beverage Businesses Affect Sustainable Gastronomy?)
Sibel AYYILDIZ
Pages 179-197
DOI: 10.21325/jotags.2021.949
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Covid-19 Döneminde Çevreye Olan Etkileriyle Rekreasyon ve Turizm: Bir Farkındalık Çalışması
(Recreation and Tourism with its Effects on the Environment in the Time of Covid-19: An Awareness Study)
Ayşe ATAR
Pages 198-213
DOI: 10.21325/jotags.2021.950
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Unesco Somut Olmayan Kültürel Miras İnsanlığın Temsili Listesi Gruplandırılması ve Türk Mutfak Kültürü
(Unesco Intangible Cultural Heritage Representative List of Humanity Grouping and Turkish Cuisine Culture)
Hilal KESKİN, Göksel Kemal GİRGİN
Pages 214-231
DOI: 10.21325/jotags.2021.951
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Yorumların İncelenmesi: Ankara Örneği
(Analysis of Online Reviews of 5 Star Accommodation Businesses: Ankara Case)
Halime EŞİYOK, Yüksel ÖZTÜRK
Pages 232-249
DOI: 10.21325/jotags.2021.952
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Gastronomi Turizmi Tanıtım Modeli Açısından Türk Mutfağı Tanıtım Faaliyetleri
(Turkish Cuisine Promotion Activities in Terms of Gastronomy Tourism Promotion Model)
Fügen DURLU ÖZKAYA, Ümit Can KAYA
Pages 250-260
DOI: 10.21325/jotags.2021.953
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Gastronomi Turizmi Kapsamında Ziyaretçilerin Yöresel Yiyecek Tercihleri: Tokat İli Örneği
(Local Food Preferences of Visitors within the Scope of Gastronomy Tourism: The Case of Tokat Province)
Emin ARSLAN, Hakan KENDİR, Handan ÖZÇELİK BOZKURT
Pages 261-275
DOI: 10.21325/jotags.2021.954
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
A Comparative Research On the Breakfast Themed Gastronomic Product Diversity of Hatay Province
İbrahim ÇEKİÇ
Pages 276-286
DOI: 10.21325/jotags.2021.955
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
İkinci Konut Sahiplerinin İkincil Konut Turizmine Yönelik Algılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Determination of Perceptions of Second Home Owners towards Secondary Housing Tourism)
Cevdet AVCIKURT, Bilal DEVECİ, Mehmet SARIOĞLAN
Pages 287-304
DOI: 10.21325/jotags.2021.956
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Narnia Günlükleri ve Türk Lokumu Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme
(A Review on the Relationship Between the Chronicles of Narnia and Turkish Delight)
Nuray ALTUNTAŞ
Pages 305-320
DOI: 10.21325/jotags.2021.957
Abstract Full Text

Kavramsal Makale
Covid-19’ dan Sonra Gıda Güvenliği Açısından Yeme İçme Ünitelerinde Alınan Önlemlerdeki
Değişiklikler (Changes in the Measures Taken in Food and Beverage Units for Food Safety After Covid-19)
İlkay YILMAZ, Nurten BEYTER
Pages 321-346
DOI: 10.21325/jotags.2021.958
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Türk Televizyonlarında Yayınlanan Yemek Programlarında Gözlemlenen Gıda Güvenliği Davranışı
(Food Safety Behavior Observed in Turkish Television Cooking Shows)
Fügen DURLU ÖZKAYA, Rabia BÖLÜKBAŞ
Pages 347-354
DOI: 10.21325/jotags.2021.959
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Uygulanan Gıda Atık Yönetim Prensipleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara İli Örneği
(A Research on Food Waste Management Principles Applied in 4 and 5 Star Hotels: Example of Ankara Province)
Esra ZIVALI BİLGİN, Ceren ÖZEN
Pages 355-370
DOI: 10.21325/jotags.2021.960
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Konaklama İşletmelerinde Yeşil İnovasyon Uygulamaları
(Green Innovation Practices in Accomodation Establishments)
Emrah KESKİN, Muhammed Cenk BİRİNCİ, Nevres SEZEN
Pages 371-386
DOI: 10.21325/jotags.2021.961
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turizmde Gıda Güvenliği: Elsevier Veri Tabanında Yer Alan ‘Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety’ Dergisinde Gıda Güvenliği ile İlgili Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi
(Food Safety in Tourism: Bibliometric Analysis of Articles Related to Food Safety Published in the Journal of ‘Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety’ in Elsevier Database)
Esra ÖZATA ŞAHİN
Pages 387-398
Timetoprepare
DOI: 10.21325/jotags.2021.962
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Helal Turizmin Gayrimüslim Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi: İstanbul’u Ziyaret Eden Turistler Üzerine Bir Araştırma
(Evaluation of Halal Tourism From a Non-Muslim Perspective: A Study on Tourists Visiting Istanbul)
Enver ŞİMŞEK, Muhammet Emin SOYDAŞ
Pages 399-416
DOI: 10.21325/jotags.2021.963
Abstract Full Text

Research Article
Samsun İlinde Faaliyet Gösteren 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Gıda İsrafı Üzerine Bir İnceleme
(An Investigation on Food Waste in 4 and 5 Star Hotels Business in Samsun)
Cihan CANBOLAT, Yener OĞAN
Pages 417-426
DOI: 10.21325/jotags.2021.964
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Bolu’da Düzenlenen Yayla Şenliklerinde Yapılan Yemekler ve Değişimler
(Meals and Changes at the Highland Festivals in Bolu)
Damla BAYLAN KALAYCI, Esra KANOĞLU
Pages 427-441
DOI: 10.21325/jotags.2021.965
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Termal Otel İşletmelerinde Engelli Misafirlere Yönelik Uygulamaların Değerlendirilmesi: Afyonkarahisar İlinde Bir Uygulama
(Evaluation of Applications for Guests with Disabled at Thermal Hotel Enterprises: an Application in Afyonkarahisar)
Erdem BAYDENİZ, Turgut TÜRKOĞLU
Pages 442-452
DOI: 10.21325/jotags.2021.966
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Mutfak Şeflerinin Mutfakta Bulunan Teknoloji ile İlişkisi: İzmir İlindeki Mutfak Şefleri Üzerine Bir Araştırma
(The Relationship of Culinary Chefs with Technology in the Culinar: A Research on Culinary Chefs in İzmir)
Melih UYSAL, İsmail TOKMAK
Pages 453-463
DOI: 10.21325/jotags.2021.967
Abstract Full Text

Deneme Makale
Covit 19 Pandemisinin Türkiye Sağlık Turizmine Etkileri
(The Effects of the Covit 19 Pandemic on Health Tourism in Turkey)
Mehmet KABACIK
Pages .464-476
DOI: 10.21325/jotags.2021.968
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Aşçılık Alanındaki Stajyerlerin Mesleki Yeterliliklerinin İşverenler Tarafından Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği
(Evaluation of Professional Competencies of Cooking Trainees by Employers: The Case of Istanbul)
Duran CANKÜL, Rukiye ERŞAHİN
Pages 477-496
DOI: 10.21325/jotags.2021.969
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Ankara’da Bulunan Coğrafi İşaretli Gıda Ürünlerinin Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilirlik Perspektifinden Değerlendirilmesi
(Evaluation of Geographically Indicated Food Producst in Ankara from the Perspective of Food Safety and Sustainability)
Fügen DURLU ÖZKAYA, Batuhan ÖZTÜRK
Pages 497-508
DOI: 10.21325/jotags.2021.970
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Turistlerin Sürdürülebilirlik Algısının Destinasyon Hikayesinde Katılımına ve Deneyim Paylaşımına Etkisi
(The Effect of Tourists’ Perception of Sustainability on Joining the Destination Story and Experience Sharing)
Büşra KAYA, Sinan Baran BAYAR, Selma MEYDAN UYGUR
Pages 509-526
DOI: 10.21325/jotags.2021.971
Abstract Full Text

Araştırma Makalesi
Gıda Sanayinde Kullanılan Katkı Maddeleri ve Sağlık İlişkileri
(Additives Used in Food Industry an Their Relation to Health)
Seren BAYDAN, Aybuke CEYHUN SEZGİN
Pages 527-542
DOI: 10.21325/jotags.2021.972
Abstract Full Text